Kõik, mida teadma peate: Mis on EORI-number ja kust seda saada?

Iga Euroopa Liidus importimise, transiidi, ekspordi või muude tollitoimingutega tegelev ettevõtte puutub lõpuks kokku ja vajab EORI numbrit. Lühend EORI tuleneb inglise keelest – Economic Operators Registration and Identification – ning tähistab majandustegevuses osalejate registreerimis- ja identifitseerimisnumbrit.

Seda identifitseerimisnumbrit nõutakse tegelikult ELi tollialaste õigusaktide poolt kaupade eksportimisel või importimisel mis tahes liikmesriiki. Unikaalset identifitseerimisnumbrit kasutatakse teie ettevõtte kui importija tuvastamiseks ja see võimaldab teil impordikäibemaksu tagasi taotleda.

Seega, kes täpselt EORI-numbrit vajab, kus seda kasutatakse ja kuidas seda saada?

Kes vajab EORI numbrit?

Definitsiooni järgi on EORI number vajalik kõigile ELis registreeritud ettevõtjatele, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega. Samuti on EORI numbrit vaja ka kõigil kolmandate riikide ettevõtjatel, kes soovivad Euroopa Liitu kaupu vedada või müüa.

Seda numbrit kasutavad ELi tolliasutused liikmesriikides igasuguste kaubandustoimingute ja -protseduuride käigus.

Tasub tähele panna, et EORI-number ei piirdu ainult ettevõtetega, vaid seda vajavad ka rahvusvahelises kaubanduses osalevad üksikisikud. Lühidalt öeldes: igaüks, kes soovib teostada kaubandustoiminguid ELis või ELiga, vajab EORI numbrit.

EORI-numbrit ei ole vaja ainult siis, kui teie äritegevus piirdub ühe liikmesriigi piires – nt ainult Eestis ja import/eksport teiste riikidega puudub – või kui te liigutate kaupu ainult isiklikuks tarbeks.

Kus EORI numbrit kasutatakse?

Kuna EORI on põhimõtteliselt ettevõtte identifitseerimisnumber ELis, kasutatakse seda kõikides tolliprotseduurides, millega ettevõtjad kokku puutuvad. Ei ole oluline, kas te impordite kaupu ELi, Ühendkuningriiki või teistesse riikidesse – Euroopa Liidu tolliga suheldes on teil vaja EORI-numbrit.

Miks on vaja EORI-numbrit nii väljaspool Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sees?

Iga tolliasutus ELis vajab mis tahes ettevõtte või üksikisiku paberimajanduse töötlemiseks EORI numbrit. Numbrit vajavad kõik Euroopa Liidus asutatud ettevõtted ja isikud, kuid samuti läheb EORI numbrit vaja ettevõtjatel, kes soovivad importida, transportida või muul viisil liikmesriikidega kaubelda.

Olukorrad, kus Euroopa Liidus mitte asutatud ettevõtja vajab EORI-numbrit, on järgmised:

 • tollideklaratsiooni esitamiseks ELi tolliterritooriumil;
 • sisenemise (ENS) või väljumise deklaratsiooni (EXS) esitamiseks;
 • ajutise ladustamise deklaratsiooni esitamiseks ELi tolliterritooriumil;
 • tegutsemine vedajana mere-, sisevee- või õhutranspordi eesmärgil;
 • tegutsemine vedajana, kes on ühendatud tollisüsteemiga ja soovib saada tollialastes õigusaktides sätestatud teateid.

Eraisikud või muud isikud kui ettevõtjad peavad samades olukordades samuti EORI numbri registreerima.

Kuidas EORI numbri registreerimine käib?

Iga ettevõte, kes soovib Euroopa Liidus või selle liikmesriikidega äritegevust teha, peab seega EORI numbri registreerima. Liidu tolliterritooriumil asutatud isikud või äriühingud peavad taotlema numbri andmist selle riigi tolliasutusele, kus nad asuvad.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad või üksikisikud peaksid esitama registreerimistaotluse selle ELi riigi tolliasutusele, kes vastutab selle koha eest, kus nad esmalt deklaratsiooni esitavad või otsust taotlevad.

Tavaliselt on see riik, kus asub esimene ELi sisenemissadam – nt kui teie kaup jõuab esimest korda Maltale, peaksite registreerima EORI numbri Malta ELi tolliasutuses.

Sellelt lingilt leiate nimekirja kõigi Euroopa liikmesriikide tolliasutuse veebisaitidest.

Väljaspool ELi asuvad ettevõtjad peavad registreerima EORI numbri selle tolliasutuse juures, kes vastutab esimese kokkupuute eest (nt esimene sisenemissadam). Foto: Pexels.

Registreerimisprotsess ise on üsna lihtne ja ei tohiks liiga kaua aega võtta. See võib liikmesriigiti erineda, kuid keskmiselt kulub kogu protsessi lõpuleviimiseks umbes 3-10 päeva. Mõnes riigis, näiteks Eestis, Soomes või Lätis, võib see olla palju lihtsam ja kiirem, samas kui Prantsusmaal ja Saksamaal võib protsess kauem aega võtta.

Töötlemisaeg võib sõltuda ka taotleja algsest registreerimisriigist ja muudest teguritest.

Hea teada: kolmandate riikide ettevõtetele EORI registreerimine

EORI numbri registreerimine või isegi selle väljaselgitamine, kas teie ettevõte vajab EORI numbrit, võib esialgu tunduda veidi keeruline. Eriti siis, kui on tegemist teiste riikide tolliasutustega. Mõned ettevõtted eelistavad EORI numbri registreerimise protsessi jätta kolmandate osapoolte kätte, kuigi seda on võimalik ka ise teha.

Sellised ettevõtted saavad aidata veenduda, et kõik on taotlusega kooskõlas, ning anda nõu parimate tavade ja viimaste uuenduste kohta Euroopa tollieeskirjade kohta. Võime MyDellos tunda uhkust oma asjatundlikkuse ja teadmiste osas selles valdkonnas ning positiivse kliendipoolse tagasiside üle, olgu tegemist EORI registreerimise või mis tahes muude tollieeskirjadega.

Võtke meiega julgelt ühendust, kui te ei ole kindel oma regulatiivsete või logistiliste vajaduste osas ELis ja väljaspool seda. Samuti soovitame teil tutvuda ametliku teabega ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumbri kohta siin.

Rahvusvaheline meretransport hõlmab tavaliselt kaubalaevale värviliste konteinerite üksteise otsa ladumist – pilt, mis on meile kõigile kasvõi filmidest tuttav. Kuigi merekonteinerid võivad paljudele inimestele tunduda tavaliste ristkülikukujuliste kastidena, on tegelikult olemas suur hulk erinevaid kaubakonteinereid, erinevate standardiseeritud mõõtmete ja suurustega.

Tänu rahvusvaheliselt kokkulepitud mere- või kaubakonteinerite süsteemile saab samu “kaste” kasutada eri transpordiliikide puhul. Seega tuntakse merekonteinereid sageli intermodaalsete konteineritena – alates mereveost kuni raudtee- ja maismaaveoni. Ja kuigi need konteinerid võivad esmapilgul tunduda sarnased, on erinevate veokonteinerite tundmine oluline kõigile, kes soovivad kaupu rahvusvaheliselt transportida.

Kõige esimene merekonteineritega seotud küsimus on tavaliselt see, et kui palju kaupa nendega vedada saab? Konteinereid saab aga tegelikult liigitada nii tüübi kui ka suuruse järgi ning samuti tasub tähele panna, et valitud konteiner oleks ka päriselt rahvusvaheliseks laevanduseks sobiv. Püüame selles artiklis kõigile nendele punktidele vastused anda.

Merekonteinerite ajalugu

Rahvusvaheliste standardiseeritud terasest merekonteinerite kasutamine pärineb 1940. ja 50. aastatest, mil nii laevaoperaatorid kui ka USA sõjavägi hakkasid selliseid konteinereid välja töötama. Euroopas olid standardiseeritud kaubakonteinerid tegelikult kasutusel juba 1930. aastatel, kuid meile kõige tuttavamaid ja tänapäevastele sarnaseid konteinereid hakati laialdaselt kasutama 1950. aastate keskel.

Laevandusettevõtete eesmärk oli alati üks – leida kõige tõhusam viis kauba transportimiseks üle ookeani ja teiste transpordiliikide vahel. Globaliseerumisega kaasnes vajadus veoprotsessi eri riikide ja ettevõtete vahel standardiseerida, mis viis kaasaegsete ühendveo konteinerite ja nendega seotud ISO standardite nime all tuntud eeskirjade leiutamiseni.

Aastatel 1968-1970 avaldatud ISO standardid kehtestavad ühtsed eeskirjad kaupade laadimiseks, transportimiseks ja mahalaadimiseks kogu maailmas. Rahvusvaheliselt standardiseeritud konteinerite väljatöötamine ja laialdane kasutamine aitas oluliselt kaasa ülemaailmsele kaubandusele ning mängis olulist rolli maailma globaliseerumise suurenemises.

Konteinerite kvaliteedimärgised

Erinevate merekonteinerite otsimisel võite sageli kohata selliseid mõisteid nagu “as-is-container” või “wwt-container”. Need terminid viitavad konteineri kvaliteedile. Millised erinevad kvaliteediklassid olemas on ja miks on oluline neid teada?

Erineva kvaliteediga konteinerite eest küsitakse tavaliselt ka erinevat hinda. Kuigi mõnda kaupa, näiteks toorainet, võib sageli transportida tavalistes kuivlastikonteinerites või avatud konteinerites, on paljudel kaupadel spetsiifilised veonõuded.

Järgnevad konteineri kvaliteedinõuded annavad klientidele teavet konteineri kvaliteedi, vanuse ja tüübi kohta – nt kas konteiner on õhu- või veekindel või mitte.

 

 • A-klassi konteiner (grade A container) – need on kõige kõrgema kvaliteediga konteinerid, mis on tavaliselt täiesti uued, ilma kriimustuste ja kulumisjälgedeta.
 • Ühe reisi konteiner (one-trip container) – täiesti uued konteinerid, mis on teinud ainult reisi tootjalt sihtriiki. Enamasti ilma igasuguste kulumisjälgedeta, välja arvatud väikesed kriimustused.
 • Tuule- ja veekindel konteiner (wind and water tight container – wwt) – konteinerid, mis väga harva lekivad või millel puuduvad augud. Konteiner loetakse wwt-ks, kui sinna ei pääse õhku ega vett. Tavaliselt üle 8 aasta vanad, jaotatud kvaliteediklassidesse.
 • Kaubakõlblik konteiner (cargo worthy container – cw) – kõige sagedamini kasutatavad B-klassi konteinerid, mis on juba palju sõite teinud, kuid on veel töökorras. Nende hind võib sõltuda konteineri kvaliteedist ja vanusest.
 • As-is konteiner – enam mitte kaubakõlblikud konteinerid. Nendes konteinerites on kas liiga palju roostet või liiga palju konstruktsiooni vigasid, mis tähendab, et last võib veo käigus kahjustada saada.

Millised on kaubakonteinerite erinevad tüübid?

Enamik inimesi seostab merekonteinereid värviliste ristkülikukujuliste kastidega, mis seisavad laevadel või ootavad sadamates laadimist. Kuigi enamik konteinereid on tuntud kui “üldotstarbeliste” (general) või “kuiva kauba” (dry) konteineritena – needsamad kinnised kastid, mida kasutatakse peamiselt kuiva kauba veoks –, on tegelikult palju erinevat tüüpi merekonteinereid, mis erinevad nii kasutusotstarbe, mõõtmete kui ka kuju poolest.

Ocean containers come in different sizes and measurements, although 20’ and 40’ dry cargo containers are the most common

Merekonteinerid on erineva suuruse ja mõõtmetega, kuid kõige levinumad on 20′ ja 40′ kuivlastikonteinerid. © Pexels.

Kuigi kuivlastikonteinerid moodustavad üle 90 protsendi maailma merekonteineritest, on ka need tegelikult erineva suurusega. Nagu arvata võib, on merekonteineri mõõtmed äärmiselt olulised, sest need määravad, kui palju kaupa te oma konteinerisse laadida saate ja kui palju transport maksma läheb – eri suurusega konteinerite eest küsitakse tavaliselt erinevat tasu.

Mõned kaubad ei pruugi ka tavaliste kinniste konteineritega mereveoks sobida. Sobiv konteineri tüüp sõltub kauba liigist – puidu ja kala vedamisele kehtivad erinevad veonõuded. Õnneks on mereveokonteinerite standardiseerimine erinevate konteinertüüpide valimise ja mõistmise üldjoontes väga lihtsaks muutnud.

Kuivlastikonteiner (Dry Cargo container – DC)

20ft Dry Container.

Kuivlasti ehk “dry cargo” konteinerid on kahtlemata kõige levinumat tüüpi konteinerid, mis moodustavad umbes 90 protsenti kõigist merekonteineritest. Need konteinerid jagunevad peamiselt 20 või 40 jala pikkusteks ja neid valmistatakse kas alumiiniumist või terasest. Need sobivad enamiku lastitüüpide jaoks. Alumiiniumist kuivkonteinerite kandevõime on veidi suurem kui terasest omal ja terasest kuivkonteineritel on veidi suurem sisemine mahutavus.

Kõige levinumad kuivlastikonteinerite suurused on järgmised:

20′ kuivlastikonteiner = 20′ DC

40′ kuivlastikonteiner = 40′ DC

High Cube kuivlastikonteiner (High Cube Dry Cargo container – HC)

40’ high cube dry cargo container.

Kõrge kuubiku kujuga HC kuivlastikonteinerid on tavaliste konteineritega identsed kõigis aspektides, välja arvatud kõrgus. Kuna nad on ühe jala (ca 30 cm) võrra kõrgemad, võimaldavad nad rohkem lastiruumi. High Cube kuivlastikonteinereid on peamiselt järgmiste mõõtmetega:

 • 40’ high cube dry cargo container = 40’ HC
 • 45’ high cube dry cargo container = 45’ HC

Avatud konteiner (Open Top container – OT)

20ft Open Top container.

Avatud või lahtised ehk “open top” konteinerid on samuti standard tüüpi merekonteinerid, mida kasutatakse enamasti raskekaalulise lasti veoks. Avatud ülemine osa võimaldab raskete või ebamugava kujuga veoste lihtsamat peale- ja mahalaadimist ning teras- või alumiiniumkatuse asemel saab neid katta tarpidega.

 • 20′ avatud konteiner = 20′ OT
 • 40′ avatud konteiner = 40′ OT
 • 40′ avatud kõrge kuubikuga konteiner = 40′ OT HC

Platvormkonteiner (Flat Rack container – FR)

20ft Flat Rack container.

Kokkupandavate külgedega “flat rack” või platvormkonteinerid on väga paindlikud ja sobivad mitmesuguste kaupade, sealhulgas väga raske lasti, mida tuleb laadida ülevalt või külgedelt, transportimiseks. Kokkupandavad ja mitte-kokkupandavad “flat rack” konteinerid võivad olla nii otsmiste seintega kui ka ilma.

 • 20’ flat rack konteiner = 20’ FR
 • 40’ flat rack konteiner = 40’ FR
 • 40’ flat rack high cube konteiner = 40’ FR HC

Külmutuskonteiner (Refrigerated container – RF)

20ft Reefer container.

Külmutus- või külmkonteinereid kasutatakse kaupade, näiteks puuviljade, köögiviljade, piimatoodete ja liha transportimiseks, mis vajavad transpordiks kontrollitud temperatuuri. See on varustatud külmutusseadmega, mis on ühendatud laeva elektrivõrku.

 • 20′ külmkonteiner
 • 40′ külmkonteiner

Isoleeritud või termiline konteiner

Nendes konteinerites on temperatuuri reguleerimiseks kontrollseadmed, tavaliselt kõrgema temperatuuri säilitamiseks kui tavalistes konteinerites. Sobivad temperatuuritundlike toodete pikamaavedudeks.

 • 20′ isoleeritud konteiner
 • 40′ isoleeritud konteiner

Eriotstarbelised merekonteinerid

Eespool loetletud kuus peamist konteineritüüpi on kõige sagedamini kasutatavad ja tööstuses nähtavad, kuid tegelikult on olemas palju erinevaid nn eriotstarbelisi merekonteinereid. Nendel konteineritel on tavaliselt kitsam otstarve, mis tähendab, et nad sobivad konkreetset tüüpi lasti transportimiseks.

Sellised konteinerid on järgmised:

 • Ventilatsiooniga merekonteiner – ventilatsioonisüsteem võimaldab kuuma õhu väljumist ja värske õhu sisenemist konteinerisse, mis on hea teatud tüüpi kaupade jaoks. Enamasti kasutatakse neid konteinereid kohvi veoks, mistõttu nimetatakse neid mõnikord ka kohvikonteineriteks.
 • ISO-mahutikonteiner – kasutatakse vedelike ja gaaside veoks, mahutikonteinerid mahutavad mitmesugust kaupa alates naftast kuni ohtlike aineteni – ohtlike kaupade veo kohta saate rohkem lugeda siit.
 • Tunnel-veokonteiner – sarnaneb tavaliste kuivlastikonteineritega, millel on mõlemas otsas uksed, mis võimaldavad lihtsamat juurdepääsu.
 • Avatud külgmine veokonteiner – standardsuuruses kuivlastikonteiner, millel on lihtsamat juurdepääsu võimaldavad külgmised uksed.
 • Kahe uksega merekonteiner – sama nagu eelmine, kuid uksed võivad katta kogu külje, mis võimaldab parimat küljepääsu.

Nagu juba arvata võite, ei lõpe merekonteinerite nimekiri tegelikult isegi siinkohal. Veelgi rohkematest erinevatest konteinerite tüüpidest ja nende otstarvetest saate lugeda siit.

Millised on merekonteinerite mõõtmed ja mahutavus?

Järgnevas tabelis on esitatud kõige tavalisemate konteineri tüüpide mõõtmed meetrites. Konteinerite valimisel kinnitage alati oma logistikapartneriga konteineri mõõtmed, et tagada, et te mõlemad räägite samast konteineri tüübist.

 Sisemine pikkus (m)Sisemine laius (m)Sisemine kõrgus (m)Kandevõime (kg)Mahutavus (m3)
20 ft Dry Container5,902,352,3921 70033,2
40 ft Dry Container12,032,352,3926 80067,7
20 ft High Cube5,902,352,6926 50037,2
40 ft High Cube12,032,352,7026 50076,3
20 ft Open Top5,892,352,3528 22032,5
40 ft Open Top12,032,352,3426 50066,2
20 ft Reefer Container5,442,292,2727 70028,3
40 ft Reefer Container11,562,282,2529 52059,3
20 ft Flat Rack5,942,402,3530 14033,5
40 ft Flat Rack12,132,402,1440 00062,2

Kokkuvõte

Merekonteinerid on mitmesuguse kuju ja suurusega. Kõik, kes soovivad kaupu rahvusvaheliselt merekonteineritega transportida, peaksid võtma hetke ja tutvuma erinevate konteinerite tüüpide, otstarvete ja mõõtmetega, et säästa nii enda aega kui ka raha. Konteinerite puhul on tähtis meeles pidada, et erinevate konteinerite veokulud on erinevad.

Kui standardsuuruses merekonteineritel, näiteks 20′ ja 40′ kuivlastikonteineritel, on tavaliselt fikseeritud hinnad, siis spetsiaalsete laevakonteinerite puhul tuleb tavaliselt küsida teenusepakkujalt eraldi hinnapakkumist.

Parima meespeaosa Oscari võitnud Ameerika näitleja Matthew McConaughey tellis sel suvel Eesti Iglucraftilt sauna ja MyDellol oli hea meel juhtida kogu transpordiprotsessi.

Iglucraft on olnud MyDello teenuste kasutaja juba mõnda aega, aga seekordne koostöö oli eriline mitmes mõttes. Esiteks oli lõpptellija tähelepanuväärne ja see tähendas MyDello jaoks, et näiteks alguses ei olnud täpselt aadressi. Küll aga saab MyDellost esimese pakkumise ka ligikaudset piirkonda teades. Koostöö muutis eriliseks ka sihtkoht Hawaii saarel.

 

Viljandist Tallinnasse ja meritsi USA-sse

Kliendi poolelt usaldati pea kogu logistika, sealhulgas lähte- ja sihtkoha protsessid MyDello meeskonnale ja partneritele. Protsess sai alguse Viljandimaalt, kus asuvasse Iglucrafti tehasesse saabus tühi konteiner. Rahvusvahelise haardega sauna- ja väikemajade tootja on suure osa oma tooteportfellist disaininud nii, et need ühtiks konteinerite rahvusvaheliste standarditega. Konteinerisse jääb lisaks pehmendusele vaid paar millimeetrit vaba ruumi.

Iglucrafti tehasest liikus saadetis edasi Muuga sadamasse, kust see liikus edasi Euroopa põhisadamasse ja sealt edasi Los Angelese sadamasse. USA läänekaldal esines sel ajal sadamates päris palju viivitusi ja sellest ei jäänud puutumata ka see saadetis. Los Angelese sadama viivitus lisas tarneajale paar kuud.

 

Korraldasime ka kohapealse transpordi

Kaubasaatmisel tegelevad kohapealse transpordiga üldiselt saatja ja vastuvõtja, kuid Matthew McConaughey esindajad palusid meil tegeleda kogu transpordiga ka Hawaii saarel. Selleks kasutasime enda partnerit, kes tõstis kohapeal saadetise konteinerist välja, tellis kraana ja laadis Iglucrafti lõplikusse asukohta.

Peamiselt meretranspordi kasutamine oli ainus mõeldav viis, kuna lennutransport oleks tähendanud kuuekohalist transpordikulu. Ro-ro-laeva kasutades oleks saanud transportida konteineri Euroopast USA idarannikule ja läbima kogu USA maanteel.

MyDellol oli hea meel tegeleda sellise meeldejääva projektiga, mis on eriline nii kliendi kui ka kõikide toetavate tegevuste poolest. Iga lisategevus, mida vedaja sisu ümber tõstmiseks peab tegema, tähendab hoolikat planeerimist ja partnerite kasutamist. Seda tuleb ette harva, aga seda huvitavam see on. Soovime Matthew McConaughey’ perele toredat Iglucrafti kasutamist!

 

Rahvusvaheline kaubandus ja logistika on keeruline. Riikidel on erinevad seadused ja eeskirjad ning nende järgmine ja mõistmine võib üpris väljakutsuv olla. Seetõttu on kehtestatud standardiseeritud ülemaailmsed tarneklauslite reeglid, mida tuntakse levinumalt nime all Incoterms.

Tarneklausel või -tingimus on standardleping, mida kasutatakse ostja ja müüja vahelise vastutuse määramiseks. Lihtsamalt öeldes määravad tarnetingimused kindlaks, kui kaugele tarneprotsessis tarnija kauba liikumise tagab ja millisel hetkel ostja veoprotsessi üle võtab.

Tarnetingimuste puhul tuleb arvestada peamiselt kahe aspektiga:

 • Millise punktini müüja veokulud katab ja kust alates ostja transpordi eest maksab.
 • Mis hetkeni vastutab kauba kahjustumise või kaotamise eest müüja ja kust alates kandub risk üle ostjale.

Lisaks määravad mõned tarneklauslid kindlaks selle, kas kaup peab kindlustatud olema.

Mis on tarneklauslid?

Tarneklauslitega (Inglise keeles „Incoterms“) peavad varem või hiljem kokku puutuma kõik rahvusvaheliselt kaupa vedavad isikud. Incoterms on lühend rahvusvahelistest kaubandusklauslitest (International Commercial Terms) – eelnevalt määratletud kaubandustingimuste kogum, mis on seotud rahvusvahelise kaubandusõigusega. Need tingimused määravad kindlaks kaupade ostu või müügiga seotud poolte õigused ja kohustused.

Miks on tarneklauslid vajalikud? Kuna rahvusvaheline kaubandus ja logistika on keeruline ning erinevatel riikidel on erinevad seadused ja eeskirjad, mida on sageli keeruline mõista ja järgida. Rahvusvaheliste saadetiste puhul tekib seega oht, et eri riikides võidakse eeskirju erinevalt tõlgendada. Selleks, et rahvusvaheline kaubavedu nii ostjate kui ka müüjate jaoks arusaadavamaks muuta, ongi kehtestatud ülemaailmsed eeskirjad, mida nimetatakse tarneklausliteks ehk Incoterms-ideks.

Incoterms® 2020.

Kuidas tarneklausleid kasutatakse?

Rahvusvahelised tarnetingimused tunneb ära kolmetähelise lühendi järgi, mis esinevad kõige sagedamini rahvusvaheliste kaubavedude müügilepingutes. Tingimuste eesmärgiks ongi pakkuda müügilepingutes standardlahendust tarnekulude, riskide ja vastutuse jagamiseks ostja ja müüja vahel. Rahvusvaheliste kaubavedude puhul on seega väga oluline, et nii ostja kui müüja oleksid teadlikud erinevate tarneklauslite tähendusest.

Tarneklausleid tähistatakse kolme tähega, millele järgneb asukoht: nt CIF London. See lühike tähistus annab ostjale ja müüjale korraga teavet nii tarne reeglite, riskide kui kulude kohta konkreetse asukoha osas. Et tarneklauslite tähendust mõista, tuleks kõigepealt alustada erinevate tarnetingimuste liigitusest.

Nimelt on kokku olemas 11 tarneklauslit, mis määratlevad, kes mille eest rahvusvahelistes tehingutes vastutab: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIF, CFR, CIP, DPU, DAP, DDP. Erinevate transpordiliikide puhul kasutatakse ka erinevaid termineid. Vastavalt transpordiliikidele on tarneklauslid jagatud kahte kategooriasse:

 • EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP on kasutuses kõikide transpordiliikide puhul (meretransport, autotransport, raudteetransport, lennutransport).
 • FAS, FOB, CFR, CIF on kasutuses ainult mereveo

Millised on kõige uuemad tarneklauslid?

Uusim tarneklauslite kogum, mida tuntakse kui Incoterms 2020, on rahvusvaheliste tarnetingimuste üheksas ametlik versioon ja see avaldati 10. septembril 2019. Rahvusvaheline Kaubanduskoda avaldas esimese teose rahvusvaheliste kaubandustingimuste kohta 1923. aastal, kuid esimesed tarnetingimused avaldati ametlikult 1936. aastal ja järgnevatel aastatel on neid järgemööda ajakohastatud.

Miks on tarnetingimused olulised?

Kuigi tarneklausleid kasutatakse selleks, et rahvusvahelistes vedudes reeglite osas selgus tagada, võivad need esmapilgul üsna raskesti mõistetavad tunduda. Tavainimesele ei pruugi “’FCA tarnetingimus” palju tähendada. Kolmanda osapoole logistikafirmad nagu MyDello tegelevad tarnetingimustega iga päev, kuid on väga oluline, et nii ostja kui ka müüja mõistaksid täpselt, mida nad rahvusvahelises müügilepingus kokku leppides allkirjastavad.

Lisaks määravad mõned tarneklauslid kindlaks, kas kaup tuleb kindlustada. Tarnetingimuste unarusse jätmine või neist valesti aru saamine tähendab, et saadetise maksumus võib olla palju suurem kui algselt planeeritud. Seega tuleb tarnetingimusi võtta arvesse juba siis, kui veohindade ligikaudset maksumust arvutatakse.

Näiteks CFR, CIF, ja FAS Incoterms nõuavad, et ostja maksab kõik kulud sihtkoha sadamas ja korraldab transpordi sadamast lõppsihtkohta. Terminitega tutvumata võivad ostjad ekslikult eeldada, et saadetis toimetatakse lõppsihtkohta, ja peavad halva üllatusega leppima, kui saadetis saabub sihtsadamasse.

Näide:

Londonist Shanghaisse suunduva saadetise puhul tähendab tarnetingimus CIP Shanghai, et Ühendkuningriigi müüja vastutab kauba transportimise eest ostja määratud sihtkohta, antud juhul Shanghaisse. Risk läheb aga ostjale üle kauba laadimisel müüja ruumidest. Vastavalt CIP tarnetingimusele peab müüja kindlustama kauba ka transpordi ajal ostja kasuks.

Kui kaup saabumisel kahjustub, hüvitab müüja kindlustus selle ostjale, sest see oli CIP-lepingus kirjas. CPT kohaselt kannab ostja kahju ise.

Tarneklauslite tüübid

Seega on äärmiselt oluline mõista teie rahvusvahelise saadetisega seotud tarnetingimusi. Selleks tuleb teada, kuidas tarneklausleid loetakse ja mida need üldse tähendavad. Üldiselt võib tingimused jagad nelja kategooriasse, vastavalt sellele, millise vastutuse nad müüjale ja ostjale panevad:

 • “C” tingimused (CFR, CIF, CPT, CIP) – müüja või tootja vastutab kauba veo tellimise ja selle tasumise eest, kuid ei vastuta lisakulude või kauba kadumise eest, kui see on juba lähetatud.
 • “D” tingimused (DPU, DAP, DDP) – Müüja või tootja vastutab kõigi kaupade sihtkohta toimetamisega seotud kulude ja riskide eest. Suurem osa vastutusest lasub müüjal.
 • “E” tingimus (EXW) – Ainus tingimus, mille puhul müüja või tootja annab kauba oma ruumides ostjale üle. Müüjal lasub vähim vastutus.
 • “F-tingimused (FCA, FAS, FOB) – Müüja või tootja vastutab kauba üleandmise eest ostja nimetatud vedaja kätte.

Nagu eespool näha, peaksid ostjad tarnetingimustele tähelepanu pöörama juba siis, kui nad mis tahes liiki saadetise puhul tarnekulusid esitavad – olgu need siis maismaa, õhu- või meretranspordiga. Mõned tarneklauslid panevad suurema vastutuse müüjale, teised võivad jällegi müüjale atraktiivsemad tunduda. Igal juhul tasub tingimusi paika pannes olla teadlik ka võimalikest viivitustest, mis rahvusvahelisi saadetisi mõjutada võivad, ning mõelda alati iga stsenaariumi peale, et leida just teile parim lahendus.

Mida erinevad tarneklauslid tähendavad?

Mõistes nüüd, miks tarneklauslid olulised on ja kuidas neid liigitatakse ning kasutatakse, on aeg igaühega neist lähemalt tutvuda. Järgnevalt oleme põhjalikult kõik tarnetingimused lahti seletanud. Ühtlasi leiate põhjaliku tabeli kõikide tarneklauslite, nende riskide, kulude ja selgitustega siit.

Lisaks tarneklauslitele võivad rahvusvaheliste saadetistega, eriti meretranspordiga tegelevad isikud, kokku puutuda täiendavate terminite ja lühenditega. Ülevaate mereveoterminitest koos tarnetingimustega leiate sellelt leheküljelt.

Tarneklauslid kõigi transpordiliikide jaoks (mere-, õhu-, raudtee- ja maanteevedu).

Need tarneklauslid on tuttavad kõigile rahvusvahelistele logistikaettevõtetele, kaupmeestele, tootjatele, eksportijatele ja importijatele. Iga tarnetingimus on tarnelepingu liigi lühend. Käesoleva väljaande – Incoterms 2020 – tingimused kehtivad kõigi transpordiliikide puhul.

EXW – Ex Works (nimetatud tarnekoht)

Müüja teeb kauba oma ruumides kättesaadavaks, kuid ostja kannab kõik kauba lõppsihtkohta viimisega seotud kulud ja riskid. See klausel paneb maksimaalse kohustuse ostjale ja minimaalse kohustuse müüjale. EXW kasutatakse tavaliselt siis, kui tehakse esialgne pakkumine kauba müügiks ilma transpordikuludeta.

Kui pooled soovivad, et müüja vastutab kauba laadimise eest ning kannab laadimisega seotud riskid ja kulud, tuleb see eraldi selgeks teha, lisades müügilepingusse konkreetse sõnastuse.

FCA – Free Carrier (nimetatud tarnekoht)

Müüja kohustuseks on teha tollivormistus ekspordil ja tarnida kaup kindlaksmääratud kohta, sealhulgas võib kohaks olla müüja enda ruumid. Kauba võib tarnida ostja poolt nimetatud vedajale või mõnele teisele ostja poolt nimetatud isikule.

Müüja vastutab kauba laadimise eest ostja vedaja peale, kui tarne toimub müüja ruumides. Kui tarne toimub mõnes muus kohas, loetakse, et müüja on kauba üle andnud, kui selle transport on jõudnud nimetatud kohta ja ostja vastutab nii kauba mahalaadimise kui ka selle laadimise eest oma vedajale.

CPT – Carriage Paid To (nimetatud sihtkoht)

Müüja maksab kauba veo eest kuni nimetatud sihtkohta sihtriigis. Kuid kaup loetakse tarnituks, kui see antakse üle esimesele või peamisele vedajale. See tähendab, et risk läheb ostjale üle kauba üleandmisel ekspordiriigis asuvas veokohas nimetatud vedajale. Müüja on oma kohustuse täitnud siis, kui kaup antakse vedajale üle, mitte siis, kui see jõuab sihtkohta.

Müüja vastutab lähteriigis tekkivate kulude eest, sealhulgas eksporditolli- ja veokulude eest, mis on seotud kauba saatmisega nimetatud sihtkohta. See võib olla kas lõppsihtkoht, näiteks ostja hooned või sihtsadam. Selles peavad müüja ja ostja siiski kokku leppima.

CIP – Carriage and Insurance Paid to (nimetatud sihtkoht)

Sarnane CPT-ga, kuid müüja on kohustatud vormistama kauba transpordiks kindlustuse ostja kasuks. Incoterms 2020 kohaselt peab müüja kindlustama kauba 110% ulatuses lepingujärgsest väärtusest. Ka siinkohal on müüja oma kohustuse täitnud siis, kui kaup antakse vedajale üle, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta. Risk läheb müüjalt üle esimesele vedajale kauba üleandmisel.

DAP – Delivered At Place (määratud sihtkoht)

Müüja kohustus on täidetud, kui kaup on valmis mahalaadimiseks määratud sihtkohas. Ostja kannab kauba mahalaadimise kulud ja riskid, korraldab vajaduse korral impordi tollivormistuse ja impordimaksude tasumise.

DPU – Delivered At Place Unloaded (nimetatud sihtkohas)

Müüja on kohustatud tarnima kauba ja selle nimetatud sihtkohas maha laadima. Müüja katab kõik transpordikulud, sealhulgas eksporditasud ja veokulud, mahalaadimise põhivedajalt sihtsadamas ja sihtsadama tasud, ning võtab kogu riski enda kanda kuni sihtsadamasse või -terminali saabumiseni.

Müüja kohustus on täidetud pärast kauba mahalaadimist kindlaksmääratud sihtkohas ja ta kannab riski kuni sihtkoha sadamasse või -terminali saabumiseni.  Kõik kulud pärast mahalaadimist (näiteks tollivormistus, imporditollimaksud ja järelvedu) kannab ostja. Oluline on siiski märkida, et kõik hilinemis- või seisumaksud terminalis maksab üldjuhul müüja.

DDP – Delivered Duty Paid (määratud sihtkoht)

Müüja vastutab kauba tarnimise eest nimetatud sihtkohas asuvasse kohta ning tasub kõik kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud (sh impordi tollivormistus ja impordimaksud). Ostja vastutab kauba mahalaadimise eest. Risk läheb ostjale üle kauba üleandmisel nimetatud sihtkohas.

DDP eeldab, et müüja on teadlik kõigist ostja riigis kehtivatest maksudest ja eeskirjadest ning seetõttu tuleks seda tarneklauslit kasutada ettevaatlikult.

Mere- ja siseveetranspordi tarneklauslid

Need on neli Incoterms 2020 tarneklauslit rahvusvahelise kaubanduse jaoks, kui vedu toimub täielikult veeteed pidi.

Tuleb märkida, et need tarnetingimused ei sobi üldiselt konteinerites toimuvate merevedude jaoks. Selle põhjuseks on asjaolu, et risk ja vastutus lähevad üle siis, kui kaup laaditakse laeva pardale – konteinerites on kauba seisukorda aga võimatu kontrollida.

FAS – Free Alongside Ship (nimetatud veosadam)

Saadetis loetakse kohale toimetatuks, kui kaup on paigutatud ostja laeva kõrvale määratud lastimissadamas. See tähendab, et ostja kannab sellest hetkest alates kulud ja riskid. FAS eeldab, et müüja teeb kauba ekspordiks tollivormistuse vaikimisi. Alternatiivse korralduse puhul tuleks müügilepingut muuta.

FOB – Free on Board (määratud veosadam)

Müüja kannab kõik kulud ja riskid kuni kauba laeva pardale laadimiseni. Müüja kohustuste hulka kuulub ka kauba ekspordi tollivormistus lähteriigis.

CFR – Cost and Freight (nimetatud sihtsadam)

Müüja maksab kauba veo eest kuni nimetatud sihtsadamani. Risk läheb üle ostjale, kui kaup on eksportriigis laeva pardale laaditud.

Müüja vastutab lähteriigi kulude eest, sealhulgas eksporditolli- ja veokulude eest vedamisel nimetatud sadamasse. Kaubasaatja ei vastuta sadamast lõppsihtkohta toimetamise ega kindlustuse ostmise eest.

CIF – Cost, Insurance & Freight (nimetatud sihtsadam)

Müüja tasub transpordikulud kuni kaup on sihtsadamas tekilt maha laaditud. Müüja peab tegema ka ekspordi tollivormistuse, korraldama transpordi sihtkoha sadamasse ja vormistama kauba kindlustuse ostja kasuks. Samas, müüja risk lõpeb kauba üleandmisega vedajale.

Kokkuvõte

Tarneklauslid annavad olulist teavet rahvusvaheliste vedude kulude, kohustuste ja riskide kohta. Oluline on pöörata tähelepanu tarnetingimustele nii kaupmehe või tootja hinnapakkumiste saamisel kui ka transpordi- ja logistikateenuste puhul.

Tarneklauslite mittetundmine võib otsustada, kas saate oma saadetise õigeaegselt kohale või peate ise täiendavaid tarnekulusid maksma ja viimase miili tarnet korraldama hakkama.

Table 1. Incoterms 2020.

Ettevõtted peaksid hakkama valmistuma jõuludeks juba praegu

Võib küll tunduda, et jõuluaeg on veel kaugel, sest sügis pole päriselt veel alanudki. Logistikaettevõtjad aga ärgitavad teid mõtlema juba varakult jõuludele. Siin peab paika rahvatarkus „tasa sõuad, kaugemale jõuad“. Logistikaspetsialisti või ettevõtte juhina peaksite arvestama, et jõulude eel võib ette tulla mitmeid asjaolusid, miks teie saadetis õigeks ajaks pärale ei jõua. Selles artiklis selgitamegi, mida teha, et teie ettevõttes kulgeksid jõuluettevalmistused muretult.

 

Esimene näpunäide: alustage veoste planeerimist juba praegu!

Jõulud on vaid mõne kuu kaugusel. Kui tahate varustada oma (veebi)poodi jõuluhooajaks mitmesuguste kaupadega., soovitavad logistikaspetsialistid teile tungivalt: tegutsege aegsasti! Esiteks võivad mitmed populaarsed tarnijariigid (nt USA, Kanada või Hiina) kehtestada sügisel viiruse leviku tõttu uusi piiranguid ning kaubad võivad seepärast jõuda Eestisse oluliselt hiljem. Praegu on logistikavaldkonnas olukord selline, et ärimehi kutsutakse üles kasutama kaubaveoks Hiinast Euroopasse meretransport; hetkel sõltuvad hinnaerinevused marsruudist, ja populaarsetel Kaug-Ida suundadel võib hinnavahe ulatuda isegi 40%-ni.

 

Teiseks valitseb paljudes riikides (eriti USA-s ja Euroopas) tööjõupuudus. Kolmandaks on mitme lennuettevõtja töötajad juba pikemat aega streikinud. Inimeste tulud kasvavad aeglasemalt kui kulud (inflatsioon!), nii et eeldatavalt hakatakse tõesti üha enam streikima. Tavaliselt streigitakse suurettevõtetes (nt Lufthansa, SAS ja Hamburgi sadamaterminalid), kus on suured ametiühingud, kes on valmis võitlema õiglase palga eest. Logistikaspetsialistid ennustavad streike ka teistes rahvusvaheliste vedudega seotud ettevõtetes.

 

Sedasorti vääramatu jõud mõjutab oluliselt ka lasti töötlemist enne selle teele panekut ja pikendab Eestisse tarnimise aega. Seepärast tuleks veos tellida juba septembris. Sõltumata sellest, kas teile ettevõtjana on need jõulud esimesed või juba kümnendad, kutsume kõiki ettevõtjaid üles tegutsema ja tellima kaupa õigel ajal, et mitte hiljem muretseda. MyDellot kasutades on võimalik säästa nii aega kui ka kulusid 15–20%.

 

Teine näpunäide: enne jõule tuleb nn must reede

Iga aasta viimane reede on mitmetes riikides populaarne nn must reede, mis sunnib paljusid jaemüüjaid valmistuma müügibuumiks veelgi kiiremini. Logistikaspetsialistide pikk kogemus kinnita, et novembrikuus on lennutranspordi järele väga suur nõudlus – on ju see kõige kiirem moodus kaup kätte saada. Transpordikulud tõusevad siis kiiresti – ärimehed suisa võitlevad omavahel, et nende kaup lennukile pandaks.

 

Kolmas näpunäide: mitmekesistage oma tarnijaid

Eespool öeldut arvestades võivad USA ja Hiina olla need riigid, mis mõjutavad oluliselt kaubavooge ja tarneaegu. Miks on see tähtis? Kui ühes või teises riigis toimuvad olulised sündmused, on teil alternatiiv – Euroopa Liidu liikmesriik, kust on võimalik tellida näiteks jõulutuled või jõulupuud.

 

Kaubavedude planeerimisele tuleks mõelda palju kiiremini, sest keegi ei ole seni Hiinas tühistanud Covid-19 nulljuhtumite poliitikat, mida rakendatakse ülima vastutustundlikkusega. Kui elanikkonna seas registreeritakse uued nakkuspuhangud, kehtestatakse piirkonna kõikidele ettevõtetele ranged piirangud või isegi peatatakse nende tegevus. Tootmisele ning veo- ja taristuettevõtetele (sadamad, lennujaamad) ei tehta erandeid. Tulemus: veel sulgemata transpordisõlmedes tekib ülekoormus, sest kõik tormavad sealt, kus asi kinni on pandud, kohta, mis on veel lahti.

 

Ettevõtjad peaksid olukorda hindama – mida lähemale jõuab aastalõpp, seda suurem on nii Covid-19 kui ka lennundustöötajate streikidega seotud risk. Väga tõenäoliselt ei suuda keegi neid riske vältida, mistõttu tuleks tõesti kavandada oma kaupade vedu juba praegu.

 

MyDello suudab aidata igas olukorras

Olenemata sellest, kas olete väikese, keskmise või suure ettevõtte esindaja ja kas teie meeskonnas on logistikaspetsialist või mitte, on üks tõhusamaid lahendusi veebiplatvorm MyDello, mida kasutab juba rohkem kui 1000 ettevõtet.

 

Platvorm MyDello lihtsustab oluliselt kauba tellimist, võimaldades saada hõlpsasti ülevaate ja võrrelda kaubasaadetiste kulusid ning jälgida saadetisi ööpäev läbi. MyDellos töötavad Läti, Eesti ja Leedu kogenud logistikaspetsialistid, kes suudavad teile mitmesugustes olukordades sobivaima lahenduse leida. Veebiplatvormi kasutamine on tasuta.

 

MyDello

 1. aasta mais alustas tööd uus digitaalne veebiplatvorm MyDello, mis lihtsustab Eesti ettevõtjate jaoks rahvusvahelise tarneahela planeerimist. Platvormi abil saavad ettevõtjad kergesti leida saadetise kauba välisriigi valitud sihtpunkti saatmise maksumuse ja ligikaudse kohaletoimetamise aja – selleks kulub ainult paar sekundit. Platvormil on võimalik planeerida mitmesuguste veoste õhu-, maismaa-, raudtee- ja merevedu.

Ole kursis MyDello uudistega: LinkedIn, Facebook ja koduleht.

Igal aastal toob sügis lauale uusi teemasi mida arutada, ning uusi väljakutseid, mida vastu võtta. Ka sel korral on üheks teemaks koroonaviirus. Juba praegu kuuleme, et Hiinas kohaldatakse kohalikke, piirkonnapõhiseid piiranguid. Samuti näeme, et enesekaitsevahendite, nagu kaitsemaskide ja koroonatestide transpordimahud on jälle kasvamas. Kuigi uus laine on tulemas, on maailm selleks korraks juba hästi ette valmistunud.

 

Hiina on pandeemia ajal rakendanud alati karme meetmeid. Uue laine valguses rakendatakse nüüd Hiinas piirkonnapõhiseid liikumispiiranguid. Piirangute vajaduse ja rakendamise otsustamisel lähtutakse uute haigusjuhtude arvust, piirangud kestavad praegu paarist päevast kuni kümnekonna päevani.

 

Kuidas see logistikat mõjutab?
Piirkondlikud koroonapiirangud enam logistikat seisma ei pane. Aga rakendatakse ohutusmeetmeid. See on suur erinevus, ning see aitab hoida kaubad liikumas ja äri käimas. See tähendab, et ka liikumispiirangute ajal teostatakse saadetiste pealekorjeid ja kohaletoimetusi, kuid tuleb arvestada, et see võib võtta tavapärasest päeva või paar kauem, sest mõnes piirkonnas tuleb selleks taodelda eraldi luba ning mõnel juhul tuleb läbi viia ka saadetise ja veomasina desinfitseerimine.

Mis on seis veohindadega?
Ka praegu on nii lennu, kui meretranspordil veoruumi Hiinast vabalt saada, ning hinnad on samuti head. Kui otsid lahendust, mis on mereveost kiirem, kuid soodsam, kui lennuvedu, ning raudteel riskida ei soovi, siis Premium mereveolahendus on hea võimalus leida optimaalne kulu ja tuua kaubad koju 45 päevaga.

Uurisime MyDello klientidelt, milline on nende senine kogemus platvormi kasutamisega ja kas nad soovitaks seda ka teisele. Või isegi konkurentidele?

 

Logistikateenust kasutavad ettevõtted tõid enim esile, et MyDello on lihtne ja loogiline, sest päringud ei ole e-kirjade vahel ega lähe kaotsi. “Harilikult on meilides mingi oluline teave hoopis puudu. MyDellos saab lihtsalt sisestada andmed ja pakkumine tuleb kohe,” tõdeb Marite Uustal  ilutoodetega tegelevast ettevõttest Careria.

 

Kohesed tulemused

MyDellot kasutavad ettevõtted kulutavad logistikateenustele keskmiselt 45% vähem aega. See tähendab rohkem aega keskenduda ettevõtte põhitegevusele ja äri kasvatamisele. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks Careria hakkas MyDellot kasutama. “Lihtsalt sisestad andmed ja saad pakkumised. Saad parimad hinnad teada vähem kui minutiga ja tellid kaupade transpordi kõigest mõne klõpsuga,” ütlev Uustal.

 

Nii lihtne ongi – hinnapakkumise saamiseks piisab vaid siht- ja lähtekoha infost ning ligikaudsetest mõõtmetest.

 

Transpordiviiside võrdlemine

Milline transpordiviis valida, kas lennutransport, raudteetransport, meretransport või maismaavedu? Platvormina pakub MyDello mitmekesist teenustevalikut ning aitab leida sobiva ja kuluefektiivse lahenduse.

 

Seda kinnitab ka meie kliendi Kinkstoni esindaja Tiia Prous: “Siiani on minu kogemus näidanud, et MyDello kaudu saadud lahendused on piisavad, neid saab ohutult kasutada, olenemata sellest, kas saadetis on pärit Euroopast või Aasiast.”

Kes oleks osanud arvata, et mõnel juhul võib kiire lennutransport olla odavam kui raudteed pidi? Seda võib vahel ette tulla ja seega ongi hea võtta pakkumine erinevatelt vedajatelt ja eri transpordiviisidele. MyDellost saad kõik need pakkumised vaid loetud sekunditega. Seda kinnitab ka MyDello statistika – platvormi kasutajad kulutavad 7–11% vähem raha võrreldes tavapäraste pakkumisega. Seega võidad MyDellot kasutades nii ajas kui ka rahas.

 

Abi on alati käepärast

Paljud ettevõtted, eriti just väiksemad ettevõtted vajavad logistikateenust harva. Seega on kohati keeruline kõike olulist teada ja logistikamaailmas orienteeruda. MyDello platvorm aitab tellimuse esitamise protsessi käigus teha õiged valikud ning vajadusel saab küsimustega alati pöörduda MyDello logistikaspetsialistide poole.

Logistika on valdkond, mis nõuab detailide tundmiseks igapäevast tööd ja keskendumist. MyDello meeskonnal on olemas kogemused ja teadmised, kuidas lahendada ka kõige keerulisemad ja ajakriitilisemad situatsioonid. MyDello kasutajakogemuse juhi Peeter Vahari sõnul leitakse lahendus kõikidele küsimustele. “Oleme toeks nii lihtsamate kui ka kõige keerulisemate juhtumite juures,” kinnitab Vahar. Logistikuga saab alati ühendust MyDello lehe all paremast nurgast.

 

Sobib nii algajale kui ka profile

MyDello kasutamine on lihtne ja funktsionaalsused toetavad nii ühekordse saadetise käsitlemist kui ka regulaarset logistikatööd. Seda kinnitab Cleveroni logistikaspetsialist Rasmus Kodres. “Digitaalsed lahendused on järgmine tõenäoline samm tarneahela halduses ja sellised platvormid nagu MyDello, mis seda võimaldavad, on väga oodatud,” ütleb Kodres. “Logistika erakordset täpsust nõudev valdkond, kus peab olema ülevaade igast saadetisest ning kõik saatedokumendid peavad olema nõuetekohaselt vormistatud ja alati käeulatuses.”

Platvormil saab jälgida kõikide saadetiste praegust seisu, aga ka näiteks vaadata infot varem saadetud kaupade kohta või luua raporteid saadetiste kohta. Tutvu platvormi funktsionaalsustega lähemalt MyDello lehel

MyDello alustas täpselt aasta eest mais ning eesmärk püsib sama – soovime, et tulevikulogistika oleks täisautomatiseeritud. Aasta jooksul oleme selgeks saanud, et meie kliendid hindavad erinevate transpordiviiside võrdlemise võimalust. Kõikide kulude kasvades on oluline teada, et MyDello kasutajad säästavad logistikalt keskmiselt 15–20%.

 

MyDello algatajad on pikaajalise kogemusega Eesti logistikaeksperdid. MyDello on kõige mugavam võimalus saada paljude telefonikõnede ja e-kirjade asemel kohene pakkumine rahvusvahelisele transpordile. Portaal kuvab valiku, et leida ettevõttele sobivaim transpordilahendus, arvestades reaalajas muutuvaid olusid.

 

Miks valida MyDello?

Me usume, et globaalne logistika muutub lähitulevikus täisautomaatseks. MyDello ühendab tarneahela erinevad osapooled: me vähendame vahendajate arvu, digitaliseerime kogu info ja panustame sellesse, et kulud logistikale oleksid minimaalsed. Meie andmetel tähendab platvormi kasutamine keskmiselt 15–20% väiksemaid kulusid ja meie kliendid hindavad seda kõrgelt.

MyDello peamine eesmärk on pakkuda lihtsat lahendust, millega saab hakkama nii igapäevaselt logistikavaldkonnas tegutsev spetsialist. Viimasel kahel aastal on pandeemia ja kriiside tõttu toimunud logistikas suured muutused ning kõik ettevõtted otsivad uusi võimalusi, kuidas tegutseda võimalikult efektiivselt. Eri tarneviise võrreldes on võimalik leida alati parim lahendus, sest näiteks Suessi kanali kriisi ajal oli meretransport häiritud ja hinnad tõusid. Milline tarneviis asenduseks valida? Vastus on vaid paari klõpsu kaugusel.

Digitaliseerumise võlu on selles, et ettevõtte töö on efektiivsem ja aega kulub vähem. Platvormil on koos erinevad logistikateenuse pakkujad ja vedajad, mis tähendab, et hea ülevaate saab ka juba ühe päringuga. Eesti ettevõtete jaoks on paberivaba majandamine oluline ning ka logistika puhul on see järjest ja järjest paremini kättesaadav.

MyDellol on digitaalse platvormina lugematult eeliseid. Las numbrid räägivad enda eest: aastaga on MyDelloga liitunud pea 2000 ettevõtet. Viimase tagasiside järgi hindavad kliendid kõige olulisemaks hinna ja tarneviiside võrdlemise võimalust.

 

MyDello nihutab piire

Kogu logistikasektor on viimase aastaga oluliselt muutunud. Sellegipoolest on MyDello esimene aasta olnud väga edukas. Peamine eesmärk, pakkuda teenuseid vähemalt kahe miljoni eurose käibega, on saavutatud. 2000 liitunud klienti näitab, et vajadus digitaliseeritud logistikateenuse järele on olemas.

MyDello tegutseb hetkel Eestis, Lätis ja Leedus ning plaanib jätkata kasvamist ja alustada teenuste pakkumist ka Rootsi ettevõtetele.

MyDellost

Uuenduslik digitaalne logistikaplatvorm MyDello alustas eelmise aasta mais ja pakub Eesti ettevõtetele senisest lihtsamat rahvusvaheliste tarneahelate juhtimist. Platvormi abil saavad ettevõttes esimese hinnapakkumise koheselt. Ühtlasi on võimalik võrrelda erinevaid transpordiviise, valikus on nii õhu-, raudtee-, mere- kui ka maismaatransport.

Jälgi MyDello tegemisi ka LinkedInis ja Facebookis.

Kaupa saates tuleb olla pakkematerjali ja kaubaaluse valikul hoolikas, sest vale valik võib kaasa tuua täiendavad ajalist ja rahalist kulu. Põhimõtted ja nõuded, millest lähtuda on erinevad kauba, veoliigi ja sihtkoha järgi, kirjutab MyDello kliendikogemuse juht Peeter Vahar.

 

Õiges olukorras kasutatud euroalus päästab märkamatult saadetise sekeldustest sihtriigi tollis. Üldreegel on, et kauba pakendamise ja kaubaarve koostamise eest vastutab saatja, isegi juhul, kui kogu saadetise logistika korraldab ostja. Kogemustega kaubasaatjad on potentsiaalsed ohukohad juba töö käigus selgeks saanud, kuid kui saatja ekspordib kaupa väljaspoole Euroopat kaupa harva, tuleks olla tähelepanelik.

 

Sobib vaid töödeldud puit

Peamine reegel, mida peab rahvusvahelise kaubavahetuse puhul järgima, on see, et puitalused peavad olema pestitsiidide ja kahjurite vastu töödeldud. Töötlemine aitab sihtriiki saabudes vältida potentsiaalselt ohtlike kahjurite saabumist ja levikut. Selleks sobivad alused, mis on kuumtöödeldud või siis tuleb need taimekaitsevahendite abil gaasitamistehnikatega vastavalt töödelda ehk fumigeerida.

Fumigeeritud peavad olema ka muud kauba pakendamiseks ja kinnitamiseks kasutatavad puidust osad. Lihtne näide: erimõõdus masin, mis tuleb saata kliendile teise maailma otsa ja millele pakendit ei ole. Sel juhul saab ehitada sinna ümber rakistest, prussidest, vineerist, alustest või must turvalise pakendi, et tagada ohutu kohalejõudmine. Sel puhul peavad olema ka kõik väikesed puitosad eelnevalt töödeldud. Teine variant on fumigeerida nt konteineri sisu enne laeva tõstmist. See lisab kaks-kolm päeva ja protsessi lõpus väljastatakse sertifikaat, et konteneineri sisu on fumigeeritud ja kaup võib teele minna.

Lisaks puitalustele on olemas ka plastist ja metallist alused. Üldiselt on hinna poolest puidu kasutamine kõige mõistlikum. Plasti eelis on see, et erinevalt puidust see ei mädane. Samas on transport üldiselt eesmärgipäraselt kuivas ja näiteks konteineris liigne niiskus puitu ei ohusta.

Aluse valikul tuleb ennekõike lähtuda kauba suurusest ja iseloomust, ning leida seeläbi sobilik alus. Erinevates riikides ja regioonides on levinud erinevas mõõdus standardid.

 

Kauba omapäradele vastav pakend

Kaupadele, mis võivad kujutada transpordi käigus kõrgemat riski teistele kaupadele, veovahendile, inimestele või keskkonnale, rakenduvad pakendamise nõuded. Neid nõuded reguleeritakse rahvusvaheliste kokkulepete järgi. Vastavalt riskitüübile on nõuded erinevad – näiteks peavad kemikaalid olema pakendatud karpi, mis peab vastu kukkumistele ja leketele.

Kui kaup pakendada vastavalt nõuetele, ei ole transpordikorraldamine tavakaubaga võrreldes kuidagi keerulisem, täiendavalt tuleb esitada kaupa ja tema potentsiaalseid ohte kirjeldavad risked ohtliku kauba deklaratsioonis. Samas tuleb arvestada, et teatud kaupadele kohalduvad nõuded, mis välistavad näiteks saatmise reisilennukis. Näitena saab tuua liitiumakud, mille transportimine on üldjuhul lubatud vaid kaubalennukiga.

 

Viga võib minna kalliks maksma

Vale aluse või pakendi valimisel võib kaasneda ootamatult suur probleem. Praktilise elu näitad kinnitavad, et algusest peale nõuetekohane tegutsemine on kõige lihtsam ja odavam viis. Kõige halvemal juhul tuleb arvestada, et vale pakend või alus toob kaasa kogu kauba konfiskeerimise või hävitamise. See oleneb üldiselt konkreetse riigi ja tolli reeglistikest, kuid vahel õnnestu asi lahendada ebasobiva pakendi ümbervaheteamisega. Küll aga võivad tolliprotseduuriga ja hoiustamisega kaasneda täiendavad kulud.

Keerulisematel juhtumitel on tekkinud ka olukordi, kus toll ei nõustu kuumtöötlemata alust riiki lubama ega ise hävitama. Sel puhul saadetakse saatja kulu saadetis saatjale tagasi. Sel juhul lisandub kulu täiesti tühja läinud transpordi eest. Sageli alahinnatakse ka veaga kaasnevat ajakulu. Isegi, kui kaup saab tollist edasi, tähendab see viivitusi kohaletoimetamises ja tarnepartneril pole kindlasti selle üle hea meel.

 

MyDello pakub tuge

Esmakordselt kaupa kaugemale saates tasub võtta MyDelloga ühendust, et selgitada välja konkreetsed tingimused ja vajalikud nõuded. Ohtlike kaupade puhul me automaatselt hinda ei kuva, vaid kontrollime igaks juhuks transpordile vastavuse manuaalselt üle.

 

Levinumad aluste tüübid:

 • Enimlevinud alus on euroalus (mõõtmetes 1200 x 800 x h mm)
 • Euroaluse mõiste all peetakse üldjuhul silmas fumigeeritud alust, kuid samades mõõtmetes võib olla ka mittefumigeeritud alus
 • Väikese euroaluse mõõtmed on 800 x 600 x h mm
 • FIN aluse mõõtmed on 1000 x 1200 x h mm

 

Rahvusvahelise kaubaveo piirangud 

Ukraina õhuruum on lennuliikluseks suletud. Euroopa õhuruum on suletud kõikidele Venemaa lennufirmadele. Vastumeetmena ei luba Venemaa ja Valgevene oma õhuruumi Euroopa lennufirmade lennukeid. Kõige selle tulemusena on lennuühendused Euroopa ja Aasia vahel häiritud, kuna Euroopa lennufirmad peavad Venemaa õhuruumi vältimiseks lendama pikemaid marsruute. Kui lend Tokyo ja Helsingi vahel kestis varem umbes 9 tundi, siis kohandatud marsruut lisab juurde tervelt neli tundi lennuaega. Euroopa ja Hiina vahelised marsruudid teevad keskmiselt 3-tunnise ümbersõidu. Venemaa lennufirmad, nagu Air Bridge Cargo, mis korraldasid märkimisväärsel hulgal kaubalende Euroopa ja Aasia vahel, on Euroopa Liidus sanktsioonide all. Pärast mitmeid lendude tühistamisi ja ümberkorraldusi on Euroopa lennuliinidel õnnestunud taastada suhteliselt stabiilne liinivedu Euroopa ja Aasia vahel. 

Kuigi Venemaa Raudtee on kantud sanktsioneeritud ettevõtete nimekirja, on siiski võimalik transportida raudteesaadetisi Hiinast Venemaa ja Valgevene kaudu Euroopasse. Arvestama peab suurenenud riskidega, mis on seotud nii sõjaolukorraga kui ka võimalike poliitiliste otsustega EL-i, Venemaa ja Hiina vahel, mis võivad kaubavoogu takistada või sootuks peatada. 

Enamik laevaliine on otsustanud lõpetada Venemaa sadamate teenindamine. Koos kasvavate nafta hindadega mõjutab see ka veotariife. 

 

Koroonaviirus Hiinas 

Kuna koroonaviirus on hakanud Hiinas üha kiiremini levima, kehtestas Hiina valitsus Covidi puhangu peatamiseks täieliku liikumiskeelu Shenzheni linnas (17,5 miljonit elanikku). See tähendab, et ka sealsed tootmisettevõtted peavad tehased sulgema ja toota ei saa. Seni liiguvad saadetised suuremate viivitusteta, kuid siiski on viivituste oht oluliselt suurenenud. 

  

MyDello teenused 

Jälgime kiiresti muutuvat olukorda tähelepanelikult ja informeerime koheselt, kui teenustes peaks esinema muudatusi või häireid. 

Õhutransport. Aasia-Euroopa lennuliiklus on taastumas, kuid liinide ümberkorraldused ja naftahinna kasv tõstab veohindu. Lennuhinnad Hiinast Euroopasse on viimase kahe nädala jooksul kasvanud keskmiselt 140%. Muudel suundadel, nagu Euroopa ja Ameerika vahel, nii drastilist kasvu ei ole. 

Raudteetransport. Teenus Hiina-Euroopa suunal töötab seni märkimisväärsete häireteta. Teel olevad saadetised liiguvad vastavalt graafikule. Alates käesolevast nädalast jätkab MyDello raudteetellimuste vastuvõtmist. 

Meretransport. Nõudlus Aasia-Euroopa meretranspordi järele vaikselt kasvab. See on viinud ka ooteaegade pikenemisele. Kuna paljud laevaliinid on lõpetanud Venemaa sadamate teenindamise, on nõudlus Läänemere fiiderlaevade järele langenud, mis võib vähendada väljumisi Baltikumi sadamate suunas. 

 

Vajad logistikaküsimustes abi? Võtke julgelt ühendust ja arutame, kuidas saaksime teie ettevõtet aidata.