Konflikts Ukrainā: Ietekme uz starptautisko transportu, 15. marts

Ierobežojumi starptautiskiem pārvadājumiem 

Ukrainas gaisa telpa ir slēgta jebkādai komerciālai satiksmei. Eiropas gaisa telpa ir slēgta Krievijas aviolīnijām, uz ko agresora pretpasākums ir Krievijas un Baltkrievijas gaisa telpas slēgšana Eiropas aviolīnijām. Šo ierobežojumu dēļ ir krietni traucēta gaisa satiksme starp Eiropu un Āziju, jo Eiropas aviolīnijām ir nepieciešams mērot lielākus attālumus, lai izvairītos no Krievijas gaisa telpas. Lidojums starp Tokiju un Helsinkiem parasti bija veicams 9 stundās, taču šī brīža risinājums prasa 4 stundas ilgāku lidojuma laiku. Maršruti starp Eiropu un Ķīnu ir paildzinājušies vidēji par 3 stundām. 

Neskatoties uz to, ka Krievijas dzelzceļš ir sankcionēto uzņēmumu sarakstā, vēl līdz šim ir iespējams veikt dzelzceļa kravu pārvadājumus no Ķīnas uz Eiropu caur Krievijas un Baltkrievijas teritoriju. Taču te jāpatur prātā riski. Karadarbības paplašināšanās ir viens no riskiem, otrs risks ir politiski lēmumi starp ES, Krieviju un Ķīnu, kuri var apgrūtināt vai pilnībā ierobežot kravu iekļūšanu ES no tai nedraudzīgām valstīm. 

Lielākie jūras transporta uzņēmumi ir pieņēmuši lēmumu neapkalpot Krievijas ostas. Apvienojumā ar augošām degvielas cenām tas rada tiešu iespaidu uz pārvadājumu cenām. Pagaidām ir grūti prognozēt kāda būs tālākā tirgus attīstība, šobrīd varam spriest tikai par pirmajām tirgus reakcijām. 

 

Korona vīruss Ķīnā 

Ir saņemtas ziņas par jaunu Covid 19 uzliesmoju Ķīnā, kur 17.5 miljonu iedzīvotāju Šeņžeņā ir pakļauta pilnīgam lokdaunam, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Primāri tas skars ražotājus, kuriem būs limitēta kapacitāte preču ražošanai. Kravas kurām jau tika apstiprināti transportēšanas risinājumi šobrīd lieli traucējumi nav novēroti, taču palielinās riski, ka kravas var kavēties Ķīnas pusē. 

 

MyDello pakalpojumu pārskats 

Situācija ir ļoti dinamiska un lietas mainās ātri, tādēļ mēs cieši sekojam līdzi situācijai un ziņosim par izmaiņām savos pakalpojumos, ja tādas būs.  

Avio pārvadājumi. Āzijas – Eiropas virziens atkopjas, taču mainītie lidojumu maršruti un lielais degvielas sadārdzinājumus ir iespaidojis pārvadājumu izmaksas. Pēdējās divās nedēļās avio risinājumi no Āzijas uz Eiropu vidēji ir sadārdzinājušies par vidēji 140%. Citiem virzieniem, piemēram, starp Eiropu un Ameriku lielas izmaiņas nav notikušas.  

Dzelzceļa pārvadājumi. Šobrīd nav novēroti traucējumi Ķīnas-Eiropas dzelzceļa savienojumā. Visi sūtījumi tiek organizēti pēc plānotajiem grafikiem. Sākot ar šo nedēļu MyDello atsāks pieņemt dzelzceļa sūtījumus no Ķīnas uz Eiropu. 

Jūras pārvadājumi. Pieprasījums pēc jūras risinājumiem pieaug, kas paildzina laiku starp rezervācijas brīdi un pirmo iespējamo izpeldēšanu. Līdz ar jūras pārvadātāju lēmumu neapkalpot Krievijas ostas ir krities arī pieprasījumus pēc fīderkuģiem, līdz ar ko ir kļuvis retāks fīderkuģu grafiks starp lielajām Eiropas pārkraušanas un Baltijas ostām. 

 

Vairāk jaunumi sekos. 

 

Vajag padomu? Sazinies ar mums un mēs labprāt palīdzēsim jums.  

Visā pasaulē bīstamu preču sūtīšana nav neiespējama un nav nekas neparasts – tas tikai ietver vairāk noteikumu un prasa nedaudz pārdomātāku sagatavošanos salīdzinājumā ar parastu preču sūtīšanu. Kas ir nepieciešams, lai jūsu sūtījums tiktu veiksmīgi piegādāts un maksimāli novērstu problēmas?

 

Kādas preces tiek kvalificētas kā bīstamas vai kaitīgas?

Bīstamas preces ir tādas preces, kuru transportēšana var radīt risku veselībai, drošībai, īpašumam vai videi. Nosakot šādas preces kā bīstamas, jūs sperat pirmo soli, lai mazinātu ar tām saistītos riskus. Turpmākās darbības ietver piemērotu iepakojumu, apstrādi un transportēšanu.

 

Bīstamās preces un kaitīgās vielas tiek iedalītas deviņās klasēs

Labs sākumpunkts, lai noteiktu, vai jūsu preces varētu būt bīstamas, ir iegūt no ražotāja Materiālu drošības datu lapu un pārbaudīt “Transportēšanas informāciju”. Tā rīkojoties, jūs saņemsiet vērtīgu informāciju par riskiem, kas saistīti ar šo preču transportēšanu.

Bīstamās preces tiek iedalītas deviņās klasēs, kas raksturo dažādus risku veidus.

 • 1. klase: Sprādzienbīstamas vielas
 • 2. klase: Gāzes
 • 3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi
 • 4. klase: Uzliesmojošas cietas vielas
 • 5. klase: Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi
 • 6. klase: Indīgas (toksiskas) un infekciozas vielas
 • 7. klase: Radioaktīvas vielas
 • 8. klase: Korozīvas vielas
 • 9. klase: Dažāda veida akumulatori

 

Bīstamo kravu 1. klase: Sprādzienbīstamas vielas

 1. klases vielas ir dalītas sešās apakšgrupās, kas apraksta iespējamo sprāgstvielas radīto apdraudējumu. Tās ietver vielas, kuras ir sprādzienbīstamas, rada sprādzienus, kuru rezultātā var rasties lauskas un ugunsbīstamība, kā arī ugunsgrēka radītas briesmas. 1. klases materiālu pārvietošana tiek stingri regulēta.

Bīstamo kravu 2. klase: Gāzes

2. klasē ietilpst visas gāzes, kas tiek saspiestas un uzglabātas transportēšanai, un tās tiek iedalītas trijās grupās: uzliesmojošas, neuzliesmojošas/ neindīgas un indīgas. Šī klasifikācija ir balstīta uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumiem par bīstamo preču pārvadāšanu – Paraugnoteikumiem.

 

Bīstamo kravu 3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi

3. klase ietver šķidrumus vai šķidrumu maisījumus, kuru uzliesmojuma temperatūra nepārsniedz 60 °C (140 °F), vai jebkuru materiālu šķidrā stāvoklī ar uzliesmojuma temperatūru 37,8 °C (100 °F) vai augstāku, kas ir apzināti karsēts un nodots transportēšanai vai transportēts lielapjoma iepakojumā uzliesmošanas temperatūrā vai virs tās. Uzliesmojuma temperatūra ir minimālā temperatūra, pie kuras testa traukā no šķidruma izdalās tvaiki pietiekamā koncentrācijā, lai saskarē ar gaisu virs šķidruma virsmas veidotos viegli uzliesmojošs maisījums.

Bīstamo kravu 4. klase: Uzliesmojošas cietas vielas

Uzliesmojošas cietas vielas ir jebkuri materiāli cietā agregātstāvoklī, kas standarta apstākļos var aizdegties, ja to tuvumā atrodas aizdegšanās avots. Uzliesmojošas cietvielas iedala trijās grupās, kas ietver viegli uzliesmojošas cietvielas, cietvielas, kuras uzliesmo spontāni, un vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

Bīstamo kravu 5. klase: Oksidējoši aģenti un organiskie peroksīdi

Oksidētājs ir ķīmiska viela, kas reakcijās viegli izdala skābekli, tādējādi izraisot vai pastiprinot degšanu. Šī klase tiek dalīta divās apakšgrupās un ietver aģentus, kas reaģē ar skābekli un organiskajiem pesticīdiem.

Bīstamo kravu 6. klase: Indīgas (toksiskas) un infekciozas vielas

Indīgas vielas ir tādas vielas, kas nav gāzes un kas ir tik toksiskas cilvēkiem un transportēšanas laikā apdraud viņu veselību. Tās tiek iedalītas divās apakšgrupās un ietver tādas vielas kā cianīdu, arsēnu, vakcīnas un patoloģiju paraugus.

Bīstamo kravu 7. klase: Radioaktīvas vielas

Radioaktīvas vielas ir vielas, kuras rada starojumu.
7. klasē ietilpst materiāli, kuru īpašā aktivitāte pārsniedz 70 kilobekerelus uz vienu kilogramu.

Bīstamo kravu 8. klase: Korozīvas vielas

Korozīvs materiāls ir šķidra vai cieta viela, kas noteiktā laika periodā, saskaroties ar cilvēka ādu, spēj to pilnībā iznīcināt. Tādas vielas ir baterijās esošās skābes, sērskābe un dzīvsudrabs. Transportējot korozīvas vielas, ir jānodrošina, lai savstarpēji nesaderīgi korozīvie materiāli nevarētu sajaukties, jo daudzi no šiem materiāliem sajaukšanās rezultātā spēj radīt ļoti postošu reakciju.
https://www.faa.gov/hazmat/what_is_hazmat/ 

Bīstamo kravu 9. klase: Pārējās bīstamās vielas

Pārējās bīstamās vielas ir vielas, kurām transportēšanas laikā piemīt tāda bīstamība, kas nav iekļauta citās bīstamības klasēs. Šajā klasē ir ietverts:

 1. jebkurš materiāls, kam piemīt anestētiska, indīga vai cita līdzīga īpašība, kas varētu radīt izteiktu kairinājumu vai diskomfortu lidojuma apkalpes loceklim, tādējādi novēršot pareizu uzticēto pienākumu izpildi; vai
 2. jebkurš materiāls, kas atbilst Federālo noteikumu kodeksā (CFR) 49. sadaļas 171.8 daļas definīcijai par materiālu ar paaugstinātu temperatūru, bīstamām vielām, bīstamiem atkritumiem vai jūras piesārņotājiem.

Piezīme: skatiet attiecīgās valsts bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus.
https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/Class_9_Dangerous_Goods.html

 

 

Konkrēti noteikumi attiecībā uz daudzumu

Kravām, kuras rada iespējamu risku, ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz daudzumu. Ja tiek sūtīti bīstamo preču paraugi, ir dažas iespējas sūtīt tos izņēmuma daudzumos (nav nepieciešami papildu dokumenti vai pilns marķējuma komplekts), ierobežotos daudzumos (vajadzīgs marķējums un deklarācijas, nav nepieciešams sertificēts iepakojums) vai parastajos daudzumos (nepieciešams pilns dokumentu komplekts, marķējums un attiecīgs iepakojums). Nelielu paraugu nosūtīšana (izņēmums vai ierobežots daudzums) var sniegt jums priekšrocības attiecībā uz piegādes izmaksām un preču pārvietošanas iespējām. Izņēmuma, ierobežotais un parastais daudzums var būt atkarīgs no konkrēto bīstamo preču klasifikācijas.
https://www.gov.uk/shipping-dangerous-goods/transporting-limited-quantities 

 

Piemērots bīstamo kravu iepakojums

Nosūtot bīstamās kravas, ir nepieciešams atbilstošs iepakojums. Dažām bīstamām kravām ir nepieciešamas sertificētas kastes un lentes ar atbilstošu marķējumu. Piemēram, ar parasto plastmasas vai dekoratīvo līmlenti nepietiks – ir nepieciešama profesionāla līmlente.

Papildus iepakojumam ir nepieciešams arī atbilstošs marķējums. Uz visām kastēm, kurās atrodas bīstamās preces, ir jābūt atbilstošam marķējumam. Turklāt, ja kastes ir novietotas uz paletes un aptītas ar iepakojuma plēvi, ir nepieciešams papildu marķējums uz plēves.

a person taping a box

Globālie noteikumi

Bīstamām kravām ir nepieciešama īpaša, uz drošību vērsta apstrāde un transportēšana. Bīstamo kravu pārvadājumus starptautiskā un nacionālā līmenī kontrolē dažādas pārvaldes iestādes. Dažas no izplatītākajām vadlīnijām ietver Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumus par bīstamu kravu pārvadāšanu, Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu, IATA Bīstamo kravu noteikumus un ICAO tehniskās instrukcijas.

 

Bīstamo kravu deklarēšana

Parasti bīstamām kravām ir nepieciešama atsevišķa deklarācija, kurā preces ir sīki aprakstītas. Pirms deklarācijas aizpildīšanas noteikti jākonsultējas ar ekspeditoru vai pārvadātāju.
Par kravas iepakojumu un deklarācijām pārsvarā ir atbildīgs nosūtītājs, taču profesionāliem ekspeditoriem vai konsultantiem parasti ir pieredze, un šajā ziņā viņi var sniegt savu palīdzību.

 

Materiālu drošības datu lapa (MSDS)

Sūtot bīstamu kravu, pārvadātājs pieprasīs Materiālu drošības datu lapu, kas zināma arī kā MSDS. Šajā datu lapā jābūt ietvertai pilnai informācijai par preci, kas tiek sūtīta. MSDS ir ļoti svarīga, lai pārvadātāja kravu pieņemtu uz kuģa. Būtībā tajā ir ietvertas instrukcijas un visas prasības, kā rīkoties ar konkrēto bīstamo kravu. Šis dokuments ir jāizstrādā preces ražotājam, jo viņam ir jābūt pilnīgai informācijai par preci.

MSDS ir paredzēta, lai sniegtu informāciju darbiniekiem un neatliekamās palīdzības personālam par procedūrām, kā rīkoties vai strādāt ar konkrēto preci drošā veidā, un ietver tādu informāciju kā faktiskie dati (kušanas punkts, uzliesmojuma temperatūra, viršanas temperatūra utt.), iznīcināšana, toksiskums, reaģētspēja, ietekme uz veselību, pirmā palīdzība, aizsarglīdzekļi un noplūdes novēršanas procedūras. Lielākajai daļai attīstīto valstu ir līdzīgi noteikumi un prasības, tomēr MSDS formāti dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts prasībām.

 

Bīstamo kravu noteikumi dažādiem transporta veidiem

Gaisa kravu pārvadājumi
Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija ir izstrādājusi noteikumus bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem, kuru pamatā ir ANO modelis, taču tie ir pārveidoti, lai pielāgotu unikāliem gaisa pārvadājumu aspektiem. Starptautiskā Gaisa transporta asociācija ir iekļāvusi individuālās aviokompānijas un valdības prasības, lai izstrādātu plaši izmantotos IATA Bīstamo kravu noteikumus (DGR).
https://www.gov.uk/shipping-dangerous-goods/transporting-limited-quantities

Jūras kravu pārvadājumi
Arī Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ir izstrādājusi Starptautisko jūras bīstamo kravu kodeksu (“IMDG kodekss”, kas ir daļa no Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras) bīstamo kravu pārvadāšanai pa jūras ceļiem. SJO dalībvalstis ir izstrādājušas arī Bīstamo un kaitīgo vielu protokolu (HNS konvenciju), lai nodrošinātu kompensāciju gadījumā, ja notiek bīstamās kravas noplūde jūrā.

Dzelzceļa kravu pārvadājumi
Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija ir izstrādājusi noteikumus par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (“RID“, kas ir ietverti Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem). Daudzas atsevišķas valstis ir izveidojušas arī savus bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, lai tie atbilstu ANO modelim, kā arī īpašas prasības.

Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma (GHS) ir starptautiski saskaņota sistēma, kas aizstāj dažādus dažādās valstīs izmantotos klasifikācijas un marķēšanas standartus. GHS tiek izmantoti atbilstoši klasifikācijas un marķēšanas kritēriji globālā līmenī.

 

Kopsavilkums

Kopumā ņemot, bīstamo kravu sūtīšana ir dārgāks un laikietilpīgāks process. Tas labi atspoguļojas nosūtīšanas un iepakošanas izmaksās. Tomēr, pareizi plānojot un apspriežoties ar ekspeditoru, jums var tikt sniegta palīdzība to visu īstenot – raiti, droši un pārliecinoši!

Saprotot, ka šobrīd varētu būt izveidojusies neskaidrība saistībā ar kravu pārvadājumiem, piedāvājam jums jaunākās informācijas apkopojumu par esošo krīzes situāciju un to, kā tā ietekmē loģistiku.

Kādi ierobežojumi pašlaik ir spēkā?

Pašreizējā situācija starp Ukrainu un Krieviju ietekmē visus. Pēdējās dienās ir pieņemti lēmumi, kas tieši ietekmē starptautisko tirdzniecību un globālo loģistiku.

Gaisa satiksmē ir vairāki ierobežojumi. Eiropas Savienība (ES) ir nolēmusi slēgt ES gaisa telpu visiem Krievijā reģistrētiem, Krievijai piederošiem vai tās kontrolētiem gaisa kuģiem. Tas nozīmē, ka minētie gaisa kuģi nevar pacelties, nolaisties vai pārlidot ES gaisa telpas.

Līdzīgi ierobežojumi ievesti daudzām ES valstīm no Krievijas puses, kā rezultātā mainās maršruti, pagarinās tranzīta laiks un palielinās izmaksas lidojumiem starp Āziju un Eiropu.

Ir noteiktas daudzas sankcijas, kas ietekmē tirdzniecību ar uzņēmumiem Krievijā un Baltkrievijā. Sūtījumiem, kuru izcelsme vai galamērķis ir Krievijā vai Baltkrievijā, ir ierobežotas iespējas.

Netiek veikti lidojumi uz Ukrainu tur esošo traģisko notikumu dēļ.

 

Kādas ir mūsu pašreizējās iespējas?

Šajos neskaidrajos laikos izmaiņas var notikt neparedzami ātri. Tāpēc mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai un ziņosim, ja mūsu pakalpojumos būs kādas izmaiņas vai traucējumi. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu pēc iespējas vispiemērotāko pakalpojumu sniegšanu.

 • Gaisa kravu pārvadājumu pakalpojumos Āzijas-Eiropas tirdzniecības ceļā būs traucējumi lidojumu grafikā, jo pārvadātāji maina maršrutus, lai izvairītos no Krievijas gaisa telpas. Lūdzu, sagatavojaties ilgākam tranzīta laikam un izmaksu pieaugumam sūtījumiem starp Eiropu un Āziju.
 • Jūras kravu pārvadājumi no Āzijas līdz šim brīdim notiek bez izmaiņām.
 • Dzelzceļa kravu pārvadājumi, virzienā Ķīna-Eiropa līdz šim ir darbojušies bez ievērojamiem traucējumiem. Taču strauji mainīgā politiskā situācija attiecībā notikumiem Krievijā un Baltkrievijā ir radījuši papildu ierobežojumu iespējamību, kas var nopietni ietekmēt dzelzceļa satiksmi un kravu plūsmu. Rezultātā mēs esam nolēmuši šobrīd nepieņemt jaunas rezervācijas dzelzceļa pārvadājumiem.

Mēs pastāvīgi sekojam līdzi situācijai un pēc pirmās iespējas atvērsim dzelzceļa servisu jaunām rezervācijām.

Informēsim jūs par jaunumiem tuvākajās dienās.

Vajadzīgs padoms? – Droši sazinieties ar mums, lai apspriestu, kā mēs varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Visticamāk vairumam ir zināms, ka Ķīna ir pasaulē lielākā preču ražotājvalsts, kam 2021. gadu izdevās noslēgt ar $3.36 triljonu eksporta apjomu. Likumsakarīgi, Eiropas lielākais importa partneris ir Ķīna. – Bet kā šīs preces nonāk līdz Eiropai? 

 

Kad eiropiešiem ir nepieciešamība pēc transporta no Ķīnas, visdrīzāk viņi iedomāsies par diviem iespējamiem transporta veidiem: 

 • Jūras pārvadājumi – garākais tranzīta laiks, bet zemākās izmaksas. Parasti izmanto lētām precēm vai lieliem apjomiem. 
 • Avio transporta – īsākais tranzīta laiks, bet augstākās izmaksas. Parasti izmanto dārgām precēm vai maziem apjomiem. 

Bet vai pastāv citas transportēšanas iespējas? – Jā, ir gan!: 

 • Auto transports – šis ir jauns produkts tirgū un derēt reti kuram. Izmaksas ir augstas, taču tranzīta laiks ir gana ātrs. Šis risinājums būs piemērots gadījumos, kad transportēt pa gaisu nav iespējams, vai tas neiekļaujas budžetā, savukārt jūras un dzelzceļa pārvadājuma tranzīta laiki neiekļaujas termiņos. 
 • Dzelzceļa transports – labs tranzīta laika un izmaksu balanss. Tas ir lētāks par aviotransportu, taču ātrāks par jūras transport. 

Kopš pirmā vilciena starp Ķīnu un Eiropu to gadu-pret-gadu pieaugums procentuālā izteiksmē mērāms vismaz divciparu skaitlī. Tam ir vairāki iemesli, kā viens no tiem varētu būt Covid-19 pandēmija, kā rezultātā tika traucētas visas globālās piegāžu ķēdes. Jūras pārvadājumi piedzīvoja konteineru trūkumu, savukārt avio pārvadājumi kapacitātes trūkumu, daudzu atcelto pasažieru reisu dēļ.  

Cits iemesls šai izaugsmei ir milzu investīcijas kuras tiek veiktas dzelzceļa infrastruktūrā, kur lielākais ieguldītājs ir Ķīna. Dzelzceļa savienojumi ir daļa no Ķīnas Jaunā Zīda ceļa, saukta arī par “Jostas un Ceļa iniciatīvu”, prātam neaptveramās $160 miljardu infrastruktūras attīstības stratēģijas. Stratēģijas mērķis ir ieguldīt gandrīz 70 valstīs un organizācijās, lai izbūvētu tādus infrastruktūras objektus kā ostas, dzelzceļu, tiltus, ceļus, lidostas, dambjus un tuneļus.

 

Pirmais vilciens starp Ķīnu un Eiropu tika palaists 2011. gadā, tajā gadā kopumā tika reģistrēti 17 šādi pārvadājumi. 2021. gadā pārvadājumu skaits izauga līdz 15 tūkstošiem. – Izaugsme ir bijusi iespaidīga! 2022. gada janvārī bija nozīmīgs notikums šajā industrijā, no Ķīnas izgāja 50 tūkstošais vilciens šajā maršrutā. Neskatoties uz šo straujo izaugsmes tempu, uz šo brīdi dzelzceļš apkalpo vien 3% tirdzniecības apjomus starp Ķīnu un Eiropu, taču izskatās, ka apjomi tiks audzēti. 

 

Gads 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Vilcieni 17 42 80 308 815 1792 3673 6376 8225 12405 15000 
Pieaugums  147% 90% 285% 165% 120% 105% 74% 29% 51% 21% 

Tabula1: Izbraukušo vilcienu skaits un to pieaugums gadu pret gadu

Dzelzceļa pārvadājumi var būt tik labi, cik labs ir infrastruktūras vājākais elements, tamdēļ nozares speciālisti 2022. gadā prognozē 20-30% apjomu pieaugumu. Šie pieņēmumi tiek balstīti uz plāniem uzlabot robežu šķērsošanas laiku, vilcienu ātrumu un uzlabotu integrāciju starp iesaistītajām pusēm.   

 

Kā dzelzceļa kravas tiek transportētas? 

Viens no starptautisko dzelzceļa pārvadājumu izaicinājumiem ir dažādi sliežu platumu standarti: Ķīnā un lielākā daļā Pasaules standarts ir 1435mm, taču Krievija, Kazahstanā un citās NVS valstis izmanto 1520mm standartu. 

 

Ļoti svarīgi bija atrast efektīvu risinājumu, lai veiktu kravu pārkraušanu, te talkā nāca nozares ISO noteikumi 20 un 40 pēdu konteineriem. Lielākoties tieši 40 pēdu konteineri tiek izmantoti kravu pārvadājumiem no Ķīnas uz Eiropu, kas palīdzēja atvieglot kravu pārkraušanu starp dažādu sliežu platumu platformām neatverot konteinerus. Tas palīdzēja uzlabot kravu apstrādes laiku un transportējamo preču drošību pārkraušanās punktos. Vairāk par konteineriem šeit. 

Viena 40 pēdu konteinera maksimālā ietilpība ir 76,4 m3 un maksimālā kravnesība nedaudz zem 29 tonnām, taču maksimālā svara ierobežojumi var atšķirties atkarībā no pārvadātāja un vietējās likumdošanas. 

Jums nevajadzētu raizēties, ja Jūsu sūtījums ir par mazu, lai pilnvērtīgi izmantotu visu konteineru. Šobrīd daudzi transporta pakalpojumu sniedzēji piedāvā saliktos kravu pārvadājumus, kas starptautiski tiek saukti par LCL (less-than-container load). Šis produkts paredz, ka transporta uzņēmums veic vairāku kravu konsolidāciju vienā konteinerā, kur pārvadājuma izmaksas tiek sadalītas starp dalībniekiem. Šis ir lielisks risinājumus, lai uzlabotu transporta izmaksas, kā arī tas palīdz mazināt kaitējumu videi netransportējot pustukšus konteinerus. 

 

Dzelzceļa maršruti starp Ķīnu un Eiropu 

Šobrīd ir divi galvenie ceļi no Ķīnas: 

 1. Trans-Sibīrijas – atkarībā no iziešanas punkta Ķīnā iet caur Mongoliju vai Krieviju. Galvenā maršruta Vladivostoka-Maskava garums sasniedz 9289 km. 
 1. Ķīna-Eiropa – caur Kazahstānu. Sākotnējais maršruts no Čongčingas, Ķīnā uz Dīsburgu, Vācijā sastāda 11179 km, taču ir izaudzis līdz savienojumam starp Jīvu, Ķīnā un Madridi, Spānijā kļūstos par garāko dzelzceļa savienojumam pasaulē ar iespaidīgiem 13052 km.


Galvenie tirdzniecības ceļi starp Ķīnu un Eiropu 

 

Galvenie starptautiskie dzelzceļa mezgli Ķīnā ir Ksiaņa, Čengdu, Čongčinga, Ženžou un Urumči – šie pieci mezgli apstrādā absolūto vairākumu Ķīnas dzelzceļa eksporta. 

Saņēmēja pusē Dīsburga un Hamburga, Vācijā, un Malaševiči, Lodza un Varšava, Polijā ir Eiropas lielākie mezgli kuri apkalpo dzelzceļa kravas no Ķīnas, bet Zīda ceļam izplešoties parādās jauni dalībnieki kuri ir ieinteresēti šo apjomu apkalpošanā. 

Dzelzceļš ar auto transportu vienmēr ir saderējuši kā cimds ar roku, jo tas praktiski vienmēr auto transports tiek izmantots vietējai piegādei, taču tā ir ierasta prakse izmantot auto transportu arī tālākām piegādēm. Piemēram, kaut arī tehniski ir iespējams piegādāt konteineru no Ķīnas līdz Baltijas valstīm izmantojot tikai dzelzceļa ceļus, taču praksē lielākoties konteineri tiek vesti līdz Polijai, Baltkrievijai vai Krievijai un tad transportēti līdz galamērķim ar auto transportu. Šāds pārvadājums no termināla līdz terminālam parasti aizņem ap 15-25 dienām, taču jāņem vērā arī pirmais iespējamais iziešanas, kā arī vēlākais piegādes uz terminālu laiks.  

Šī ir ierasta prakse starp valstīm atrunāto starptautisko pārvadājumu noteikumu dēļ, kā arī tehnisku iemeslu, kā pārkraušanās iespēju un to skaitu, meklējot balansu starp piegādes laiku un izmaksām. 

 

Kādas kravas tiek transportētas izmantojot dzelzceļa risinājumus? 

Kādus gadus 3 atpakaļ 80% no kravām bija augstas vērtības produkti kā elektronika, inženierijas izstrādājumi un auto rezerves daļas, taču šodien šīs preču grupas veido vien 40% no kopējiem apjomiem. Lētāki produkti kā tekstils, plastmasas un gumijas izstrādājumi palielina savu daļu, tāpat kā luksusa preces.  

 

Kāda ir dzelzceļa transporta vides ietekme? 

Pētījumu dažādu aprēķinu metožu dēļ CO2 mērījumi var nedaudz atšķirties, taču secinājumi visur ir vienādi – dzelzceļš ir otrais videi mazāk kaitīgais transporta veids.  

Starptautiskās jūrniecības organizācijas pētījums parāda, ka dzelzceļa transports rada 10 reizes mazāk CO2 nospiedumu uz katru ton-kilometru, taču tomēr rada aptuveni septiņas reizes vairāk nekā mazāk kaitīgā transportēšana ar jūras transportu. 

 


CO2 uz ton-kilometru dažādiem transportēšanas veidiem 

 

Secinājumi 

Izskatās, ka dzelzceļa transportam ir parādījusies otra elpa un Pasaule atkal ir pievērsusies tam. Tas ir vecais, labais, sen aizmirstais. Korekti organizēts tas var būt labs balanss starp tranzīta laiku, izmaksām un vides kaitējumu, kas paliek arvien svarīgāks aspekts mūsdienu sabiedrībā. Mēs uzskatām, ka dzelzceļš ir labs transportēšanas risinājums un tiks izmantos arvien vairāk gan starptautiskiem kravu, gan pasažieru pārvadājumiem.  

 

 

 

 

Neatkarīgi no tā, vai preci pārvadā kurjers, vai tiek izmantots konteiners, vienmēr ir vērts zināt par riskiem, kas saistīti ar transportēšanu. 

Ja jūsu uzņēmējdarbība ir atkarīga no kravu pārvadājumiem, ir vērts veltīt brīdi, lai saprastu galvenos kravu apdrošināšanas principus un to, kā jūsu preces tiek aizsargātas pret jebkādiem neparedzētiem gadījumiem.  

Ikviens, kurš preču piegādei izmanto transporta pakalpojumus, vēlas, lai krava tiktu nogādātā no nosūtītāja līdz saņēmējam bez aizkavēšanās, preču bojājumiem utt. Reālajā dzīvē nav nozīmes, vai krava tiek pārvadāta, izmantojot gaisa transportu, jūras konteinerus vai pa dzelzceļu, jo reizēm neparedzēti notikumi rodas pat ļoti pieredzējušiem transporta speciālistiem. Ikviens, kam ir pieredze loģistikā, var pateikt, ka neparedzēti notikumi var apgriezt jūsu kravas piegādi kājām gaisā vienā sekundē. Neparedzēti gadījumi var būt transporta kavēšanās tehnisku problēmu, laikapstākļu vai nepārvaramas varas dēļ, kā arī saistīti ar nepareizu pārvadāšanu, kā rezultātā preces var tikt nozaudētas vai sabojātas. 

Šis raksts palīdzēs uzzināt vairāk par kravu pārvadājumu apdrošināšanu un to, kā pasargāt kravu un sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. 

 

Kāda ir pārvadātāja atbildība? 

Katru sūtījumu, kas ir nodots kravas pārvadātājam, līdz noteiktai robežai aizsargā pārvadātāja vai ekspeditora atbildība. Svarīgi paturēt prātā, ka jūsu pārvadātājs vai ekspeditors var tikt saukts pie atbildības tikai tad, ja zaudējumi vai bojājumi transportēšanas laikā ir radušies pārvadātāja kļūdas vai nolaidības dēļ.  

Gadījumā, ja kravas pārvadāšanas laikā bojājumi vai zaudējumi ir radušies ekspeditora vai pārvadātāja kļūdas vai nolaidības dēļ, par zaudējumiem ir atbildīgs pārvadātājs. Ņemiet vērā, ka atbildībai ir ierobežojumi, kas atšķiras atkarībā no izmantotā transporta veida. 

Transporta veids Atbildības apjoms Standarta noteikumi 
Gaisa kravu pārvadājumi SDR 22,00 par kg Monreālas konvencija 
Jūras kravu pārvadājumi SDR 2,00 par kg Hāgas-Visbijas noteikumi 
Auto kravu autopārvadājumi SDR 8,33 par kg CMR konvencija 

1. tabula. Pārvadātāja maksimālā atbildība atkarībā no transportēšanas veida. 

SDR jeb speciālās aizņēmuma tiesības kā starptautiskus rezervju aktīvus izveidoja SVF. SDR vērtība ir saistīta ar piecām valūtām: ASV dolāru, eiro, Ķīnas juaņu, Japānas jenu un Lielbritānijas sterliņu mārciņu. SDR pašreizējā vērtība 2022. gada 3. februārī ir 1,234 eiro. Uzzināt vairāk par Speciālām aizņēmuma tiesībām šeit. 

Incoterms 2020 

Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) ir ieviesusi Incoterms noteikumus, lai standartizētu un vienkāršotu visu starptautiskās tirdzniecības mijiedarbību, kas saistīta ar preču tirdzniecību. Mūsdienās Incoterms 2020 ir standarta noteikumu kopums, ko plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā un preču pārvadājumos. Uzzināt vairāk par Incoterms Starptautiskās Tirdzniecības palātas tīmekļa vietnē. 

Incoterms noteikumi ir paredzēti, lai palīdzētu un noteiktu pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, nosūtot kravas. Šie noteikumi palīdz definēt arī to, kurš ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies preču pārvadāšanas laikā. Visbiežāk lietotie Incoterms noteikumi starptautiskajā tirdzniecībā: 

 • EXW (Ex Work) — pārdevēja pienākums ir nodrošināt preču pieejamību savās telpās. Pircējs ir atbildīgs par visu transportēšanu, tostarp muitošanu; 
 • FOB (Free on Board) — pārdevējs ir atbildīgs par piegādi līdz brīdim, kad preces ir nogādātas līdz nosūtīšanas ostai; 
 • DAP (Delivered at Place) — pārdevējs ir atbildīgs par preču transportēšanu līdz Incoterms nosauktajai vietai jeb noteiktajam galamērķim. Parasti noteiktais galamērķis ir pircēja atrašanās vieta. Pārdevējs nav atbildīgs par muitošanu pircēja galamērķa valstī; 
 • CPT (Carriage Paid to) — pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi līdz galamērķa ostai. Visus pienākumus, kas saistīti ar preču izkraušanu, muitošanu un piegādi galamērķī, uzņemas pircējs. 

Sīkāku informāciju par Incoterms var atrast šeit. 

Kādos gadījumos izmantot kravu apdrošināšanu? 

Kravu apdrošināšana ir paredzēta, lai aizsargātu preču īpašnieku no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties bojātu preču vai kravas nozaudēšanas gadījumā. Kravu pārvadāšanas apdrošināšanu ieteicams apsvērt tādā gadījumā, ja nosūtīto preču vērtība ir lielāka par to, ko sedz pārvadātāja atbildība. 

Kravu pārvadāšanas apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu visus sūtījumam radītos bojājumus. Tā ir paredzēta, lai segtu, piemēram, visus saskrāpētos vai saspiestos priekšmetus, kā arī ūdens radītos bojājumus.  

Formējot apdrošināšanas polisi, var izvēlēties apdrošināt arī neiegūtās peļņas zaudējumu kompensēšanai, kas var rasties apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dēļ. 

Pareiza iepakošana ir ļoti svarīga 

Apdrošināšana segs zaudējumus tikai tādā gadījumā, ja būs iespējams pierādīt, ka nosūtītājs ir pienācīgi iepakojis preces, izmantojot piemērotu iepakojumu. Ja nosūtītājs nodod sūtījumu pārvadātājam bez piemērota un droša iepakojuma vai ar tā redzamiem bojājumiem, pārvadātājs to reģistrē. Taču, ja saņēmējs konstatē vizuālus bojājumus, saņemot kravu piegādes vietā, saņēmējam ir jāatzīmē tas piegādes dokumentos, jo tas kalpos kā pierādījums, ka bojājumi radušies kravas pārvadāšanas laikā. 

Kravu pārvadāšanas apdrošināšana sedz arī kravas nozaudēšanu tranzīta laikā. Ja sūtījuma nodošanas laikā saņēmējs konstatē, ka kāda no precēm trūkst, saņemšanas brīdī šis fakts ir jāatzīmē pārvadājuma dokumentā, jo tas kalpo kā pierādījums nozaudēšanai vai zādzībai, kas notikusi transportēšanas laikā.  

 

Kā darbojas kravu pārvadāšanas apdrošināšana? 

Tālāk ir norādīti izplatītākie riski un pasākumi, kuri var ietekmēt jūsu sūtījumu transportēšanas laikā. 

Bojātas preces
Ja nosūtītājs ir nodevis pārvadātājam sūtījumu, kurš ir pienācīgi iepakots un bez bojājumiem, taču sūtījuma saņemšanas brīdī saņēmējs ir konstatējis bojājumus, radušos zaudējumus sedz kravu pārvadāšanas apdrošināšana. 

Preču zādzība
Lai nozaudētas preces atzītu par nozagtām, zādzībai ir jābūt pierādāmai. Gadījumā, ja kravas saņemšanas brīdī tiek atklāts, ka trūkst kāda no precēm, šis fakts ir jāatzīmē pārvadājuma dokumentos, lai pierādītu, ka preces ir nozaudētas, kamēr tās atradās pārvadātāja atbildībā. Pienākums pierādīt zādzību gulstas uz pusi, kuras valdījumā sūtījums bija zādzības brīdī. Ja zādzība nav pierādāma, piemēram, ar videonovērošanas ierakstu palīdzību vai citādi, gadījums tiks uzskatīts par nozaudēšanu. 

Piegādes kavēšanās
Lai gan jūsu preces var piegādāt bez zaudējumiem vai bojājumiem, var gadīties, ka novēlota piegāde rada izrietošas sekas vai finansiālus zaudējumus. Parasti tranzīta laiks ir garantēts tikai tad, ja tiek izmantots papildus maksas pakalpojums ar īpašu un garantētu grafiku. Tas nozīmē, ka vairumā gadījumu tranzīta laiks netiek garantēts, kā rezultātā pārvadātāji vai ekspeditori neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kas radies kravas piegādes kavēšanās rezultātā. Tomēr atsevišķos gadījumos ir iespējams apdrošināties pret iespējamu izrietošu kaitējumu vai īpašiem zaudējumiem, lai aizsargātu savas finanses un minimizētu neiegūtās peļņas zaudējumu riskus. 

General average — jūras tiesību principa jeb vispārējais likums
Šis princips tiek izmantots tikai jūras kravu pārvadājumos. Tas nosaka, ka visa kompensācija par zaudējumiem, kas radušies jūras kuģiem un kas apdraud kuģi, apkalpi vai kravu, tiek proporcionāli kopīgi sadalīta. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek segti gan kuģa, gan arī tā kravas bojājumi, kā arī jebkādas darbības, kuru mērķis ir aizsargāt apdraudēto kuģi, vai visas glābšanas operācijas izmaksas, ieskaitot visu šajā procesā bojāto preču vērtību. Radušies zaudējumi tiek proporcionāli sadalīti starp kuģa un kravu īpašniekiem. 

Tas gan ir rets gadījums, kad jūras kravu nosūtītājam ir jāsedz daļa no šiem zaudējumiem, jo parasti to sedz kravas apdrošināšana. Šobrīd visplašāk zināmais gadījums ir Suecas kanālā iestrēgušā kuģa īpašnieku pieteikums: Ever Given blocking the Suess canal.    

 

Kā iesniegt pretenziju? 

Neatkarīgi no tā, vai jums ir kravas apdrošināšana, vai nav, vispirms vienmēr ir jāiesniedz pretenzija kravas pārvadātājam vai ekspeditoram, lai sauktu to pie atbildības.  

Ja jūsu kravas pārvadājumam ir apdrošināšana, jums ir jāvēršas pie sava apdrošinātāja pēc tam, kad būsiet cēlis prasību pret atbildīgo ekspeditoru vai pārvadātāju. Ja jūsu pretenzija ir apstiprināta, jūsu apdrošinātājs atlīdzinās zaudējumus saskaņā ar apdrošināšanas polisi. Apdrošinātājs savukārt pieprasīs pārvadātājam vai ekspeditoram segt zaudējumus saskaņā ar viņu atbildību, ko regulē spēkā esošie noteikumi. 

Ķīna pienācīgi svin Jaunā gada iestāšanos ar septiņām valsts svētku dienām, kas ietekmē gan ražošanu, gan transporta nozari. Kā sagatavoties Ķīniešu Jaunajam gadam, un kas būs citādāk 2022. gadā? 

 

Jaunā gada sagaidīšana ir visnozīmīgākie svētki Ķīnā, kurus atzīmē arī citur.  

 

Tā kā Jaunā gada pirmo dienu nosaka pēc Mēness kalendāra, šogad Jaunais gads iestājas 1. februārī. Tā kā svētki ilgst faktiski visu nedēļu, jāņem vērā iespējamie pārtraukumi transporta maršrutos laikā no pirmdienas līdz svētdienai (no 31. janvāra līdz 6. februārim). 

 

Daudzu rūpnīcu un pārvadājumu centru darbinieki parasti dodas kaut kur, lai svinētu svētkus. Tas nozīmē, ka gan ražošana, gan pārvadājumi tajā laikā būs ierobežoti. Neliela daļa maršrutu turpinās darboties, bet tie galvenokārt būs pieejami tikai lielajiem daudznacionālajiem uzņēmumiem saskaņā ar specifiskiem līgumiem. Uzņēmumiem, kas paļaujas uz Ķīnas importu, jāņem vērā svētku dienas un jārēķinās ar to, ka kravu pārvadājumi var kavēties, pat ja tie ir plānoti janvāra beigās. 

 

Zemāka apkalpošanas kapacitāte un tādējādi pieaugošs pieprasījums ir arī iemesls, kādēļ loģistikas izmaksas pirms un pēc Jaunā gada ir augstākas, nekā parasti. 2022. gadā būs vēl daži ietekmes faktori papildus ikdienas situācijām. 

 

Viens no tiem neapšaubāmi ir ar Covid-19 saistītā krīze. Tā kā Ķīnā ir nemainīgs stāvoklis saistībā ar vīrusa izplatību, pastiprināta ceļošana un svinības arī var palielināt inficēšanos. Tas var novest pie jauniem pārvietošanās un darba pēc brīvdienām ierobežojumiem, kas nozīmē, piemēram, lēnāku konteineru iekraušanu. 

 

Tajā pašā nedēļā notiks arī Pekinas olimpisko spēļu atklāšana. Olimpiskās spēles norisināsies no 4. februāra līdz 20. februārim, un to dēļ, iespējams, būs jāveic papildu drošības pārbaudes. Precīzi ierobežojumi vēl nav noteikti, bet, visticamāk, olimpisko spēļu dēļ būs stingrāki ierobežojumi galvaspilsētas reģionā un citviet Ķīnā. Attiecībā uz preču pārvadājumiem vislielākā ietekme, iespējams, būs pārbaudēm uz ceļiem un to īslaicīgai slēgšanai. 

 

Noslēgumā Ķīniešu Jaunā gada svinības ir laiks, kad notiek kavēšanās. Nepieciešamie un steidzamie pārvadājumi pēc iespējas ir jāplāno jau ilgu laiku iepriekš. MyDello eksperti ir gatavi palīdzēt jums rast vispiemērotākos risinājumus vissarežģītākajām problēmām. 

 

cHINESE ny

Ķīniešu svētku dienas 

 

Atšķirībā no vairuma svētku Rietumos “kompensācijas mehānisms” rada ilgu un nepārtrauktu svētku laika periodu, kas nozīmē to, ka tradicionālās ķīniešu svētku brīvdienas ilgst no 3 dienām līdz vienai nedēļai.  

 

2022. gadā gaidāmie ķīniešu svētki:  

Ķīniešu Jaunais gads (aka Pavasara festivāls) – no 31. janvāra līdz 6. februārim 

Cjinmina svētki – no 3. aprīļa līdz 5. aprīlim 

Darba svētki – no 30. aprīļa līdz 4. maijam 

Pūķu laivu svētki – no 3. jūnija līdz 5. jūnijam 

Rudens vidus svētki – no 9. septembra līdz 11. septembrim 

Ķīniešu Valsts svētki – no 1. oktobra līdz 7. oktobrim 

 

Lai nogādātu sūtījumu no sākumpunkta līdz galamērķim, parasti ir pieejamas vairākas atšķirīgas iespējas. Piemērotākais piegādes veids ir atkarīgs no iespējamajiem transporta maršrutiem, kas pieejami starp sākuma punktu un galamērķi. Piemēram, ja jums ir jānogādā preces no Ņujorkas uz Amsterdamu, izmantot autotransportu un dzelzceļu nav iespējams.

Izvēloties efektīvāko kravas transporta veidu, ir jāņem vērā, cik ātri sūtījumam jānonāk galamērķī (tranzīta laiks) un kāds ir jūsu piegādes budžets (transporta izmaksas). Pārsvarā gadījumu ātrāka piegāde nozīmē arī augstākas izmaksas, taču ne vienmēr.

Izvēloties efektīvāko kravas pārvadāšanas veidu, papildus tranzīta laikam un izmaksām ir jāņem vērā arī kravas vērtība un sūtījuma izmēri. Šajā rakstā palīdzēsim jums labāk izprast atšķirību starp dažādiem transporta veidiem, lai pieņemtu saprātīgākus lēmumus attiecībā uz piegādes ķēdi.

airplane flying over container terminal

Attēlā: Transporta veidi ─ jūras konteiners un lidmašīna

 

Visvairāk izmantotie transporta veidi globālajā kravu pārvadājumu nozarē

Jaunākie statistikas dati liecina, ka 70% no pasaules kravām tiek pārvadātas ar okeāna transportu, 18% ar autotransportu, 9% pa dzelzceļu, 2% pa iekšējiem ūdensceļiem, bet mazāk nekā 0,25% ar gaisa transportu. [avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Freight_transport]

Attēls nr. 1. Globālie kravu pārvadājumu veidi.

Visbiežāk izmantotie kravu pārvadājumu veidi Eiropas Savienībā

ES iekšienē izmantoto transporta veidu sadalījums:

 • autotransports ─ 49,3 %;
 • jūras transports ─ 32,3 %;
 • dzelzceļa transports ─ 11,2 %;
 • iekšzemes ūdensceļi ─ 4,0 % un
 • naftas cauruļvadi 3,1 %.

[avots: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52f721ed-c6b8-11e8-9424-01aa75ed71a1]

 

Attēls nr. 2. Kravu pārvadājumu sadalījums ES pēc transporta veida.

 

Transporta veidu skaidrojums

Kravu pārvadājumu pasaulē pastāv 4 galvenās transporta veidu kategorijas:

 • jūras kravu pārvadājumi (vai jūras transports),
 • gaisa kravu pārvadājumi,
 • dzelzceļa kravu pārvadājumi un
 • autopārvadājumi.

Papildus tam ir arī multimodālie pārvadājumi, proti, vairāku dažādu pārvadāšanas veidu apvienošana.

Kopumā var teikt, ka gaisa kravu pārvadājumi ir ātrākais un dārgākais kravu pārvadāšanas veids. Lielākam kravu daudzumam un, ja vien iespējams, jūras kravu pārvadājumu izmaksas ir viszemākās, taču kravu piegāde aizņem visilgāko laiku.  Dzelzceļa un autopārvadājumi atrodas pa vidu. Autopārvadājumi ir elastīgākais transporta veids, taču lielākām kravām un lielāku attālumu gadījumā dzelzceļa pārvadājumiem ir vairākas priekšrocības.

 

Attēls nr. 3. 4 transporta veidi: tranzīta laiks pret transporta izmaksām.

Protams, ne jau viss ir tikai balts un melns. Nākamajos punktos sniegsim sīkāku pārskatu par transporta veidiem.

Jūras kravu pārvadājumi

Globālajā tirdzniecībā okeāna kravu pārvadājumi ir galvenais transporta veids. To sauc arī par globālās tirdzniecības dzīvības spēku. Tas ir labākais pārvadāšanas veids lieliem kravu daudzumiem, bet daudzām lielajām kravām tā ir faktiski vienīgā iespēja (ja neietilpst lidmašīnā).

Lielākie konteinerkuģi spēj pārvadāt vairāk nekā 20 000 konteineru.

Attēlā: Okeāna krava ─ konteinerkuģis ar kravas konteineriem.

Jūras transporta priekšrocības

Okeāna transportam ir viszemākās izmaksas par vienu vienību salīdzinājumā ar citiem kravu piegādes veidiem, taču vairumā gadījumu tam ir raksturīgs arī visilgākais tranzīta laiks. Ja starptautisko pārrobežu pārvadājumu gadījumā kravas izmērs un svars ir pārāk liels, lai to transportētu ar gaisa transportu, vienīgā iespēja ir izmantot jūras transportu.

Lielākā daļa zemo izmaksu beramo kravu, piemēram, labība, dzelzs, ogles utt., tiek pārvadātas ar jūras kravu transportu. Tāpat tas ir ieteicams transporta veids liela apjoma un smagajām kravām, piemēram, minerāliem, metāliem utt., ko vienkārši nav ekonomiski saprātīgi pārvadāt ar gaisa transportu.

Jūras kravu pārvadājumiem ir vismazākā ietekme uz vidi uz nosūtīto kilogramu salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem; tāpēc daudzi klienti dod priekšroku tieši šim piegādes veidam.

Īsumā galvenās jūras kravu pārvadājumu priekšrocības ir:

 • zemākās izmaksas,
 • piemēroti liela preču daudzuma pārvadāšanai,
 • videi draudzīgākais veids,
 • piemērots plašam kravu klāstam.

Okeāna konteineri

Lielākā daļa okeāna kravu tiek sūtītas konteineros. Galvenie okeāna kuģniecības konteineru veidi ir:

 • standarta konteineri, saukti arī par sausās kravas konteineriem;
 • augstie konteineri;
 • konteineri ar atvērtu augšējo daļu;
 • konteineri bez sānu sienām;
 • platformas tipa konteineri bez sānu sienām un jumta;
 • refrižeratori.

Kravu konteineriem ir noteikti izmēri, lai milzīgajos okeāna kuģos tos varētu iekraut kā LEGO klučus. Visbiežāk tiek izmantoti 20 collu (ārējie izmēri 6090 mm x 2440 mm x 2590 mm) un 40 collu konteineri (12180 mm x 2440 mm x 2590 mm). Tiek izmantoti arī garāki jeb 45 collu konteineri un daži augstāki (High-Cube Container) un paplašināti (Pallet Wide Container) varianti.

Detalizētāku informāciju par dažādiem konteineru veidiem un izmēriem var atrast Resources page.

Attēlā: Okeāna konteineri — 40 pēdu standarta konteiners.

 

Ko nozīmē TEU?

Divdesmit pēdu ekvivalenta vienība (TEU, The Twenty-foot Equivalent Unit – angļu val.) ir  vienība, kura tiek izmantota kravas ietilpības noteikšanai (konteinerkuģu vai termināļu) kuģniecības nozarē.  Tas ir balstīts uz 20 collu standarta konteinera izmēriem. Tas nozīmē, ka 20 collu konteiners ir vienāds ar 1 TEU un 40 collu konteiners ir vienāds ar 2 TEU.

Okeāna kuģis ar ietilpību no 10 000 līdz 20 000 TEU tiek definēts kā ļoti liels konteinerkuģis (VLCS), savukārt kuģis ar ietilpību vairāk nekā 20 000 TEU tiek definēts kā īpaši liels konteinerkuģis (ULCS).

 1. gada sākumā lielākais konteinerkuģis pasaulē bija Ever Ace, kas spēj pārvadāt 24 000 TEU.

Pilno konteineru (FLC) un salikto konteineru (LCL) pārvadājumi

Pilno (FCL)  konteineru pārvadājumi ─ tie ir pārvadājumi, kuru gadījumā krava aizņem pilnu konteineri. Proti, FCL sūtījumi ir saprātīga izvēle, ja kravas apjoms ir liels un aizņem lielāko daļu no konteinera tilpuma. Ja klients ir izvēlējies sūtīt FCL kravu, vairumā gadījumu tukšais konteiners tiek nogādāts iekraušanas vietā un nosūtītājs iekrauj tajā savu kravu.

Salikto konteineru pārvadājumi (LCL) ir okeāna kravu sūtījumi, kuru gadījumā kravas nosūtītājs nav pasūtījis pilnu konteineri, jo sūtījuma daudzums nav pietiekams pilna konteinera aizpildīšanai un vienā konteinerā tiek iekrautas vairāku nosūtītāju kravas.

Pastāv peļņas un zaudējumu līdzsvars, kurā liela LCL sūtījuma cena ir vienāda ar 20 collu FCL konteinera cenu. Tas mainās atkarībā no maršruta, no kura sūtījums tiek transportēts, un esošās situācijas jūras kravu pārvadājumu nozarē. MyDello platformā varat ērti šķirot un salīdzināt pieejamos LCL, FCL un citus transporta veidus pēc kopējām transporta izmaksām vai pēc tranzīta laika.

Gaisa kravu pārvadājumi

Gaisa kravu pārvadājumi ir labākais transporta veids precēm, kurām nepieciešams minimāls krājumu līmenis un ātra piegāde. Puse no starptautiskajām gaisa kravām tiek pārvadātas pasažieru lidmašīnu bagāžas nodalījumā, bet otra puse ar kravas lidmašīnām.

Gaisa kravu pārvadājumos, atkarībā no konkrētā gaisa kuģa, ir sūtījumu izmēra un svara ierobežojumi.

Pasaulē lielākā kravas lidmašīna ir Antonov An-225 (saukta arī par “Mriya”). Tā var pacelt vairāk nekā 180 tonnas smagu kravu [skatīt vairāk šeit].

Viens no šī transporta veida trūkumiem ir tā augstais CO2 emisijas līmenis uz pārvadāto kilogramu. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem, salīdzinot ar citiem transporta veidiem.

Dažkārt ceļā uz galamērķa lidostu starp vietējām lidostām sūtījumi tiek pārvietoti pa sauszemi (ienākošās un izejošās kravas apkalpošana), taču, to jebkurā gadījumā uzskata par gaisa kravas pakalpojumu.

kauba laadimine lennukile

Attēlā: Gaisa krava ─ gaisa transports

 

Gaisa transporta priekšrocības

Gaisa pārvadājumi ir ātrākais, bet arī dārgākais transporta veids. Lai gan gaisa piegādes veido tikai nelielu daļu no kopējiem starptautiskajiem pārvadājumiem, tas ir būtisks transporta veids daudzās nozarēs, piemēram, augsto tehnoloģiju, automobiļu, medicīnas utt., kurās piegādes laiks spēlē ļoti nozīmīgu lomu.

To raksturo ātrākais apstrādes process, un dokumentācija ir diezgan labi strukturēta, tāpēc aizņem mazāk laika.

Gaisa kravām nepieciešama mazāka apstrāde un tām nav nepieciešams masīvs iepakojums.

Ar gaisa transportu var nosūtīt kravu jebkur, proti, uz lielāko daļu pasaules valstu un teritoriju.

Kravu autopārvadājumi

Kravu autopārvadājumi ir izplatītākais transporta veids piegāžu veikšanai viena kontinenta ietvaros. Piemēram, Eiropas teritorijā autopārvadājumi veido aptuveni pusi no visām kravu piegādēm.

Protams, jāņem vērā arī tas, ka starptautisko gaisa, dzelzceļa un jūras transporta piegāžu gadījumā, kravas piegāde no nosūtītāja uz starptautisko lidostu vai ostu tiek veikta ar autotransportu. Tas pats ir attiecināms uz piegādes pēdējo posmu saņēmēja atrašanās vietā.

Eiropā standarta piekabe ir 13,6 metrus gara un tajā ietilpst līdz pat 33 EUR paletēm.

Tomēr autopārvadājumi ir diezgan elastīgs transporta veids. Tā darbības efektivitāti ietekmē laikapstākļi, ceļu stāvoklis un satiksme.

Pēdējos gadus autotransporta nozare cīnās ar grūtībām kravas automašīnu vadītāju trūkuma dēļ. Starp jaunākās paaudzes pārstāvjiem šī profesija nav populāra.

Attēlā: Kravu autopārvadājumi ─ kravas automašīnas uz šosejas.

 

Autotransporta (vai kravu autopārvadājumu) priekšrocības

Autopārvadājumu izmaksu ziņā, piegādājot sūtījumus nelielos attālumos, tas ir lētākais transporta veids. Pārsvarā kravu pārvadājumi notiek salīdzinoši ātri, un lielākoties tos regulē regulārs grafiks. Tā kā tas ir labi regulēts transporta veids, plānotie tranzīta laiki ir diezgan labi prognozējami.

Kravu autopārvadājumi ir elastīgs transporta veids un pieejams arī lauku rajonos.

Pilni (FTL) un salikti (LTL) kravu pārvadājumi

Līdzīgi kā jūras kravu pārvadājumu gadījumā, arī kravu autopārvadājumos tiek izmantota pilnas un saliktas kravas koncepcija.

Pilnu (FTL)  kravu autopārvadājumi – tie ir pārvadājumi, kuru gadījumā krava aizņem pilnu kravas automašīnu.

Saliktu kravu autopārvadājumi (LTL) ir autotransporta sūtījumi, kurā nosūtītājs neslēdz līgumu par pilnu kravas automašīnu, jo sūtījuma daudzums nav pietiekami liels, lai ar to aizpildītu visu piekabi, un vienā piekabē tiek iekrautas vairāku nosūtītāju kravas. Ceļā uz galapunktu salikto kravu sūtījumi var tikt pārkrauti vairākos termināļos un vesti ar dažādām kravas automašīnām.

MyDello platformā varat ērti šķirot un salīdzināt pieejamos LTL, FTL un citus transporta veidus pēc kopējām transporta izmaksām vai pēc tranzīta laika.

Dzelzceļa kravu pārvadājumi

Vēsturiski dzelzceļa kravu pārvadājumiem ir bijusi nozīmīga loma starptautiskajās kravu piegādēs. Lai gan dažu pēdējo desmitgažu laikā šī transporta veida apjomi globālajā kravu pārvadājumu industrijā ir samazinājušies, no 2015. gada konteinera kravu pārvadājumu apjomi pa dzelzceļu no Ķīnas uz Eiropu ir uzrādījuši strauju pieaugumu.

Ja ņem vērā tonnas un kilometrus uz patērētās enerģijas vienību, dzelzceļa transports var būt efektīvāks nekā citi transporta veidi. [avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_freight_transport]

Salīdzinot ar autopārvadājumiem, dzelzceļa kravu pārvadājumi kļūst rentablāki, īpaši lielu attālumu veikšanai.

Vienā vilciena sastāvā var būt vairāk nekā 100 vagonu, un tam ir nepieciešams tikai viens vadītājs.

Pasaulē garākais kravas vilciens kursē Dienvidāfrikā pa 861 km garo Sišenas – Saldanhas kravas pārvadājumu līniju. Pie maksimālās kravnesības tā sastāvā bija 375 vagoni ar kopējo garumu 4,1 km

Attēlā: Dzelzceļa kravu pārvadājumi – konteinervilciens.

 

Dzelzceļa transporta priekšrocības

Lielu attālumu gadījumā dzelzceļa kravu pārvadājumi ir videi draudzīgākais transporta veids. Tāpat tas ir arī salīdzinoši ātrs piegādes veids. Piemēram, dzelzceļa kravu pārvadājumi no Ķīnas uz ES aizņem apmēram divas reizes mazāk laika, salīdzinot ar jūras kravu pārvadājumiem.

Vairumā gadījumu dzelzceļa kravu pārvadājumus neietekmē laikapstākļi vai problēmas, kas saistītas ar satiksmi. Tradicionāli dzelzceļam ir augsts drošības līmenis.

Multimodālie kravu pārvadājumi

Multimodālie pārvadājumi apvieno vismaz divus dažādus transporta veidus, piemēram, dzelzceļa, jūras, gaisa un autotransportu. Dažos maršrutos multimodālais transports nodrošina ātrāku tranzīta laiku vai zemākas transporta izmaksas.

Dažkārt multimodālais transports ir vienīgais veids, kā pārvietot kravas uz grūti sasniedzamām vietām.

Dzelzceļa un autotransporta kombinēšana

Lielisks piemērs ir kravu pārvietošana no Ķīnas pa dzelzceļu uz Poliju vai Vāciju, tad tālāk ar autotransportu uz galamērķi Eiropā. Šis risinājums ir aptuveni divas reizes ātrāks par jūras transportu. Tāpat tam ir ievērojami zemākas izmaksas salīdzinājumā ar gaisa kravu pārvadājumiem.

Visi lielākie uzņēmumi, piemēram, DHL, UPS, Kuehne+Nagel un DB Schenker piedāvā dzelzceļa/ autotransporta risinājumus, piegādājot preces no Ķīnas uz Eiropu, izmantojot Zīda ceļu.

Jūras un gaisa kravu kombinētie pārvadājumi (jūra/ gaiss)

Izmantojot jūras/ gaisa transporta risinājumu, sākumā kravas no APAC ostām tiek nogādātas Dubaijā ar okeāna transportu, un pēc tam no Dubaijas tās tiek nosūtītas uz Eiropu ar gaisa transportu. Tas nodrošina aptuveni 40% ātrāku tranzīta laiku, salīdzinot ar jūras kravu pārvadājumiem. Tāpat šī risinājuma kopējās transporta izmaksas, salīdzinot ar kravu pārvadāšanu tikai ar gaisa transportu, ir zemākas. Tas ir arī videi draudzīgāks transporta veids.

Attēlā: Jūras un gaisa pakalpojumu karte ─ no APAC ostām uz Eiropu.

Secinājums – kādu transporta veidu vajadzētu izmantot?

Ir vairākas iespējas, kā nogādāt sūtījumu no sākumpunkta līdz galamērķim. Katram transporta veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, un pirms galīgās izvēles ir jāņem vērā vairāki faktori. Taču kopumā lēmums ir atkarīgs no tā, (1) kādas transporta iespējas ir pieejamas, (2) cik steidzami ir nepieciešams nogādāt kravu galamērķī un (3) kāds ir jūsu transporta pakalpojumu budžets.

Ņemot vērā sūtījuma svaru un izmērus, mūsdienīgas loģistikas platformas palīdz pieņemt izdevīgākus lēmumus, izvēloties starp dažādiem transporta veidiem tranzīta cenu ziņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

MyDello izveidoja tāpēc, ka loģistikas nozarē radās sarežģīta situācija. Baltijā nepastāvēja visaptverošas digitālās loģistikas platformas. Tāpēc sūtījumu pārvaldība bija diezgan haotiska un laikietilpīga. Lai to atrisinātu, bija divas iespējas: izmantot jau izstrādātu risinājumu un modificēt to atbilstoši savām vajadzībām vai arī uzņemties risku un izstrādāt risinājumu no nulles. Galvenie ieguvumi, ko mēs uzzinājām šī procesa laikā, ir šādi: 

 

1. Pievērsiet uzmanību partneru izvēlei

Tirgū ir bijušas arī citas digitālās platformas, kas līdzīgas MyDello. Teorētiski tajās ir bijušas labas idejas, kā atrisināt klientu problēmas, taču to īstenošana bieži vien ir bijusi tālu no lietotāju prasībām. Kaujā var uzvarēt tikai tad, ja ņem vērā visas detaļas. Tāpēc MyDello komanda izceļas ar savām nozares zināšanām, jo to veido pieredzējuši loģistikas eksperti un rūpīgi atlasīti IT nozares eksperti, kuri prot apvienot labāko no loģistikas un IT attīstības jomas.  

 

2. Sēdiet kopā ar klientu pie viena galda

MyDello radās no idejas atvieglot klientu dzīvi. Viena no kļūdām, ko parasti pieļauj entuziasma pilni pārmaiņu veidotāji, ir tā, ka viņi pārāk labi pārzina savas idejas koncepciju un aizmirst atkāpties un iejusties klienta lomā. Tāpēc MyDello komanda izstrādes procesā iesaistīja lietotājus, lai tie, kas izmantos platformu, varētu ietekmēt tās funkcionalitāti, saskarni un visu, kas viņiem ir svarīgi. Tas, ko izstrādātājs var uzskatīt par ērtu, klientam var nebūt saprotams, tāpēc bija svarīgi iziet šo ceļu kopā ar mūsu lietotājiem.  

 

3. Esiet pacietīgi un nesteidzieties. Bet galvenokārt jābūt pacietīgiem.

“Ak, mēs nepieļausim tādas pašas kļūdas kā citi!” – tā varētu domāt cilvēki, pirms uzsākt lielu attīstības projektu. Teorētiski šī ideja šķiet skaidra kā diena, viegli sasniedzama, un visi šķēršļi šķiet ņemti vērā… Šķiet, ka priekšā ir viegls ceļš. Diemžēl vienmēr rodas neparedzami šķēršļi, kas var kavēt progresu. Iespējams, līgumiem nepieciešams ilgāks laiks, tiek atklāts būtisks UX/UI trūkums, vai arī lietotājs pauž gaidas, kas atšķiras no jūsu sākotnējiem plāniem. Esiet atvērti pārmaiņām un elastīgi! 

 

4. Laba sagatavotība veido jūsu budžetu

Kā minēts iepriekšējā rindkopā, elastīgums ir svarīgs, ja vien tas negatīvi neietekmē jūsu budžetu. Sadarbojieties ar IT partneri(-iem) un ieplānojiet visus iespējamos procesa posmus. Jo labāk sagatavosieties, jo tuvāk būsiet savam sākotnējam budžetam. Piemēram, MyDello pieredze liecina – ja attīstības pusceļā nolemjat kaut ko būtiski mainīt, tad, ja paveiksies, tas jums izmaksās tikai papildu tūkstošus no jūsu budžeta. Sliktākajā gadījumā jūsu budžets var dubultoties vai palielināties vēl vairāk… 

 

5. Izbaudiet procesu!

Lai gan sākumā izaicinājums šķiet pārāk grūts, lai to pārvarētu, galu galā jūs sajutīsiet prieku par panākumiem, redzot rezultātus. Viens ir skaidrs – kad izaicinājums sākumā šķiet pārāk apjomīgs, iegūtā pieredze ir nenovērtējama! 

 

Par laimi, attīstības projekti nekad nepārstāj pārsteigt, jo jūs vienmēr atradīsiet kaut ko jaunu, kas jāpilnveido. Lai gan MyDello trīs gadu laikā ir sasniedzis pašreizējo fāzi, tas nenozīmē, ka darbs ir pabeigts. Tas ir tikai sākums, un mēs jūs informēsim par to, ko uzzinājām nākamajos posmos! 

 

 

MyDello is a new digital online platform that allows Latvian entrepreneurs to simplify the planning of the international supply chain. With the help of the platform, entrepreneurs can find out cargo shipping costs and the approximate delivery time to the required destination abroad in just a few seconds. The platform allows the planning of shipments of various types of cargo by air, land, and sea transport.

The MyDello platform compares different modes of transport, i.e., air, sea, road, and rail, giving entrepreneurs the opportunity to choose the most convenient and advantageous offer. The origin, destination, weight, and dimensions of the shipment must be indicated in order to plan cargo transport. The choice of different logistics options helps to better plan and optimise costs.

“MyDello is both an innovative tool in the logistics services market and a leader in providing such services. We believe that we are fuelling a revolutionary change in the logistics industry. The platform allows people to further automate the planning processes that were done manually in the past by logistics specialists, such as long electronic correspondence, countless phone calls, and the signing of documents. MyDello speeds this process up and makes it more convenient for entrepreneurs because everything is located in one place on a modern platform,” says Sigrid Ojavee, Marketing and Communications Manager at MyDello.

In addition to MyDello’s digital offer, support and consultations from experienced logistics specialists are also available for the convenience of entrepreneurs at any stage of the process, whether it’s during the planning of the shipment or after its shipping. The MyDello system provides a clear overview of the current status of all deliveries and the history of cargo movements.

MyDello is founded by Estonian entrepreneurs with considerable logistics experience. MyDello belongs to the same group that also includes the logistics company Balti Logistika.

 

Additional information:
Sigrid Ojavee
Marketing and Communications Manager at MyDello
sigrid.ojavee@mydello.com
+372 5884 8173

 

Katrīna Ansonska
Communication Consultant of MyDello
katrina.ansonska@vilands.lv
+371 26384364