Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!

MyDellos nya Supplier Direct-tjänst som tar din leveransprocess tas till en helt ny nivå!

MyDellos nya Supplier Directtjänst som tar din leveransprocess tas till en helt ny nivå! 

 

Vad är Supplier Direct? 

 

Låt din leverantör boka leveranser åt dig samtidigt som du behåller fullständig kontroll över hela processen. Hur mycket tid skulle det spara dig? 

 

Välkommen till en ny epok inom spedition! 

 

MyDellos målsättning har alltid varit mycket tydlig – att göra globala leveranser så enkla och tillgängliga som möjligt. Vi är stolta över att kunna presentera en ny tjänst som får oss att sticka ut fråm traditionella digitala speditörer – nämligen vår nya och innovativa tjänst Supplier Direct. Tjänsten är inte bara en förbättring på nuvarande lösningar utan också ett helt nytt tillvägagångssätt för mer effektiv och transparent hantering av logistik. 

 

Välkommen till framtiden: Logistik blir enklare än någonsin… 

 

Tänk dig en värld där leverantörer kan påbörja leveransprocessen utan att behöva bolla massvis med mejl, telefonsamtal och pappersarbete fram och tillbaka.  Nu är det verklighet med hjälp av MyDellos leverantörskonto som gör det möjligt för din leverantör att logga in, skapa leveranser och ladda upp nödvändiga handlingar utan besvär. Processen påbörjas från källan och därmed säkerställer man en välorganiserad och effektiv logistikkedja. 

 

Tänk dig att: 

 • Inga förvirrande mejl eller pappersarbete. 
 • Du behöver inte längre vara mellanhand mellan din leverantör och din speditör. 
 • En stressfri global logistik med MyDello Supplier Direct  

 

Det är inte bara en förbättring på nuvarande lösningar utan också ett helt nytt sätt att hantera leveranser. 

 

Futuristic neon-lit truck on a highway, embodying MyDello's cutting-edge logistics technology

Speed into the future with MyDello – where logistics meets innovation on the neon highway of tomorrow

 

Hur det fungerar:  Friheten att välja och enkelt att hantera 

 

Dina leverantörer kommer ha tillgång till ett flertal olika leveransmöjligheter –  de visas visas inte som kostnader, utan som procentsatser vid jämförelse av varje val med det mest kostnatseffektiva alternativet. Det är ett lättbegripligt och illustrerande sätt att jämföra alternativ utan att bli överväldigad av detaljer. 

Som logistikchef får du ett meddelande så fort ett leveransförslag har gjorts. Du har full kontroll – godkänn, redigera, välj ett annat alternativ eller avbryt leveransen helt och hållet. Det är logistik på dina villkor. 

 

Du kontrollerar allt: 

 

 • Få besked: Du vet när din leverans är klar. 
 • Se priser: Du kan se alla priser och deras uppdelning. 
 • Fatta beslut: Godkänn, redigera eller avbryt leveranser. Det är upp till dig. Du har kontroll över alla processer. 

 

Förenklad kommunikation 

 

Kommunikationen förenklas mellan leverantörer och kunder för att undvika missförstånd. All kommunikation sker direkt från oss. Alla hålls informerade vilket minskar förseningar och en smidigare tullklarering säkerställs. Det är transparent, effektivt och smidigt. 

 

Varför det är något för dig? 

 

Du vet hur svårt det kan vara att säkerställa en smidig och kostnadseffektiv leverans. Med vår nya tjänst Supplier Direct står du i spetsen av den globala logistikbranschen. Effektiviserade processer, informerade beslut och minskade förseningar – allt detta kan du nu klara av på en dag. 

Enkelt: 

 • Spara tid: Mindre trassel innebär att du hinner med mer på kortare tid. 
 • Informerade beslut: Fatta bättre beslut med klara alternativ. 
 • Mindre oro: Smidiga processer, minskade förseningar. 

 

Ta del av förändringarna 

 

På MyDello följer vi inte bara trenderna utan det är vi som skapar dem.  

Vår målsättning är att göra globala leveranser till en smidig, stressfri upplevelse för logistikchefer runt om i världen. Är du redo för revolutionen? 

 Ta del av framtidens logistik med MyDello. Välkommen till enkelhet och effektivitet. Välkommen till framtiden. 

Internationella transporter och transaktioner medför en mängd olika dokument. En av de viktigaste handlingarna är fraktsedeln, som beroende på transportsätt även kan kallas för CMR, konossement eller flygfraktsedel. Fraktsedeln är ett viktig dokument som innehåller viktig information om försändelsen och fungerar ofta som ett juridiskt bindande kontrakt mellan avsändaren och transportören.

I denna artikel ger vi en överblick över de mest vanliga förekommande typerna av fraktsedlar och deras huvudsakliga skillnader.

Olika typer av fraktsedlar

En fraktsedel eller ett konossement är nödvändigt när man skickar gods internationellt, oavsett om det sker med flyg-, sjö-, järnvägs- eller vägtransport. Handlingens huvudsakliga syfte är att tillhandahålla uppgifter om försändelsen, men i vissa fall kan den även fungera som ett kvitto på betalningen och krävas för försäkringsärenden. I regel behövs alltid en fraktsedel när du ska transportera något.

Det kan bli något komplicerat när man börjar titta på de dokument som behövs för olika transportsätt – flyg- och sjötransport har olika dokument som bifogas till försändelserna. Ibland kan det finnas olika alternativ för dokumentationen även för ett och samma transportsätt.

I allmänhet gäller följande:

 • Sjötransporter kräver ett konossement
 • Flygtransporter kräver en flygfraktsedel
 • Vägtransporter kräver en CMR-sedel (förkortning för ”Contrat de Transport International de Marchandises par Route”)
 • Järnvägstransporter kräver ett CIM-dokument

Konossement (sjötransport)

Ett konossement krävs när man transporterar gods med fartyg. Ibland kallas det även för ett sjöfraktbrev och bör inte förväxlas med en vanlig fraktsedel. Skillnaden består i att ett konossement representerar varorna ifråga, vilket innebär att den som har konossementet har godset i besittning.

Icke desto mindre innehåller en fraktsedel och ett konossement vanligtvis samma typ av information:

 • beskrivning av godset
 • fraktdatum
 • avtalsvillkor
 • information om avsändaren och transportören
 • information om destinationen

Även om ett konossement inte alltid är nödvändigt (när man till exempel transporterar gods med eller mellan betrodda parter) är dokumentet juridiskt bindande och säkerställer en smidig leverans.

Dokumentet krävs även när en tredjepart är involverad i transporteringsprocessen. Det är tämligen enkelt att skapa ett konossement, det finns gott om mallar som är tillgängliga på nätet och allt du behöver göra är att fylla i den korrekta informationen. Konossementet fylls i av säljaren men måste undertecknas av ett befullmäktigat ombud för att det ska vara juridiskt bindande. För att komplicera saken ytterligare finns det i själva verket olika typer av konossement. Du kan läsa mer om dem här.

Två containerfartyg som står i hamn

Gods som transporteras sjövägen kräver ett konossement. Det finns olika typer av konossement. © Foto: Pixabay.

Flygfraktsedel (flygtransporter)

En flygfraktsedel (AWB, air waybill) bifogas, som namnet antyder, till gods som fraktas med flyg och tillhandahåller information om försändelsen samt möjligheten att spåra den.

Precis som ett konossement är en flygfraktsedel ett juridiskt bindande avtal för transport mellan avsändaren och transportören inom internationell handel samt ett bevis på mottagande av gods av ett flygbolag. Den fastställer även vilka incotermer som gäller för transporten av gods. Precis som med alla fraktsedlar upprättas ett flertal kopior för berörda parter.

Flygfraktsedeln innehåller:

 • avsändarens namn och adress
 • mottagarens namn och adress
 • ursprungsort och flygplatskod för destinationen (tre bokstäver)

Dessutom måste den ange ett deklarerat värde för tulländamål, vikt och annan information om försändelsen samt alla speciella anvisningar. Det juridiskt bindande dokumentet innehåller även transportörens villkor (sk. Incoterms), såsom begränsningar för skadeståndsansvar och procedurer för tvistemål.

Vad är skillnaden mellan en flygfraktsedel och ett konossement?

Den huvudsakliga skillnaden mellan en flygfraktsedel och ett konossement består i att den förstnämnda är icke-förhandlingsbar, vilket innebär att den inte anger när godset kommer att skickas eller anlända. Konossement är juridiskt bindande dokument mellan avsändaren och transportören som även anger information om typen, antalet och destinationen för gods, men de fungerar även som ett mottagningsbevis när godset levereras. En flygfraktsedel som är icke-förhandlingsbar täcker däremot inte handelsvärdet – den utgör enbart ett avtal om transport.

CMR (vägtransport)

Även känd som CMR-fraktsedel. Detta dokument krävs för internationella vägtransporter. CMR är väldigt lik vanliga fraktsedlar, fast med en huvudsaklig skillnad – den fungerar även som ett försäkringsdokument. Om godset skadas eller förloras under transporten har godsets ägare rätt att enligt CMR lämna in ett försäkringskrav mot transportören.

Dokumentet fungerar i allmänhet som bevis på avtalet om vägtransport, fastställer omfattningen och ansvaret för verksamheten och beskriver de inblandade parterna. Se här för mer information om försäkring av internationella försändelser.

CMR är reglerad och har fått sitt namn av ‘Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (översatt från franska som Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg), som har reglerat internationella vägtransporter i över fem decennier. CMR-dokumentet överlåts vanligtvis till transportören (föraren) av avsändaren eftersom den innehåller instruktioner även för transportören.

Två lastbilar på motorvägen

Viktigt att veta: olika transportsätt kräver olika fraktsedlar som följer godset. © Foto: Pixabay.

CIM-dokument (järnvägstransport)

Fraktdokument för järnvägstransporter brukar vanligtvis kallas för CIM-fraktsedlar eller helt enkelt CIM-dokument. CIM-dokument används för järnvägstransporter för att bekräfta att järnvägsföretaget har mottagit godset och bevisa att ett avtal om transport existerar mellan säljaren och transportören.

Det kan vara bra att veta att internationella järnvägstransporter omfattas av det internationella och enhetliga regelverket OTIF (mellanstatlig organisation för internationell järnvägstrafik). Regelverket i sig är känt som COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik) och bilaga B till detta fördrag kallas för CIM (Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg). Därför kallas alla transporthandlingar som skapas enligt CIM-fördraget CIM-fraktsedlar eller CIM-dokument.

Det är viktigt att tänka på att CIM-fraktsedlar är icke-förhandlingsbara transportdokument, vilket innebär att de inte representerar varorna ifråga och att alla järnvägsföretag kan leverera godset till mottagaren utan originalet av transportdokumentet. Detta innebär även att exportörer och banker bör vara försiktiga när de arbetar med en remburs som kräver ett järnvägstransportdokument som transportdokument, eftersom varken exportörer eller banker kan försäkra varor som en finansiell säkerhet.

Sammanfattning

Fraktsedlar, konossement och andra liknande dokument (beroende på transportsätt) är viktiga dokument oavsett om du transporterar gods flyg-, sjö- eller landvägen. Olika transportsätt kräver olika fraktsedlar, men i grund och botten utgör de alla bevis på ett avtal mellan avsändaren och transportören samt innehåller information om försändelsen och tillämpade incotermer.

Även om det finns gott om mallar och instruktioner på nätet för att skapa fraktsedlar kan detta verka som ett skrämmande uppdrag för alla som är nya inom internationella transporter. MyDello sysslar med internationella transporter och handelsdokument varje dag och känner till alla små detaljer som man bör känna till om dessa procedurer. Tveka inte att kontakta oss om du behöver råd om fraktsedlar eller om du vill överlåta dina försändelser till en erfaren tredjepart.

Att komma in på en utländsk marknad kräver ett mycket grundligt förarbete, en genomtänkt strategi och marknadsföring samt logistiska lösningar. Eftersom logistikplattformen MyDello nyligen har kommit in på den svenska marknaden, delar vid med oss praktiska tips och råd om vad du bör ha i åtanke när du utvidgar din verksamhet till Sverige och vad du bör veta om den svenska affärskulturen.

Lär känna dina nya kunders beteende- och konsumtionsmönster

Även om det kan verka som om globaliseringen har gjort konsumtionskulturen väldigt likartad i hela Europa, har varje land kvar sina egna vanor.

Ta reda på de lokala bestämmelser, som omfattar din affärsverksamhet

Många branscher regleras av interna EU-bestämmelser, dock kan det i vissa fall tillkomma lokala krav och standarder.

Underskatta inte det lokala språket

Svenskar är mycket bra på engelska, dock kommer du alltid mycket längre om du kommunicerar med dem på svenska.

Det är av avgörande betydelse att skapa tillit och bygga långvariga förbindelser för att lyckas i Sverige. Ester och svenskar har mycket gemensamt, dock finns det vissa detaljer du bör ha i åtanke när du gör affärer med svenskar:

 1. Njut av möten. Svenskar älskar möten. Du bör därför vara beredd för informationsmöten, planeringsmöten, organisationsmöten och uppföljande möten. Håll dig till agendan och förbered dig alltid noggrant.
 2. Allt handlar om planering. Eftersom svenskar föredrar att planera saker i förväg, är planeringsförmågan oerhört viktig. Det finns inget utrymme för spontanitet i den svenska affärskulturen.
 3. Beslutsfattandet tar tid. Förvänta dig inte snabba beslut och resultat. Eftersom svenskar fattar beslut gemensamt, tar det lång tid att fatta beslut. Särskilt inom stora organisationer. Beslut baseras på fakta, alla aspekter övervägs och analyseras noggrant. Du bör därför vara tålmodig och konsekvent och inse att det tar tid för beslutsfattare att nå resultat och överenskommelser.
 4. Tacka aldrig nej till en kopp kaffe. Kaffepauser, dvs. ”fika” är en integrerad del av den svenska affärskulturen. Kom ihåg: Undvik att prata om jobbet under kaffepausen. Fika är ett bra tillfälle för att umgås och lära känna varandra bättre. Det finns vanligtvis två fikapauser om dagen – en på morgonen och en på eftermiddagen.
 5. Småprat är viktigt. Börja varje möte med småprat. Det har en viktig roll när du bygger och upprätthåller relationer. Småprat tar också bort pressen och leder till ett mer djupgående samtal. Vanligtvis handlar småpratet om vädret, planerna inför helgen och andra neutrala ämnen.
 6. Ta det lugnt. Organisationer i Sverige saknar hierarki. De anställda är jämlika, attityden gentemot cheferna är informell, kommunikationen är direkt och öppen. Detta skapar en trevlig och lugn arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi att du gör ett grundligt förarbete innan du ger dig in på den svenska marknaden. Ta reda på den svenska marknadens särdrag och var tålmodig. Dessutom är det viktigt att besöka relevanta mässor, där du kan skapa kontakter med potentiella samarbetspartners.

En av de vanligaste handlingarna inom internationell frakt är handelsfakturan, ett dokument som krävs för att exportera varor till andra länder, även kallat exportfaktura.

En handelsfaktura är viktig för alla deltagare i leveranskedjan från köparen och säljaren, transportörerna, tullombuden och även banken. Därför är det huvudsakliga kravet för handelsfakturor att de ställs ut på engelska för att alla deltagare i processen ska kunna förstå informationen de innehåller.

Vad är en handelsfaktura?

En handelsfaktura används för att räkna ut skatter och tullar som betalas in vid tullklarering och den utgör också ett bevis på försäljningen mellan exportören och importören. Den ska inte förväxlas med andra handlingar, såsom proformafaktura, tullfaktura, packlista eller konossement.

Det är inte svårt att fylla i eller skapa en handelsfaktura för export, dock är det viktigt att man följer den korrekta proceduren, att fakturan innehåller alla nödvändiga uppgifter och är felfri.

Även ett litet fel i en handelsfaktura kan ha negativa konsekvenser för din näringsverksamhet. Det är just därför som många handlare väljer att automatisera det steget och tar därmed bort risken för den mänskliga faktorn.

Human behind the computer drafting an commercial invoice

Det är inte svårt att fylla i en handelsfaktura, dock måste den vara helt felfri. Av den anledningen är den processen ofta automatiserad.

När behövs en handelsfaktura?

En handelsfaktura bör utfärdas av säljaren (exportören) till kunden (importören) innan varorna sänds ut.

När varorna är redo för avsändning, förbereder exportören alla nödvändiga dokument, inklusive handelsfakturan. För att undvika tullproblem för importören avseende beräkning och tillämpning av tullar och skatter, måste exportören ange korrekta och sanningsenliga uppgifter om varorna i handelsfakturan.

Ett fel i köparens adress eller namn, kan till exempel leda till en misslyckad leverans. Inkluderas inte beskrivningen eller användningssyftet av varorna i sändningen, kan detta leda till tullproblem.

Vilka uppgifter är viktiga på en handelsfaktura?

Commercial invoice template in the hand of human

Alla handelsfakturor har ett standardiserat format, vilket innebär att det är rätt så enkelt att skapa fakturor.

En handelsfaktura måste innehålla vissa uppgifter, däribland uppgifter om köpare och säljare samt leverans-villkor och betalningsvillkor. Det är viktigt att ange köparens namn, adress och kontaktuppgifter för att säkerställa att godset inte stoppas på vägen samt alla uppgifter om avsändaren, i fall frågor uppstår under fraktprocessen.

En beskrivning av varorna och en korrekt HS-kod (varukod) är en viktig faktor vid upprättande av en handelsfaktura.

Denna information ger statliga tullmyndigheter en klar uppfattning om vilka varor som exporteras och informationen hjälper även köparen att korrekt räkna ut skatter och tullavgifter och sedan snabbt kunna upprätta alla nödvändiga tulldokument i destinationslandet. Informationen måste vara korrekt och sanningsenlig.

Varukoder kan kontrolleras på webbplatsen för EU:s tull- och skatteområde

När varor fraktas inom EU, behövs ingen tullfaktura och den är enbart avsedd för informationssyfte. Du kan kontrollera listan över EU-länder här.

När används en proformafaktura?

Handelsfakturor förväxlas ofta med proformafakturor. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem består i att en handelsfaktura används för redovisning – en proformafaktura används enbart i informationssyfte.

När man kommer överens med en köpare om villkoren för en affär, upprättas ofta en proformafaktura– det är ett dokument med preliminär information om varorna som ska exporteras, som är nödvändigt för köparen för att kunna göra en förskottsbetalning.

En proformafaktura är inte ett exportdokument, så när varorna sänds till utlandet, ska man se till att de åtföljs av en korrekt handelsfaktura, i annat fall kan godset bli försenat i tullen.

Hur man ställer ut en handelsfaktura steg för steg

Alla handelsfakturor har ett standardiserat format, vilket innebär att det är rätt så enkelt att skapa fakturor. Det bästa sättet är att använda en mall. Se till att handelsfakturan innehåller alla nödvändiga fält, även när du använder en mall.

Följande uppgifter måste ingå i en handelsfaktura:

 1. fakturanummer och utfärdandedatum
 2. säljarens namn och bankuppgifter samt adress och kontaktuppgifter
 3. köparens namn samt adress och kontaktuppgifter
 4. varornas ursprungsland (landet som de exporterade varorna har tillverkats i)
 5. varornas destinationsland
 6. en fullständig beskrivning av varorna och förpackningstyp
 7. varukoder för varorna
 8. antalet varor och förpackningar
 9. valuta som används
 10. varornas värde och pris
 11. eventuella ytterligare kostnader
 12. leveransvillkor enligt Incoterms 2020
 13. betalningsvillkor
 14. exportdatum, destination och fraktsätt
 15. exportörens underskrift

När en handelsfaktura har skapats, rekommenderar vi att man skickar den till köparen för godkännande, så att de kan bekräfta att all information är korrekt.

När man har kommit överens om alla villkor och varorna är redo för avsändning, ska tre kopior av handelsfakturan upprättas: en för tullmyndigheten i avsändningslandet, en för tullmyndigheten i destinationslandet och en för köparen av varorna. När det gäller leverans inom EU, är dessa villkor inte nödvändiga.

Sist men inte minst bör handelsfakturan skrivas ut och bifogas sändningen i ett genomskinligt kuvert, för att tullmyndigheterna senare ska kunna kontrollera sändningen.

Slutsats

En handelsfaktura är ett viktigt dokument för alla internationella frakttransaktioner. Den fungerar både som ett bevis för leverans, så väl som en obligatorisk handling för samtliga varor som skickas mellan länder. Även om det inte är svårt att skapa en handelsfaktura, kan varje litet fel i dokumentet leda till att leveransen av ditt gods avbryts eller försenas.

Varje företag som sysslar med import, transit, export eller andra tullrelaterade aktiviteter inom den Europeiska unionen kommer vid något skede stöta på och behöva ett EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

I själva verket är det obligatoriskt att ha ett när man exporterar eller importerar varor till eller från någon medlemsstat enligt EU:s tullag. Detta unika identifieringsnummer används för att identifiera ditt företag som importör och därmed ger dig rätten att få tillbaka din importmoms.

Vem behöver egentligen ha ett EORI-nummer, var används det och hur ansöker man om ett?

Vem behöver ett EORI-nummer?

Enligt definitionen, krävs ett EORI-nummer för alla ekonomiska aktörer, som är registrerade i EU och som sysslar med internationell handel. Ett EORI-nummer krävs även för alla aktörer från ett tredje land, som planerar att transportera eller sälja varor till EU.

Detta nummer används av tullar i varje medlemsstat i EU vid samtliga handelsaktiviteter och procedurer.

Man bör beakta att ett EORI-nummer inte är begränsat till endast företag, utan kan även utfärdas för och användas av privatpersoner, som sysslar med internationell handel. Kortfattat, alla som planerar att genomföra handelsverksamhet inom eller med EU kommer att behöva ett EORI-nummer.

Det enda fallet, där du inte behöver ett EORI-nummer, är när din företagsverksamhet endast sker inom en medlemsstat, till exempel endast i Sverige och export/import från eller till andra länder saknas – eller när det gäller personligt flyttgods.

Var använder man ett EORI-nummer?

Eftersom EORI är helt enkelt ett företags identifieringsnummer i EU, används det i samtliga tullförfaranden, som genomförs av de ekonomiska aktörerna. Det spelar ingen roll huruvida du importerar varor till EU, Storbritannien eller andra länder – så omfattas du av EU:s tullar och behöver därmed ha ett EORI-nummer.

Varför behöver du ha ett EORI-nummer utanför eller inom EU?

Varje tullmyndighet inom EU kommer behöva ett EORI-nummer för att kunna behandla samtliga företags eller enskilda personers dokument. Medan ett EORI-nummer krävs för samtliga företag och personer med säte i EU, kommer ekonomiska aktörer som planerar att importera, transportera eller på annat sätt handla med medlemsstater också behöva ett EORI-nummer för tullagstiftning.

Ekonomiska aktörer som inte har säte i EU kommer att behöva ett EORI-nummer i följande fall:

 • för att lämna in tulldeklarationer inom EU:s tullområde;
 • för att lämna in införseldeklarationer (ENS) eller utförseldeklarationer (EXS);
 • för att lämna in deklarationer för tillfällig förvaring inom EU:s tullområde;
 • för att agera som en transportör sjövägen, på inre vattenvägar eller för lufttransporter;
 • för att agera som en transportör, som är kopplad till tullsystemet och vill erhålla meddelanden, som föreskrivs i tullagstiftningen.

Enskilda personer eller andra personer än ekonomiska aktörer, måste registrera ett EORI-nummer i samma situationer.

Hur ansöker man om ett EORI-nummer?

Samtliga företag som vill bedriva verksamhet i EU eller med någon av dess medlemsstater, måste därför ansöka om ett EORI-nummer. Personer eller företag som har säte i EU:s tullområde, bör ansöka om numret hos tullmyndigheten i det land som de är registrerade i.

Ekonomiska aktörer eller enskilda personer utanför EU, bör lämna in sin ansökan om registrering till tullmyndigheten i denna EU-stat, där de först kommer att lämna in en deklaration eller ansöka om ett beslut.

Detta är vanligtvis den stat där den första ankomsthamnen i EU ligger, dvs. om dina varor först hamnar i Malta, bör du registrera ett EORI-nummer hos Maltas EU-tullmyndighet.

Du kan hitta en lista över alla webbsidor till EU-medlemsstaters nationella tullmyndigheter på denna länk.

Registreringsprocessen i sig är rätt så enkel och bör inte ta alltför lång tid. Det kan variera mellan olika medlemsstater, men i snitt tar det mellan 3 till 10 dagar för att slutföra hela processen. I vissa länder som Estland, Finland eller Lettland, kan det gå mycket enklare och snabbare, medan i länder som Frankrike och Tyskland kan processen ta längre tid.

Handläggningstiden kan även bero på sökandens ursprungliga registreringsland, så väl som på andra faktorer.

Bra att veta, tredjepartsansökan

Att ansöka för eller till och med avgöra huruvida ditt företag behöver ett EORI-nummer kan verka svårt vid första anblicken. Särskilt när ärendet gäller andra länders tullmyndigheter. Vissa företag föredrar att anlita extern hjälp för att ombesörja registreringsprocessen avseende ett EORI-nummer i deras namn, även om det är möjligt att göra det på egen hand.

Sådana företag kan hjälpa till med att lämna in en korrekt ansökan och ge råd om de bästa förfaringssätten samt informera om de senaste nyheterna och ändringarna inom EU:s tullagar. På MyDello är vi stolta över vår expertis och kunskaper i ämnet samt den positiva återkopplingen från kunder, oavsett om det gäller EORI-registrering eller andra tullkrav.

Du är välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring rättsliga eller logistiska krav inom och utanför EU. Vi rekommenderar att du även tar del av den officiella informationen om EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) här.

Internationell frakt över havet innebär vanligtvis att man staplar upp färgade containrar på ett lastfartyg – en bild som vi alla har sett. Även om fraktcontainrar kan för många av oss se ut som likadana rektangulära containrar, finns det i själva verket ett brett utbud av olika fraktcontainrar med standardiserade mått och storlekar.

Tack vare ett internationellt överenskommet system för fraktcontainrar, kan de till synes likadana containrarna användas för olika transportsätt. Dessa fraktcontainrar kallas även för intermodala containrar, vilket innebär att de kan användas överallt från sjötransport till järnvägs- och vägtransport. Även om dessa containrar kan verka likadana vid första anblicken, är det viktigt att känna till skillnaden mellan olika typer av fraktcontainrar för var och en som planerar att transportera gods internationellt sjövägen.

Den första frågan som vanligtvis uppstår kring havscontainrar är hur mycket gods man kan frakta med dem? Containrar kan även kategoriseras efter typ så väl som storlek, dock bör du beakta huruvida containern du väljer är egentligen lämplig för internationell frakt. I detta inlägg försöker vi besvara alla dessa frågor.

Havscontainrarnas historia

Användningen av internationella standardiserade fraktcontainrar i stål sträcker sig tillbaka till 1940- och 50-talet när både kommersiella rederier och USA:s militär började utveckla sådana enheter. Tidigare hade standardiserade fraktcontainrar använts i Europa på 1930-talet, men det dröjde till mitten av 1950-talet innan dessa containrar, som vi känner till idag, fick en utbredd användning.

Rederierna har alltid sökt efter de mest effektiva sätten för frakt av gods sjövägen och med hjälp av andra transportsätt. Tillsammans med globaliseringen kom behovet av att standardisera fraktprocesserna mellan olika länder och operatörer och därmed utvecklades de moderna intermodala containrarna och relevanta regelverk, som kallas för ISO-standarder.

ISO-standarderna som gavs ut mellan 1968 och 1970, fastställer enhetliga regler för lastning, transport och lossning av gods i hela världen. Utvecklingen och den utbredda användningen av internationellt standardiserade containrar har avsevärt gynnat den globala handeln och har spelat en stor roll i globaliseringen.

Kvalitetsklasser av fraktcontainrar

När du är ute efter olika fraktcontainrar, kan du stöta på begrepp såsom ”container i befintligt skick” (as-is container) eller ”vind- och vattentät container” (wwt container). Begreppen avser containerns kvalitet.

Vilka är de olika kvalitetsklasserna och varför är det viktigt att känna till dem?

Containrar av olika kvaliteter debiteras vanligtvis olika. Även om visst gods som t.ex. råmaterial ofta kan fraktas i vanliga torrlastcontainrar eller taköppna containrar, har många godsklasser specifika krav för frakt. Följande kvalitetsklasser för containrar används för att ge kunden uppgifter om kvaliteten, åldern och typen av container, t.ex. huruvida containern är luft- eller vattentät.

Container i A-klass

Dessa containrar är av högsta kvalité, vanligtvis rör det sig om helt nya containrar utan repor eller tecken på slitage.

Engångsanvänd container

Helt nya containrar som endast har levererats från tillverkaren till destinationslandet. För det mesta utan tecken på slitage med undantag för mindre repor.

Vind- och vattentät (wwt) container

Containrar som läcker mycket sällan eller som inte har några hål. En container anses vara wwt om luft eller vatten inte kan tränga in i den. Vanligtvis är de över åtta år gamla och fördelas i kvalitetsklasser beroende på deras skick.

Godsduglig (cargo worthy, cw) container

De vanligaste containrarna i kvalitetsklassen B, som redan har använts för frakt, men som fortfarande är i användbart skick. Priset kan bero på containerns kvalitet eller ålder.

I befintligt skick – containrar som inte längre är dugliga för frakt av gods. Dessa containrar är antingen för rostiga eller har en struktur som inte längre är pålitlig, vilket innebär att godset kan skadas under frakt.

Vad finns det för olika typer av fraktcontainrar?

De flesta människor förknippar fraktcontainrar med färgglada containrar på fartyg eller i hamnar, som väntar på att bli lastade. Även om de allra flesta fraktcontainrar är containrar för ”allmänt ändamål” eller ”torrlast” – precis samma slutna containrar som på bilden, som används huvudsakligen för att transportera torrvaror – finns det i själva verket en stor mängd av olika typer av fraktcontainrar, som har olika användningsområden, mått och till och med former.

Ocean containers come in different sizes and measurements, although 20’ and 40’ dry cargo containers are the most common

Havscontainrar finns tillgängliga i olika storlekar och mått, dock är 20-fots och 40-fots torrlastcontainrar de vanligaste. © Pexels.

Även om torrlastcontainrar utgör över 90 procent av världens fraktcontainrar, skiljer sig även de i storlek. Uppenbarligen är containerns mått oerhört viktiga, eftersom de avgör hur mycket gods man kan lasta in (eller på) containern och hur mycket det kommer att kosta – containrar i olika storlekar har olika prissättningar.

Visst gods går inte att transportera sjövägen med vanliga slutna containrar. Beroende på typen av gods, kan det behövas olika containertyper – trots allt har kol och fisk olika krav avseende frakt. Som tur är, har standardiseringen av havscontainrar gjort det mycket lättare att välja och förstå olika typer av containrar inom hela branschen.

Torrlastcontainer (Dry Cargo, DC)

20 ft dry container

20-fots torrlastcontainer.

Den vanligaste containertypen är utan tvekan torrlast- eller torrförvaringscontainrar, som utgör ungefär 90 procent av alla fraktcontainrar. Dessa containrar kan i sin tur fördelas huvudsakligen i 20- eller 40-fots storlekar och de är tillverkade antingen av aluminium eller stål. De är lämpliga för de flesta typer av gods. Torrlastcontainrar i aluminium har en något större nyttolast än de i stål, och torrlastcontainrar i stål har en något större inre volym.

De vanligaste storlekarna för torrlastcontainrar är:

 • 20-fots torrlastcontainer = 20ft DC
 • 40-fots torrlastcontainer = 40ft DC

Torrlastcontainer med utökad höjd (High Cube Dry Cargo, HC)

40 ft high cube container

40-fots torrlastcontainer med utökad höjd.

Torrlastcontainrar med utökad höjd är identiska med vanliga containrar i alla avseenden, förutom i höjdled. Med sin extrahöjd på en fot, rymmer de mer gods. Torrlastcontainrar med utökad höjd har huvudsakligen följande mått:

 • 40-fots torrlastcontainer med utökad höjd = 40ft HC
 • 45-fots torrlastcontainer med utökad höjd = 45ft HC

Taköppen container (Open Top container, OT)

20 ft open top container

20-fots taköppen container.

Taköppna containrar är en annan standardtyp av havscontainrar, som används huvudsakligen för transport av tungt gods. Det öppna taket underlättar lastningen och lossningen av tungt eller svårhanterligt gods och istället för ett tak i stål eller aluminium, kan de täckas med presenning.

 • 20-fots taköppen container = 20ft OT
 • 40-fots taköppen container = 40ft OT
 • 40-fots taköppen container med utökad höjd = 40ft OT HC

Flat Rack container (FR)

20 ft flat rack container

20-fots Flat Rack container.

Med sina hopfällbara sidor är flat rack containrar mycket flexibla och är lämpliga för transport av många olika typer av gods, inklusive extremt tungt gods som måste lastas från sidan eller ovanifrån. Hopfällbara och icke-hopfällbara flat rack containrar finns tillgängliga med eller utan väggar.

 • 20-fots flat rack container = 20ft FR
 • 40-fots flat rack container = 40ft FR
 • 40-fots flat rack container med utökad höjd = 40’ FR HC

Kylcontainer (Refrigerated container, RF)

20ft reefer container

20-fots kylcontainer.

Kylcontainrar används för transport av gods, som kräver temperaturkontrollerade förhållanden vid frakt, såsom frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött. Den är försedd med en kylanläggning, som är ansluten till lastfartygets strömförsörjning.

 • 20-fots kylcontainer
 • 40-fots kylcontainer

Isolerad eller termisk container

För dessa fraktcontainrar finns möjligheten att justera temperaturen, vanligtvis för att upprätthålla en högre temperatur än i vanliga containrar. Passar för långväga transporter av temperaturkänsliga varor.

 • 20-fots isolerad container
 • 40-fots isolerad container

Fraktcontainrar för särskilda ändamål

De sex ovan nämnda containertyperna är de vanligast förekommande inom branschen, men det finns många olika så kallade fraktcontainrar för särskilda ändamål. Dessa containrar har vanligtvis ett mer specifikt ändamål, vilket innebär att de är skräddarsydda för en specifik typ av gods.

Bland sådana containrar finns:

Ventilerad fraktcontainer

Ventilationssystemet för ut den varma luften och för in färsk luft i containern, vilket är bra för vissa typer av gods. De används för det mesta för att frakta kaffe och därför kallas de även ibland för kaffecontainrar.

ISO tankcontainer

Dessa används för transport av vätskor och gaser och kan därmed användas för en stor mängd av gods, från olja till farliga ämnen – du kan läsa mer om transport av farligt gods här.

Tunnelcontainer (Tunnel shipping container)

Liknar vanliga torrlastcontainrar, men har dörrar på båda kortsidor, vilket underlättar åtkomsten.

Container med dörr på långsidan (Open side)

En torrlastcontainer i standardstorlek, med sidodörrar för lättare åtkomst.

Dubbeldörrcontainer (Double door)

Samma som den förra typen, med den skillnaden att dörrarna kan täcka hela sidan, vilket förbättrar åtkomsten.

Som du kanske redan har gissat, så slutar inte listan över fraktcontainrar ens här. Du kan läsa mer om olika typer av fraktcontainrar och deras ändamål här.

Vilka är måtten och lastkapaciteten på havscontainrar?

Följande tabell visar måtten för de vanligaste containerstorlekarna och typen i det metriska systemet. När du väljer fraktcontainrar, se till att alltid bekräfta containerstorlekarna med din leverantör, för att säkerställa att ni talar om samma containertyp.

 Inre längd (m)Inre bredd (m)Inre höjd (m)Nyttolast (kg)Volym (m3)
20-fots torrlastcontainer5,902,352,3921 70033,2
40-fots torrlastcontainer12,032,352,3926 80067,7
20-fots med utökad höjd5,902,352,6926 50037,2
40-fots med utökad höjd12,032,352,7026 50076,3
20-fots taköppen5,892,352,3528 22032,5
40-fots taköppen12,032,352,3426 50066,2
20-fots kylcontainer5,442,292,2727 70028,3
40-fots kylcontainer11,562,282,2529 52059,3
20-fots Flat Rack5,942,402,3530 14033,5
40-fots Flat Rack12,132,402,1440 00062,2

Slutsats

Havscontainrar finns tillgängliga i många olika former och storlekar. Kunskaper och insikter om olika typer av containrar, deras ändamål och mått kan spara både tid och pengar för var och en som planerar att frakta gods internationellt i havscontainrar. Det är viktigt att beakta att olika containrar har olika kostnader.

Medan standardcontainrar såsom 20- och 40-fots torrlastcontainrar, vanligtvis har fasta priser, kräver containrar med ett särskilt ändamål en direkt offert från leverantören.

Matthew McConaughey, som har vunnit en Oscar för bästa skådespelare, har beställt en bastu av det estniska företaget Iglucraft. MyDello har haft äran att sköta transportprocessen.

MyDello har varit en partner till Iglucraft ett bra tag nu, men denna gång rörde det sig om något mer speciellt. Först och främst var slutkunden anmärkningsvärd, vilket innebar för MyDello att den exakta adressen behövde döljas vid början av processen. Som tur är kan du få ditt första preliminära prisoffert från MyDello endast genom att ange det ungefärliga området. Godset transporterades till Hawaii, vilket är inte heller direkt den vanligaste destinationen från Estland.

MyDello hade en viktig roll

Kunden överlät nästan allt som hade med logistiken att göra till MyDellos team och partners. Processen började i Viljandi län i Estland, där en tom container levererades till Iglucrafts fabrik. Företaget har många internationella kunder och har därmed designat sina bastur och små hus så att de ryms i internationella standardcontainrar. När bastun har försetts med stötdämpande emballage återstår bara några få millimetrars tomt utrymme.

Från Iglucrafts fabrik fortsatte godset till hamnen Muuga i Estland. Därifrån transporterades det till Europas största hamn och därefter till hamnen i Los Angeles. Vid den här tidpunkten förekom det en hel del förseningar vid hamnarna på USA:s västkust, vilket även drabbade den här försändelsen. Förseningen i Los Angeles hamn ökade leveranstiden med några månader.

Avsändaren eller mottagaren hanterar vanligtvis leveransen på plats. Dock bad Matthew McConaugheys företrädare oss att ta hand om all logistik på Hawaii. Vi använde vår partner, som lossade försändelsen från containern på plats, beställde en lyftkran och placerade Iglucraft på dess slutliga plats.

Sjöfrakt passade bäst

Transport via hav var det enda tänkbara sättet, eftersom flygfrakt skulle ha inneburit en sexsiffrig leveranskostnad. Användning av ett ro-ro-fartyg var också ett alternativ i början, men i så fall hade man behövt leverera containern från Europa till USA:s östkust och därefter frakta den hela vägen genom USA på vägar.

Vi på MyDello var glada över möjligheten att få delta i ett så pass unikt projekt både avseende kunden och alla stödjande aktiviteter. Alla extraåtgärder som transportören måste vidta för att transportera sådant innehåll innebär noggrann planering och användning av tillförlitliga samarbetspartners. Detta händer bara några gånger om året, vilket gör det ännu mer intressant. Vi hoppas att Matthew McConaughey och hans familj får mycket glädje av sin Iglucraft.

Internationell handel och logistik är komplexa. Länder har olika lagar och regler och det är verkligen en utmaning att förstå och följa dem. Standardiserade globala regler, s.k. leveransvillkor, även kända som Incoterms 2020, har därför införts.

Leveransvillkor är standardavtalet som används för att definiera skyldigheter och ansvar mellan säljaren och köparen i samband med varuförsändelser. Enkelt uttryckt bestämmer leveransvillkoren hur långt in i processen leverantören kommer att säkerställa varornas förflyttning och vid vilken tidpunkt köparen tar över transportförfarandet.

Det finns två huvudaspekter att ta hänsyn till:

 • Fram till vilken punkt säljaren täcker fraktkostnaderna och varifrån köparen betalar för transporten.
 • Fram till vilken punkt risken för att lasten skadas eller förloras ligger på säljaren och varifrån risken övergår på köparen.

Dessutom fastställs i vissa Incoterms om lasten behöver försäkras.

Vad är Incoterms?

Incoterms är något som alla som skickar varor internationellt kommer att stöta på förr eller senare. Incoterms är en förkortning för International Commercial Terms och är en uppsättning av fördefinierade handelsvillkor, som rör internationell handelsrätt. Dessa villkor fastställer rättigheterna och skyldigheterna för de parter som är involverade i köp eller försäljning av varor.

Varför behövs Incoterms? Incoterms behövs eftersom internationell handel och logistik är komplexa och länder har olika lagar och regler, som ofta är svåra att förstå och följa. Vid internationella transporter finns risken annars att reglerna tolkas olika i olika länder.

För att göra reglerna vid internationella transporter mer begripliga för både köpare och säljare har standardiserade globala regler, s.k. leveransvillkor eller Incoterms införts.

Loading container on a train + Incoterms 2020 official logo

Incoterms anger även vem som ansvarar för lastning och lossning av varorna. Incoterms® 2020.

Hur används Incoterms?

Incoterms kan kännas igen genom en uppsättning av villkor med tre bokstäver, som oftast ingår i internationella avtal om försäljning av varor. Dessa villkor ingår i försäljningsavtalen för att tillhandahålla en standardlösning för leveranskostnader, risker och ansvar. När man skickar varor internationellt, är det viktigt att känna till innebörden av olika leveransvillkor.

Incoterms markeras med tre bokstäver följt av en plats: T.ex. CIF London. Detta ger köparen och säljaren information om regler, risker och leveranskostnader, beroende på plats. För att förstå innebörden av denna Incoterm, måste vi först förstå de olika Incotermstyperna.

Totalt finns det 11 regler som definierar vem som är ansvarig för vad vid internationella transaktioner: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIF, CFR, CIP, DPU, DAP, DDP. Olika Incoterms används för olika typer av transporter. När det gäller transport, är dessa villkor indelade i två kategorier:

 • EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP används för alla transporttyper (sjöfrakt, vägfrakt, järnvägsfrakt, flygfrakt)
 • FAS, FOB, CFR, CIF används endast för sjöfrakt.

Vilken är den senaste versionen av Incoterms?

Den senaste uppsättningen av Incoterms, dvs. Incoterms 2020, är den nionde officiella versionen av Incoterms och publicerades den 10 september 2019. Internationella handelskammaren publicerade det första verket om internationella handelsvillkor 1923, men den första Incotermen publicerades officiellt 1936 och uppdaterades under de kommande åren.

Varför är Incoterms så viktiga?

Även om Incoterms används för att skapa klarhet om transaktionen och reglerna för internationell transport, kan de vid första anblicken verka svåra att förstå. För en lekman kanske “CIF Incoterms” inte betyder så mycket. Tredjepartslogistikföretag såsom MyDello hanterar Incoterms varje dag, men det är mycket viktigt att både köparen och säljaren förstår exakt vad de undertecknar när de godkänner ett internationellt försäljningsavtal.

Dessutom fastställs i vissa Incoterms om lasten måste vara försäkrad. Att inte förstå Incoterms innebär att du kan få en mycket större transportkostnad än vad som ursprungligen planerats. Incoterms är och bör därför alltid beaktas när man beräknar fraktsatser .

CFR, CIF och FAS Incoterms kräver till exempel att köparen betalar samtliga kostnader i destinationshamnen och organiserar transporten från hamnen till slutdestinationen. Omedvetna köpare kan anta att försändelsen kommer att levereras till slutdestinationen och får då en otrevlig överraskning när försändelsen anländer till destinationshamnen.

Exempel:

För en försändelse från London till Shanghai innebär Incoterm CIP Shanghai att den brittiska säljaren kommer att ansvara för transporten av varorna till den destinationen som köparen har angett, i det här fallet Shanghai. Risken överförs dock till köparen först när varorna lastas från säljarens lokaler. Enligt CIP Incoterm måste säljaren även försäkra varorna under transitering till köparens fördel.

Om varorna råkar vara skadade vid ankomsten, ersätter säljarens försäkring köparen, eftersom det stod så i CIP-avtalet. Enligt CPT skulle dock köparen själv få stå för förlusten.

Fyra typer av Incoterms

Det är alltså viktigt att förstå de Incoterms som gäller för din internationella försändelse. Vi måste därför förstå hur Incoterms läses och vad de betyder. Rent allmänt kan Incoterms grupperas i fyra kategorier enligt det ansvaret de lägger på säljaren och köparen:

 • “C”-villkor (CFR, CIF, CPT, CIP) – Säljaren eller tillverkaren är ansvarig för att ingå avtal och betala för transporten av varorna, men ansvarar inte för extrakostnader eller förlust av varor, när de väl har skickats. Varorna är inte försäkrade av säljaren.
 • “D”-villkor (DPU, DAP, DDP) – Säljaren eller tillverkaren ansvarar för samtliga kostnader och risker i samband med att varorna levereras till destinationen. Det största ansvaret ligger på säljaren.
 • “E”-villkor (EXW) – Endast villkor där säljaren eller tillverkaren gör varorna tillgängliga för köparen i sina egna lokaler. Det minsta ansvaret ligger på säljaren.
 • “F”-villkor (FCA, FAS, FOB) – Säljaren eller tillverkaren ansvarar för att leverera varorna till en  transportör, som anges av köparen.

Som framgår ovan, bör köparna alltid vara uppmärksamma på Incoterms när de anger leveranskostnader för alla typer av försändelser, oavsett om det sker på land, i luften eller till sjöss. Vissa Incoterms lägger mer ansvar på säljaren, medan andra kan verka mer attraktiva för säljaren. I vilket fall som helst, så lönar det sig att vara medveten om eventuella förseningar  vid internationella transporter och alltid vara beredd på varje scenario, för att sedan kunna hitta den bästa lösningen.

Vad betyder de olika Incotermsen?

Nu när vi har insett varför Incoterms är så viktiga samt hur de kategoriseras och används, är det dags att gå in på var och en av dem specifikt. Här finns alla Incoterms förklarade i detalj. Du kan hitta en praktisk och omfattande tabell över alla Incoterms med sina risker, kostnader och förklaringar här.

Förutom Incoterms, kan de som hanterar internationella transporter, särskilt när det gäller sjöfrakt, stöta på ytterligare villkor och förkortningar. En översikt över sjöfraktvillkor tillsammans med Incoterms finns på denna sida.

Incoterms för alla transportsätt (sjöfrakt, flygfrakt, järnvägsfrakt, vägfrakt)

Dessa Incoterms är bekanta för alla internationella logistikoperatörer, handelsmän, tillverkare, exportörer och importörer. Varje Incoterm är en förkortning för typen av leveransavtal. Följande Incoterms 2020 gäller för alla transportsätt.

EXW [Ex Works] – Fritt fabrik (angiven leveransplats)

Säljaren gör varorna tillgängliga i sina lokaler, men köparen står för alla risker vid överföringen av varorna till slutdestinationen. Detta villkor innebär att köparen har maximal skyldighet och säljaren minimal skyldighet. EXW används regelbundet när man gör en första offert avseende försäljning av varor utan att några transportkostnader ingår.

Om parterna vill att säljaren ska vara ansvarig för lastningen av varorna och stå för riskerna och kostnaderna för lastningen, måste detta klargöras genom att lägga till konkreta formuleringar i försäljningsavtalet.

FCA [Free Carrier] – Fritt fraktföraren (angiven leveransplats)

Säljaren levererar varorna, klarerade för export, på en angiven plats, inklusive säljarens egna lokaler. Varorna kan levereras till en transportör som anges av köparen eller till en annan part som anges av köparen.

Säljaren ansvarar för att lasta varorna till köparens transportör om leveransen sker i säljarens lokaler. Om leveransen sker på någon annan plats, anses säljaren ha levererat varorna när transporten har anlänt till den angivna platsen och köparen ansvarar för både lossning och lastning av varorna till sin egen transportör.

CPT [Carriage Paid To] – Fraktfritt till (angiven bestämmelseort)

Säljaren betalar för transporten av varorna fram till den angivna platsen i destinationslandet. Varorna anses emellertid vara levererade först när de överlämnas till den första eller huvudsakliga transportören. Detta innebär att risken överförs till köparen vid överlämnandet av varorna till den transportören som finns på avsändningsplatsen i exportlandet. Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varor överlämnas till transportören, inte när de når destinationen.

Säljaren ansvarar för ursprungskostnader, inklusive exportklarering och fraktkostnader för försändelsen till den angivna bestämmelseorten. Detta kan vara antingen slutdestinationen, såsom köparens anläggningar eller en destinationshamn. Detta måste dock säljaren och köparen komma överens om.

CIP [Carriage and Insurance Paid to] – Fraktfritt inklusive försäkring (angiven bestämmelseort)

Samma som CPT, förutom att säljaren är skyldig att teckna en försäkring för varorna under transiteringen. Enligt Incoterms 2020 kräver CIP att säljaren försäkrar varorna till 110 % av avtalsvärdet. Återigen har säljaren här uppfyllt sin skyldighet när varorna överlämnas till transportören, inte när varorna når sin destination. Risken övergår från säljaren till den första transportören vid överlämnandet av varorna.

DAP [Delivered At Place] – Levererat på plats (angiven bestämmelseort)

Säljarens skyldighet är uppfylld när varorna är klara för lossning till den inkommande transporten på den angivna destinationen. Köparen står för kostnaderna och riskerna vid lossningen av varorna, ordnar importtullklarering och importskatter, om så behövs.

DPU [Delivered At Place Unloaded] – Levererat på plats lossad (angiven bestämmelseort)

Säljaren är skyldig att leverera varorna och lossa dem på den angivna bestämmelseorten. Säljaren står för alla transportkostnader, inklusive exportavgifter och frakt, lossning från huvudtransportören i destinationshamnen samt destinationshamnavgifter och tar på sig alla risker fram till ankomsten till destinationshamnen eller terminalen.

Säljarens skyldighet är uppfylld när varorna lossas på angiven destination och bär risken fram till ankomsten till destinationshamnen eller terminalen.  Samtliga avgifter efter lossning (t.ex. importtullar, skatter, tull och vidaretransport) ska betalas av köparen. Det är dock viktigt att notera att eventuella försenings- eller överliggningsavgifter på terminalen betalas vanligtvis av säljaren.

DDP [Delivered Duty Paid] – Levererat förtullat (angiven bestämmelseort)

Säljaren ansvarar för att leverera varorna till den angivna platsen i destinationslandet och betalar alla kostnader för att föra varorna till destinationen (inkl. importtullar och skatter). Köparen ansvarar för lossningen. Risken överförs till köparen vid leveransen av varorna på den angivna bestämmelseorten.

DDP kräver att säljaren är medveten om eventuella tullar, skatter och regler i köparens land och bör därför användas med försiktighet.

Incoterms för transport till sjöss och på inre vattenvägar

Dessa är de fyra Incoterms 2020 för internationell handel, där transporter sker helt och hållet på vatten.

Det bör noteras att dessa Incoterms i allmänhet inte är lämpliga för försändelser i containrar för sjöfrakt.  Detta beror på att risken och ansvaret överförs när varorna lastas ombord på fartyget – i containrar är det omöjligt att bedöma varornas skick vid denna tidpunkt.

FAS [Free Alongside Ship] – Fritt fartygets sida (angiven utskeppningshamn)

Försändelsen anses vara levererad när varorna placeras längs med köparens fartyg i den angivna utskeppningshamnen. Detta innebär att köparen står för kostnaderna och riskerna från det ögonblicket. FAS kräver att säljaren klarerar varorna för export som standard. För alternativa arrangemang bör försäljningsavtalet ändras.

FOB [Free on Board] – Fritt ombord (angiven utskeppningshamn)

Säljaren står för alla kostnader och risker fram till dess att varorna lastas ombord på fartyget. Säljarens skyldigheter omfattar tullklarering för exporten av varorna i avgångslandet.

CFR [Cost and Freight] – Kostnad och frakt (angiven destinationshamn)

Säljaren betalar för transporten av varorna fram till den angivna destinationshamnen. Risken överförs till köparen när varorna har lastats ombord på fartyget i exportlandet.

Säljaren ansvarar för ursprungskostnader, inklusive exportklarering och fraktkostnader för transport till den angivna hamnen. Avsändaren ansvarar inte för leverans till slutdestinationen från hamnen eller för tecknande av försäkring.

CIF [Cost, Insurance & Freight] – Kostnad, försäkring och frakt (angiven destinationshamn)

Säljaren är ansvarig tills varorna har lossats från däck i destinationshamnen. Säljaren måste ta hand om tullklarering, huvudtransport till destinationshamnen och försäkring för varorna. Säljarens leveransskyldighet upphör vid överlämnandet av varorna till transportören.

Sammanfattning

Incoterms ger viktig information om kostnader och ansvar för internationella transporter. Det är viktigt att uppmärksamma Incoterms både när du får offerter från försäljare eller tillverkare samt vid transport- och logistiktjänster.

Att inte känna till Incoterms kan utgöra skillnaden mellan att få sin försändelse levererad i tid kontra att behöva betala extra leveranskostnader eller organisera leveranser själv för de sista kilometrarna.

Incoterms 2020 table

Table 1. Incoterms 2020.

Företag måste förbereda sig inför julen nu

Det kanske känns som att det är långt kvar till jul, eftersom höstens intåg inte riktigt har börjat ännu. Dock uppmanar logistikföretagen att börja tänka på julförberedelserna tidigt i år. Ordspråket ”ju långsammare du går, desto längre du kommer” är mycket relevant vid förberedelserna. Oavsett om du är logistiker eller företagschef bör du vara medveten om de olika riskerna under jultider som kan leda till att det blir svårt för ditt företag att få era försändelser i tid. I det här inlägget ger vi dig bra tips som säkerställer att ditt företag kan förbereda för julen på ett smidigt sätt.

Tips nummer ett – påbörja godsplaneringen redan nu!

Julen är endast några månader bort. Logistikspecialister rekommenderar starkt att agera i tid om du vill fylla på lagret för din webbutik eller fylla fysiska butikshyllor med olika varor inför julen. För det första kan olika länder som USA, Kanada eller Kina komma att införa nya begränsningar i samband med smittökningen. Dessa kan leda till avsevärt ökade leveranstider för frakter. Med tanke på den rådande situationen inom logistikbranschen uppmanas företagare att använda sjötransport från Kina till Europa, eftersom prisförändringar för närvarande varierar beroende på rutt – i populära riktningar från Fjärran Östern ligger prisskillnaden på upp till 40 %.

För det andra är det brist på arbetskraft i många länder, särskilt i USA och Europa. För det tredje strejkar anställda på många flygbolag under en längre tid. Eftersom människors utgifter ökar oproportionerligt i förhållande till deras löner, därför förväntas allt fler strejkar. De inträffar vanligtvis på stora bolag som Lufthansa, SAS eller hamnterminalerna i Hamburg, där stora fackföreningar är redo att kämpa för rättvisa löner. Logistikspecialister räknar med strejkar även i andra företag inom internationell transport.

Denna typ av force-majeure-händelser kommer att ha avsevärd påverkan på godshanteringen före avsändning och därmed förlänga leveranstiden. Därför måste varor beställas redan i september. Oavsett om detta är den första eller den tionde julen för dig som företagsägare, uppmanar vi alla företagare att agera i tid så att de kan beställa sina varor utan problem. Genom att använda ”MyDello” kan du spara såväl tid som 15–20 % av kostnaderna.

Tips nummer två – Black Friday kommer före jul

Varje år på den sista fredagen i november inträffar den populära rean ”Black Friday” i många länder, vilket tvingar många säljare att förbereda sig ännu snabbare för försäljningsboomen. Enligt logistikspecialisternas erfarenheter kan en stor efterfrågan på flygtransport noteras i november, eftersom detta är ett relativt snabbt leveranssätt. Under november månad kan därför transportkostnaderna öka snabbt, eftersom företagare konkurrerar med varandra för att få sitt gods levererat med flygtransport.

Tips nummer tre – diversifiera dina leverantörer

Med tanke på ovanstående kan USA och Kina potentiellt vara de länder som avsevärt påverkar fraktprocesser och leveranstider. Varför är detta viktigt? Jo, därför att om väsentliga förändringar äger rum i det ena eller andra landet, har du alternativ – en medlemsstat i EU, varifrån du kan beställa exempelvis julgransbelysning eller julgranar.

Godsplaneringen måste genomföras mycket tidigare, eftersom ingen i Kina än så länge har släppt nollpolicyn för Covid-19, som följs till punkt och pricka. Om nya utbrott av viruset registreras bland befolkningen begränsas eller till och med stoppas all näringsverksamhet i det drabbade området. Varken fabriker eller transport- och transportinfrastrukturföretag (hamnar, flygplatser) är undantagna. Till följd av detta överbelastas de öppna transportnoderna, eftersom trafiken från de stängda transportnoderna omdirigeras dit.

Som företagare bör man tänka igenom situationen – ju närmare årsskiftet, desto större är riskerna relaterade till covid-19 och strejkar hos flygbolagen. Med största sannolikhet kommer ingen att kunna undgå dessa risker, och därför är det ännu viktigare att börja transportplaneringen redan nu.

MyDello kan hjälpa dig i alla situationer

Oavsett om du har ett litet, medelstort eller stort företag med eller utan en egen logistiker, är en av de mest effektiva lösningarna att beställa dina frakter genom ”MyDello”. Plattformen underlättar avsevärt beställningen av transport och gör det enkelt att se och jämföra transportkostnader samt följa din försändelse dygnet runt. ”MyDello” har ett team av erfarna logistikspecialister från Lettland, Estland och Litauen som hjälper dig att hitta den lösningen som passar dig bäst. Online-plattformen är gratis att använda.

Följ ”MyDello” på LinkedIn och Facebook för att ta del av alla nyheter.

Varje år för hösten med sig nya ämnen för diskussion och nya utmaningar som skall lösas. Även denna gång omfattas covid. Vi ser redan nu nya lokala nedstängningar i Kina och vi har också märkt att transportvolymen av pandemirelaterade produkter som skyddsutrustning och covid-tester börjar öka igen. En ny våg är på väg, men denna gång är världen rustad för att klara av den.

Kina har alltid utövat strängare åtgärder vid pandemibekämpning. För tillfället tillämpar Kina lokala nedstängningar om antalet fall ökar i en viss stad eller region. Dessa nedstängningar kan pågå i allt från ett par upp till 10 dagar, beroende på antalet nya dagliga fall.

Hur påverkars logistiken?

Logistiken upphör inte under nedstängningarna. Dock tillämpas försiktighetsåtgärder. Skillnaden mellan de två är stor och bidrar till att hålla näringsverksamheten och godstransporter igång. Detta innebär att upphämtning och leveranser kan genomföras men att det kan ta en eller två dagar extra, eftersom det i vissa regioner krävs tillstånd och i vissa fall krävs desinfektering av försändelsen och lastbilen.

Vad händer med fraktkostnaderna?

Till och med i dessa tider är godstransporter tillgängliga både med flyg- och sjötransport – och detta till lockande priser. Om du är ute efter något snabbare än sjöfrakt men billigare än flygfrakt och du inte vill ta riskerna som följer med järnvägsfrakt, är vår Ocean-premiumtjänst ett bra val med en transittid på 45 dagar.