Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!

Resurser

För att få den smidigaste försändelsen, har vi samlat alla instruktioner som du kan behöva – från instruktionsvideor till tulldeklarationer. Här finns allt du behöver veta för att framgångsrikt kunna skicka dina varor via MyDello.

Det finns inga abonnemangs- eller licensavgifter för att använda MyDello-plattformen, det vill säga 100 % gratis åtkomst.

Det finns alternativ för flygfrakt, sjöfrakt (både mindre containerlast och full containerlast), vägfrakt och även järnvägsfrakt, beroende på vald transportväg. Om du inte hittar det som du letar efter, kontakta gärna då våra logistikexperter via plattformsmeddelanden.

Transport mellan Nordamerika och Sverige, mellan de flesta APAC-länderna (Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea m.fl.) och Baltikum, alla viktiga transportvägar inom Europa. Allt fler transportvägar och alternativ läggs till varje vecka. Om du inte hittar det som du letar efter, kontakta gärna då våra logistikexperter via plattformsmeddelanden.

Du kan skicka lådor, backar, pallar, till och med hela havscontainrar med MyDello. För närvarande finns det begränsade automatiserade transportalternativ för försändelser, som innehåller privatpersoners föremål och farligt gods. Kontakta våra logistikexperter via plattformsmeddelanden om du har specifika krav, så hittar vi snabbt de bästa transportalternativen för dig.

Om du är osäker på om du ska transportera din försändelse via flyg, till havs eller via järnväg, överväg hur snabbt du behöver få lasten till destinationen och hur mycket du är villig att betala för att få den dit. På MyDello-plattformen kan du lätt sortera och jämföra tillgängliga transportalternativ efter transittid eller efter total transportkostnad.

Du hittar de flesta uppdateringarna om dina pågående transporter under avsnittet “Mina transporter”. Om du vill få mer information, är det bästa sättet att kontakta oss via meddelandefunktionen under motsvarande försändelses detaljerade vy.

Det finns en brytpunkt där priset på en stor LCL-sändning motsvarar priset på en 20-fots FCL container. Detta varierar beroende på varifrån du transporterar och det aktuella läget på sjöfraktsmarknaden. På MyDello-plattformen kan du lätt sortera och jämföra tillgängliga LCL-, FCL-alternativ och andra transportalternativ efter total transportkostnad eller efter transittid.

Fraktförsäkringen täcker speditörens ansvar för skada eller förlust av kundernas varor under transiteringen. Allt fraktförsäkringsskydd beräknas på grundval av varans vikt. Villkoren för speditörernas ansvar fastställs i konventioner som skiljer sig åt, beroende på vilket transportsätt som väljs. För järnvägstransporter gäller den internationella konventionen om godstransporter på järnväg (CIM, Convention concerning the Carriage of Goods by Rail) och avtalet om internationella godstransporter på järnväg (SMGS, Agreement on International Goods Transport by Rail). För vägtransporter gäller konventionen om avtalet om internationella godstransporter på väg (CMR, Carriage of Goods by Road). För sjötransporter gäller Haag-Visby-reglerna och för flygtransporter gäller Warszawakonventionen och Montrealkonventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter. För varje försändelse med högt värde, rekommenderar MyDello att man kompletterar med ytterligare en full lastförsäkring.

Farligt gods eller farliga material kan definieras som varor, föremål eller ämnen som kan ha en skadlig inverkan på människokroppen eller miljön. Det finns olika typer av material som kan vara farliga att transportera. Dessa omfattar: Alla batterier, lösningsmedelsbaserade färger, bekämpningsmedel och andra trädgårdskemikalier, motoroljor, bensin, gaser som används inom sjukvården, kemikalier som används för rengöring, radioaktivt material som används för röntgenändamål, läkemedel m.m. Om du är osäker på om din försändelse klassificeras som farligt gods, kan du kontakta våra logistikexperter via plattformsmeddelanden.

Leveransvillkoret (även kallat “Incoterm”) är en del av handelsavtalet mellan säljaren (avsändaren) och köparen (mottagaren). Incoterms-reglerna är i första hand avsedda för att tydligt kommunicera uppgifter, kostnader och risker i samband med global eller internationell transport och leverans av varor mellan säljare och köpare. Se mer här.

De vanligaste palltyperna är: EUR-pallar – 120 x 80 cm; FIN-pall ar(EUR2) – 120 x 100 cm och Små EUR-pallar (EUR6) – 80 x 60 cm.