Užregistruok nemokamą paskyrą ir mėgaukis ateities logistikos privalumais jau šiandien.
Susikurk nemokamą paskyrą!

Važtaraštis ir konosamentas: viskas, ką reikia žinoti apie oro, jūros ir sausumos transporto dokumentus

Tarptautinio transporto sandoriuose naudojama daug įvairių dokumentų. Vienas iš svarbiausių dokumentų yra važtaraštis, kuris, priklausomai nuo gabenimo būdo, dar gali būti vadinamas CMR, konosamentu arba oro transporto važtaraščiu. Iš esmės važtaraštis yra svarbus dokumentas, kuriame pateikiama svarbiausia informacija apie siuntą, ir dažnai jis kartu yra teisinė sutartis tarp siuntėjo ir vežėjo.

Šiame straipsnyje apžvelgsime dažniausiai pasitaikančius važtaraščių tipus ir pagrindinius jų skirtumus.

Važtaraščių tipai

Važtaraštis arba konosamentas reikalingas gabenant prekes tarptautiniu mastu – oru, jūra, geležinkeliu ar keliais. Pagrindinė šio dokumento paskirtis – pateikti informaciją apie siuntą, tačiau kai kuriais atvejais jis gali būti naudojamas ir kaip mokėjimo patvirtinimo dokumentas, taip pat gali būti reikalingas draudimo tikslais. Visada, kai planuojate ką nors išsiųsti, reikia važtaraščio.

Procedūros gali būti sudėtingesnės, jei reikia paruošti dokumentus skirtingiems gabenimo būdams – krovinius gabenant oro transportu ir jūra prie siuntų pridedami skirtingi dokumentai. Kartais dokumentai gali būti skirtingi net ir vieno gabenimo būdo atveju.

Apibendrinant:

 • Gabenant krovinius jūra reikalingas konosamentas, dažnai vadinamas Bill of Lading (BL).
 • Gabenant krovinius oru reikalingas oro transporto važtaraštis.
 • Gabenant krovinius keliais reikalingas CMR (Contrat de Transport International de Marchandises par Route santrumpa).
 • Gabenant krovinius geležinkeliais reikalingas CIM dokumentas.

Konosamentas (gabenimo jūra dokumentas)

Konosamentas reikalingas gabenant krovinius laivais.  Kartais jis dar vadinamas „jūriniu važtaraščiu“, bet šio dokumento nereikėtų painioti su įprastu važtaraščiu. Skirtumas tas, kad konosamentas nurodo gabenamų prekių nuosavybės teisę – kas turi konosamentą, tam priklauso prekės.

Nepaisant to, važtaraštyje ir konosamente paprastai pateikiama tokia pat informacija:

 • prekių aprašymas,
 • gabenimo datos,
 • sutarties sąlygos,
 • informacija apie siuntėją ir vežėją, ir
 • paskirties vietos informacija.

Nors konosamentas ne visada būtinas (pvz., siunčiant su patikimomis šalimis arba tarp jų), dokumentas yra teisiškai privalomas ir garantuoja sklandų krovinio pristatymą.

Jis taip pat reikalingas, kai transportavimo procese dalyvauja trečioji šalis. Parengti konosamentą gana paprasta, nes internete yra daug šablonų, todėl tereikia juos užpildyti reikiama informacija. Konosamentą pildo pardavėjas, tačiau tam, kad jis būtų teisiškai privalomas, jį turi pasirašyti įgaliotas atstovas. Tiesą sakant, viskas nėra taip paprasta, nes yra įvairių rūšių konosamentų. Išsamiau apie juos galite pasiskaityti čia.

Du okeaniniai laivai su konteineriais uoste.

Gabenant krovinius jūra reikia konosamento. Konosamentai būna skirtingų tipų. © Nuotrauka: Pixabay.

Oro transporto važtaraštis (gabenimo oro transportu dokumentas)

Oro transporto važtaraštis (AWB) – tai, kaip rodo pavadinimas, yra krovinių gabenimo oro transportu dokumentas, siunčiamas kartu su prekėmis, suteikiantis informaciją apie siuntą ir leidžiantis ją sekti.

Kaip ir konosamentas, AWB yra teisinė gabenimo sutartis tarp siuntėjo ir vežėjo tarptautinėje prekyboje ir patvirtinimas, kad oro linijos gavo prekes. Juo taip pat nustatomos gabenimo sąlygos. Kaip ir bet kurio važtaraščio atveju, parengiamos kopijos visoms dalyvaujančioms šalims.

Oro transporto važtaraštyje pateikiama tokia informacija:

 • siuntėjo pavadinimas ir adresas,
 • gavėjo pavadinimas ir adresas,
 • išsiuntimo ir paskirties oro uostų kodai (trys raidės).

Oro transporto važtaraštyje taip pat turi būti nurodyta siuntos muitinė vertė, svoris ir kita informacija apie siuntą bei visos specialios instrukcijos. Teisiniame dokumente taip pat pateikiamos vežėjo sąlygos, tokios kaip atsakomybės ribos ir pretenzijų pateikimo tvarka.

Kuo skiriasi oro transporto važtaraštis ir konosamentas?

Pagrindinis skirtumas tarp AWB ir konosamento yra tas, kad pirmasis nėra vertinamas, kaip teisinis dokumentas. O konosamentas yra traktuojamas, kaip teisinis dokumentas tarp siuntėjo ir vežėjo, kuriame nurodomas prekių tipas, kiekis ir paskirties vieta, jis kartu yra siuntos gavimo patvirtinimo dokumentas, kai prekės pristatomos.  Konosamentas, kaip vertybinis popierius – tai dokumentas, įrodantis sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš vežėjo konosamente nurodytus daiktus (krovinį) bei jais disponuoti. Tuo  tarpu AWB yra  tiesiog transportavimo sutartis.

CMR (gabenimo keliais dokumentas)

Šis dokumentas dar vadinamas CMR važtaraščiu. Jis reikalingas tarptautiniam gabenimui kelių transportu. CMR labai panašus į įprastus važtaraščius, tačiau pasižymi vienu esminiu skirtumu – jis kartu yra ir draudimo dokumentas. Jei gabenamas krovinys būtų sugadintas ar prarastas, CMR suteikia krovinio savininkui teisę reikalauti iš vežėjo draudimo išmokos.

Šis dokumentas yra ir vežimo keliais sutarties įrodymas, jame apibrėžiama sandorio apimtis ir šalių atsakomybė bei nurodomos dalyvaujančios šalys. Daugiau informacijos apie tarptautinių siuntų draudimą rasite čia.

CMR pavadinimas kilęs iš „Contrat de Transport International de Marchandises par Route“ (išvertus iš prancūzų kalbos, tai yra „Tarptautinis susitarimas dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarčių“), šiuo susitarimu daugiau nei penkis dešimtmečius reglamentuojamas tarptautinis kelių transportas. CMR dokumentą vežėjui (vairuotojui) dažniausiai perduoda siuntėjas, jame taip pat gali būti pateikti ir nurodymai vežėjui.

Du sunkvežimiai greitkelyje

Svarbi pastaba: skirtingoms transporto rūšims reikia skirtingų važtaraščių. © Nuotrauka: Pixabay.

CIM dokumentas (gabenimo geležinkeliais dokumentas)

Geležinkelio transporto dokumentai, arba geležinkelių važtaraščiai, dažniausiai vadinami CIM važtaraščiais arba tiesiog CIM dokumentais. CIM dokumentai skirti patvirtinti, kad vežėjas gavo prekes, ir įrodyti, kad tarp pardavėjo ir vežėjo yra sudaryta gabenimo sutartis.

Tarptautinis geležinkelių transportas veikia pagal tarptautinę bendrą OTIF (Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos) įstatymų sistemą. Pati įstatymų sistema žinoma kaip COTIF (Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis), o tos sutarties B priedas vadinamas CIM (Bendros taisyklės dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties). Todėl bet kokie transporto dokumentai, parengti pagal CIM sutartį, vadinami CIM važtaraščiais arba CIM dokumentais.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad CIM važtaraštis yra neapibrėžtas transporto dokumentas; tai reiškia, kad tai nėra prekės nuosavybės dokumentas ir kad visi vežėjai geležinkeliais gali pristatyti prekes gavėjui be važtaraščio originalo. Tai taip pat reiškia, kad eksportuotojai ir bankai turi būti atidūs dirbdami su akredityvu, pagal kurį kaip transportavimo dokumentą reikalaujama pateikti geležinkelių transporto dokumentą, nes prekės nėra užstatas nei eksportuotojams, nei bankams.

Santrauka

Važtaraščiai, konosamentai ar kiti panašūs dokumentai (priklausomai nuo gabenimo būdo) yra pagrindiniai dokumentai, naudojami gabenant prekes oro, jūros ar sausumos transportu. Skirtingoms transporto rūšims reikalingi skirtingi važtaraščiai, tačiau iš esmės jie visi yra siuntėjo ir vežėjo sutarties įrodymas, ir juose pateikiama informacija apie siuntą.

Nors internete yra daug važtaraščių kūrimo šablonų ir instrukcijų, tarptautinės logistikos sektoriaus naujokams parengti važtaraštį gali būti nelengva užduotis. „MyDello“ kiekvieną dieną tvarko tarptautinius gabenimo ir prekybos dokumentus ir puikiai išmano visas šias procedūras. Nedvejodami susisiekite su mumis, jei reikia patarimo dėl važtaraščių dokumentų arba norite patikėti savo siuntas patyrusiai trečiajai šaliai.

Norint patekti į užsienio rinką, reikia daug ruoštis, apgalvoti strategiją, rinkodaros veiklą ir logistikos sprendimus. Logistikos platforma „MyDello“ neseniai įžengė į Švedijos rinką, todėl dalijamės su jumis patarimais, į ką atkreipti dėmesį plečiant veiklą Švedijoje ir ką reikia žinoti apie Švedijos verslo kultūrą.

Ištyrinėkite savo naujų klientų elgseną ir vartojimo įpročius

Nors galime manyti, kad dėl globalizacijos bendra Europos vartojimo kultūra labai supanašėjo, iš tikrųjų kiekvienoje šalyje vyrauja skirtingi įpročiai.

Išstudijuokite vietos teisės aktus, kurie turi įtakos jūsų verslui

Daugelį sričių reglamentuoja Europos Sąjunga, tačiau kai kuriais atvejais gali būti taikomi vietiniai reikalavimai ir standartai.

Nenuvertinkite vietos kalbos svarbos

Švedai labai gerai kalba angliškai, tačiau visada turėsite pranašumą, jei kalbėsite su jais švediškai.

Sėkmės Švedijoje pagrindas – pasitikėjimas ir ilgalaikių santykių užmezgimas. Turime daug ką bendro, tačiau yra keletas detalių, į kurias reikia atkreipti dėmesį kuriant bendrą verslą su švedais:

 1. Mėgaukitės susirinkimais. Švedai mėgsta susirinkimus. Būkite pasirengę informaciniams, planavimo, organizavimo ir stebėsenos susirinkimams. Laikykitės darbotvarkės ir visada kruopščiai pasiruoškite.
 2. Planavimas – visa ko pagrindas. Kadangi švedai mėgsta viską planuoti iš anksto, planavimo įgūdžiai yra labai svarbūs. Švedijos verslo kultūroje spontaniškumui vietos nėra.
 3. Sprendimams priimti reikia laiko. Nesitikėkite, kad sprendimai ar rezultatai atsiras greitai. Švedai sprendimus priima bendru sutarimu, todėl sprendimų priėmimo procesas yra ilgas. Ypač didelėse organizacijose. Remdamiesi faktais, jie analizuoja, svarsto ir tai ilgai užtrunka. Todėl svarbu būti kantriems ir nuosekliems bei žinoti, kad rezultatams ir susitarimams pasiekti reikia laiko.
 4. „Fikos“ pertraukėlės. Niekada neatsisakykite puodelio kavos. Kavos pertraukėlės, arba „fikos“, yra neatsiejama Švedijos verslo kultūros dalis. Atminkite: kai darote kavos pertraukėlę, venkite darbo pokalbių. „Fika“ – tai gera proga pabendrauti ir geriau susipažinti. „Fikos“ pertraukėlės paprastai būna du kartus per dieną – ryte ir po pietų.
 5. Gerbkite small-talk pokalbius. Kiekvieną susitikimą pradėkite nuo small talk, arba gero tono pokalbio. Tai atlieka svarbų vaidmenį kuriant ir palaikant santykius. Be to, small talk pokalbiai sumažina įtampą ir padeda užmegzti gilesnį pokalbį. Paprastai small talk pokalbių temos būna susijusios su orais, savaitgalio planais ir kitomis neutraliomis temomis.
 6. Neskubėkite. Švedijos organizacijose nėra hierarchijos. Darbuotojai yra lygūs, požiūris į vadovus yra neformalus, o bendravimas yra tiesioginis ir įtraukus. Taip sukuriama maloni ir atpalaiduojanti darbo aplinka.

Apibendrinant, prieš įžengiant į Švedijos rinką, patariame atlikti namų darbus, susipažinti su Švedijos rinka ir būti kantriems. Taip pat verta apsilankyti specializuotose mugėse, kuriose galite užmegzti kontaktų su potencialiais partneriais.

Vienas iš labiausiai paplitusių su tarptautiniu gabenimu susijusių dokumentų yra komercinė sąskaita faktūra – dokumentas, reikalingas eksportuojant prekes į kitas šalis, kartais dar vadinamas eksporto sąskaita faktūra.

Komercinė sąskaita faktūra svarbi visiems tiekimo grandinės dalyviams – pardavėjui ir pirkėjui, ekspeditoriams, muitinės tarpininkams, taip pat bankui. Būtent todėl pagrindinis reikalavimas komercinei sąskaitai faktūrai – ji turi būti parengta anglų kalba, kad visi proceso dalyviai suprastų joje pateiktą informaciją.

Kas yra komercinė sąskaita faktūra?

Komercinės sąskaitos faktūros naudojamos apskaičiuojant mokesčius ir muitus, mokamus tvarkant muitinės formalumus, taip pat jos yra pardavimo sandorio tarp eksportuotojo ir importuotojo įrodymas. Jos nereikėtų painioti su kitais dokumentais, tokiais kaip išankstinė sąskaita faktūra, muitinės sąskaita faktūra, pakuočių sąrašas ar važtaraštis.

Nors užpildyti ar sukurti komercinę sąskaitą faktūrą eksportui nėra sunku, labai svarbu, kad ji būtų parengta laikantis atitinkamos procedūros, joje turi būti visi reikalingi elementai ir negali būti jokių klaidų.

Net nedidelė klaida sąskaitoje faktūroje gali turėti neigiamų pasekmių jūsų verslui. Štai kodėl daugelis prekiautojų automatizuoja šį darbą, kad būtų pašalinta bet kokia žmogaus padarytos klaidos galimybė.

Human behind the computer drafting an commercial invoice

Užpildyti komercinę sąskaitą faktūrą nėra sudėtinga, tačiau joje negali būti klaidų. Dėl to šis procesas dažnai automatizuojamas.

Kada reikalinga komercinė sąskaita faktūra?

Komercinę sąskaitą faktūrą pardavėjas (eksportuotojas) turi išrašyti klientui (importuotojui) prieš išsiųsdamas prekes.

Kai prekių siunta yra paruošta išsiųsti, eksportuotojas parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant komercinę sąskaitą faktūrą. Kad importuotojui nekiltų problemų muitinėje, susijusių su muitų ar mokesčių apskaičiavimu ir taikymu, eksportuotojas komercinėje sąskaitoje faktūroje turi pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie prekes.

Pavyzdžiui, dėl pirkėjo adreso ar pavadinimo klaidos gali nepavykti pristatyti siuntos. Nepateikus pakuotėje esančių daiktų aprašymo ir paskirties, gali kilti problemų muitinėje.

Kokia informacija turi būti pateikta komercinėje sąskaitoje faktūroje?

Commercial invoice template in the hand of human

Visos komercinės sąskaitos faktūros turi standartizuotą formatą, todėl jas parengti yra gana paprasta.

Komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta tam tikra informacija, įskaitant informaciją apie pardavėją ir pirkėją, taip pat mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Būtina nurodyti pirkėjo pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis, kad krovinys neužstrigtų pakeliui, taip pat visą informaciją apie ekspeditorių, jei kiltų klausimų transportavimo metu.

Svarbūs duomenys komercinėje sąskaitoje faktūroje yra prekių aprašymas ir teisingas HS kodas (muitinės kodas).

Ši informacija leidžia valstybinei muitinės tarnybai tiksliai suprasti, kokios prekės yra eksportuojamos, o pirkėjui ši informacija padeda teisingai apskaičiuoti mokesčius bei muitus ir vėliau greitai užpildyti visus reikiamus muitinės dokumentus paskirties šalyje. Informacija turi būti teisinga ir tikra.

Muitinės kodus galima rasti Europos mokesčių ir muitų sąjungos svetainėje.

Siunčiant prekes Europos Sąjungoje, muitinės sąskaitos faktūros nereikia, ji yra tik informacinio pobūdžio. ES šalių sąrašą galite peržiūrėti čia.

Kada naudojama išankstinė sąskaita faktūra?

Komercinės sąskaitos faktūros kartais painiojamos su išankstinėmis sąskaitomis faktūromis. Pagrindinis jų skirtumas yra tas, kad komercinė sąskaita faktūra turi apskaitinę vertę, o išankstinė sąskaita faktūra yra tik informacinė.

Kai su pirkėju derinamos sandorio sąlygos, kartais parengiama išankstinė sąskaita faktūra – tai dokumentas su preliminaria informacija apie eksportuojamas prekes, kuri reikalinga pirkėjo avansiniam mokėjimui atlikti.

Išankstinė sąskaita faktūra nėra eksporto dokumentas, todėl siųsdami prekes į užsienį įsitikinkite, kad kartu su jomis būtų pateikta tinkamai surašyta komercinė sąskaita faktūra, nes priešingu atveju siunta gali būti sulaikyta muitinėje.

Išsami instrukcija, kaip užpildyti komercinę sąskaitą faktūrą

Visos komercinės sąskaitos faktūros turi standartizuotą formą, todėl jas parengti yra gana paprasta. Geriausias būdas tai padaryti – vadovautis sąskaitos faktūros pavyzdžiu. Tačiau reikia įsitikinti, kad komercinėje sąskaitoje faktūroje yra visi būtini laukai, net jei vadovaujatės dokumento pavyzdžiu.

Informacija, kuri turi būti įtraukta į komercinę sąskaitą faktūrą:

 1. sąskaitos faktūros numeris ir išrašymo data
 2. pardavėjo pavadinimas ir banko sąskaitos duomenys, taip pat adresas ir kontaktiniai duomenys
 3. pirkėjo pavadinimas, taip pat adresas ir kontaktiniai duomenys
 4. prekių kilmės šalis (šalis, kurioje eksportuojamos prekės pagamintos)
 5. prekių paskirties šalis
 6. išsamus prekių aprašymas ir pakuotės tipas
 7. prekių muitinės kodai
 8. prekių ir pakuočių kiekis vienetais
 9. naudojama valiuta
 10. prekių vertė ir kaina
 11. bet kokios papildomos išlaidos
 12. gabenimo sąlygos pagal Incoterms 2020
 13. mokėjimo sąlygos
 14. eksportavimo data, paskirties vieta ir transporto priemonės
 15. siuntėjo parašas

Parengus komercinę sąskaitą faktūrą, rekomenduojame ją nusiųsti pirkėjui patvirtinti, kad visa informacija nurodyta teisingai. .

Šaunu, kuomet komercinė sąskaita faktūra arba pakavimo lapas yra atspausdinti ir pridėti prie pakuotės permatomame voke, kad muitinėje galima būtų lengviau identifikuoti prekes ir  atlikti prekių kontrolę.

Išvada

Komercinė sąskaita faktūra yra svarbiausias dokumentas atliekant visas tarptautines siuntimo operacijas. Ji yra ir pristatymo įrodymas, ir privalomas dokumentas bet kokiems tarptautiniams sandoriams. Nors parengti komercinę sąskaitą faktūrą nėra sudėtinga, dėl bet kokios dokumento klaidos pristatymas gali būti atšauktas arba vėluoti.

Bet kuri įmonė, vykdanti importo, tranzito, eksporto ar kitas muitinės operacijas Europos Sąjungoje, turi turėti ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą.

Pagal ES muitų teisės aktus jis reikalingas eksportuojant ar importuojant prekes į bet kurią ES valstybę narę. Šis unikalus identifikavimo kodas naudojamas įmonei kaip importuotojui identifikuoti ir leidžia susigrąžinti importo PVM.

Taigi kam tiksliai reikalingas EORI kodas, kur jis naudojamas ir kaip jį gauti?

Kam reikalingas EORI kodas?

Pagal apibrėžimą EORI kodas reikalingas kiekvienam ES registruotam ekonominės veiklos vykdytojui, dalyvaujančiam tarptautinėje prekyboje. EORI kodo taip pat reikia bet kuriam trečiosios šalies veiklos vykdytojui, norinčiam vežti prekes į Europos Sąjungą ar jas čia parduoti.

Šį kodą naudoja ES muitinės kiekvienoje valstybėje narėje visoms prekybos operacijoms ir procedūroms.

Pažymėtina, kad EORI kodas skirtas ne tik įmonėms, jis gali būti išduotas ir tarptautine prekyba užsiimantiems fiziniams asmenims. Trumpai tariant,  kiekvienam, norinčiam atlikti prekybos operacijas ES viduje arba su ES, reikės EORI kodo.

Vienintelis atvejis, kai EORI kodo nereikia, yra tas, kai verslo veikla vykdoma vienoje valstybėje narėje – pvz., tik Lietuvoje, ir neimportuojama / neeksportuojama į kitas šalis, arba kai prekės gabenamos tik asmeniniam naudojimui.

Kur naudojamas EORI kodas?

Kadangi EORI iš esmės yra įmonės identifikavimo numeris ES, jis naudojamas atliekant visas ekonominės veiklos vykdytojų muitinės procedūras. Nesvarbu, ar importuojate prekes į ES, JK ar kitas šalis – bendraujant su Europos Sąjungos muitine jums reikės EORI kodo.

Kodėl jums reikia EORI kodo Europos Sąjungoje ir už jos ribų?

Kiekvienai ES muitinei reikės EORI kodo, kad galėtų tvarkyti bet kurios įmonės ar asmens dokumentus. Nors EORI kodai reikalingi visoms Europos Sąjungoje registruotoms įmonėms ir asmenims, ekonominės veiklos vykdytojams, norintiems importuoti, gabenti ar kitaip prekiauti su valstybe nare, tvarkant muitinės formalumus taip pat reikės EORI kodo.

Situacijos, kai ne ES registruotam ekonominės veiklos vykdytojui reikia EORI kodo, yra šios:

 • pateikiant muitinės deklaracijas ES muitų teritorijoje;
 • pateikiant įvežimo (ENS) arba išvežimo suvestinę deklaraciją (EXS);
 • pateikiant laikinojo saugojimo deklaraciją ES muitų teritorijoje;
 • kaip vežėjui gabenant krovinius jūra, vidaus vandenų keliais ar oru;
 • kaip vežėjui prisijungus prie muitinės sistemos ir norint gauti muitinės teisės aktuose numatytus pranešimus.

Ekonominės veiklos vykdytojais nesantys fiziniai asmenys turi užsiregistruoti EORI kodui gauti tokiomis pačiomis aplinkybėmis.

Kaip užsiregistruoti EORI kodui gauti?

Bet kuri įmonė, norinti vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba bet kurioje iš jos valstybių narių, turi užsiregistruoti EORI kodui gauti. Europos Sąjungos muitų teritorijoje registruoti asmenys ar įmonės suteikti šį kodą turėtų prašyti šalies, kurioje jie yra registruoti, muitinės.

Už ES ribų veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai arba asmenys turėtų pateikti prašymą tai ES šalies muitinei, kurioje jie pirmą kartą pateikia deklaraciją arba kreipiasi dėl sprendimo.

Paprastai tai yra pirmoji įvežimo į ES šalis, – pvz., jei jūsų prekės pirmiausia patenka į Maltą, EORI kodui gauti turite užsiregistruoti Maltos ES muitinėje.

Visų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių muitinių svetainių sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

Pats registracijos procesas yra gana paprastas ir netrunka ilgai. Jis gali skirtis įvairiose valstybėse narėse, tačiau vidutiniškai visam procesui prireikia apie 2–10 dienų. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje, Suomijoje ar Latvijoje, procesas gali būti daug paprastesnis ir greitesnis, o Prancūzijoje ir Vokietijoje gali užtrukti ilgiau.

Proceso trukmė taip pat gali priklausyti nuo pareiškėjo pradinės registracijos šalies ir kitų veiksnių.

Naudinga žinoti apie trečiosios šalies registraciją

Užsiregistruoti ar net paprasčiausiai suprasti, ar jūsų įmonei reikalingas EORI kodas, iš pradžių gali atrodyti gana sudėtinga, ypač bendraujant su kitų šalių muitinėmis. Kai kurios įmonės gali nuspręsti kreiptis išorinės pagalbos, nors tai galima padaryti ir savarankiškai.

Tokios trečiosios šalies įmonės gali padėti patikrinti, ar paraiška parengta teisingai, ir informuoti apie geriausią praktiką bei Europos muitinės reglamentų atnaujinimus. „MyDello“ didžiuojasi savo patirtimi ir žiniomis šioje srityje, taip pat teigiamais klientų atsiliepimais apie EORI registraciją ir kitus muitinės reikalavimus.

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei nesate tikri dėl reguliavimo ar logistikos ES ir už jos ribų. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti oficialią informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodą čia.

Tarptautinis krovinių gabenimas jūra paprastai asocijuojasi su krovininiame laive sukrautais spalvotais konteineriais – tokį vaizdą visi esame matę. Nors daugeliui iš mūsų krovinių konteineriai gali atrodyti kaip paprastos stačiakampės dėžės, iš tikrųjų yra daugybė skirtingų krovinių konteinerių, kurių matmenys ir dydžiai yra standartizuoti.

Dėl tarptautiniu mastu sutartos krovinių konteinerių sistemos tos pačios „dėžės“ gali būti naudojamos įvairioms transporto rūšims. Taigi krovininiai konteineriai dažnai vadinami intermodaliniais konteineriais – jie naudojami jūrų, geležinkelių ir sausumos transporte. Ir nors iš pirmo žvilgsnio šie konteineriai gali atrodyti panašūs, kiekvienam, norinčiam gabenti prekes tarptautiniu mastu, jūrų transportu, svarbu išmanyti skirtingus krovinių konteinerių tipus.

Pirmas klausimas apie jūrinius konteinerius paprastai yra – kiek krovinių galima jais gabenti? Konteineriai skirstomi pagal tipą ir dydį, tačiau reikia žinoti, ar jūsų pasirinktas konteineris tikrai tinka tarptautiniam gabenimui. Šiame straipsnyje pasistengsime atsakyti į visus šiuos klausimus.

Jūrinių konteinerių istorija

Tarptautiniai standartizuoti plieniniai krovinių konteineriai pradėti naudoti 20 a. penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose, kai tiek komercinės laivybos operatoriai, tiek JAV kariuomenė pradėjo kurti tokius konteinerius. Anksčiau standartizuoti krovinių konteineriai buvo naudojami visoje Europoje 20 a. ketvirtajame dešimtmetyje, tačiau tokie konteineriai, kokius žinome dabar, pradėti plačiai naudoti nuo šeštojo dešimtmečio vidurio.

Laivybos operatorių tikslas visada buvo rasti efektyviausią būdą gabenti krovinius vandenynais ir kitų rūšių transportu. Dėl globalizacijos atsirado poreikis standartizuoti gabenimo procesą įvairiose šalyse ir bendrovėse, todėl buvo sukurti modernūs intermodalinio transporto konteineriai ir jų reglamentai, žinomi kaip ISO standartai.

ISO standartai, paskelbti 1968–1970 m., nustato aiškias prekių pakrovimo, gabenimo ir iškrovimo taisykles visame pasaulyje. Tarptautiniu mastu standartizuotų laivybos konteinerių kūrimas ir platus naudojimas labai padėjo pasaulinei prekybai ir turėjo svarbų vaidmenį globalėjant pasauliui.

Jūrinių konteinerių kokybės tipai

Ieškodami įvairių krovinių konteinerių galite susidurti su tokiais terminais kaip „konteineris toks, koks yra“ arba „wwt konteineris“.

Šie terminai nurodo konteinerio kokybę. Kokie yra kokybės lygiai ir kodėl juos svarbu žinoti?

Skirtingos kokybės konteineriai paprastai kainuoja skirtingai. Nors kai kurie kroviniai, pavyzdžiui, žaliavos, dažnai gali būti gabenami įprastuose sausų krovinių konteineriuose arba konteineriuose atviru viršumi, daugeliui prekių taikomi specifiniai gabenimo reikalavimai. Toliau nurodytos konteinerių kokybės specifikacijos naudojamos siekiant suteikti klientams informaciją apie konteinerio kokybę, amžių ir tipą – pvz., ar konteineris yra atsparus orui arba vandeniui, ar ne.

A klasės konteineris

Tai aukščiausios kokybės konteineriai, dažniausiai visiškai nauji, be įbrėžimų ar nusidėvėjimo žymių.

Vieno reiso konteineris

Visiškai nauji konteineriai, kurie tik atkeliavo iš gamintojo iki paskirties šalies. Dažniausiai be jokių nusidėvėjimo žymių, išskyrus smulkius įbrėžimus.

Vėjui ir vandeniui nepralaidus („wwt“) konteineris

Konteineriai, kurie labai retai yra pralaidūs arba turi kokių nors skylių. Konteineris laikomas „wwt“, jei į jį nepatenka nei oras, nei vanduo. Paprastai jie būna senesni nei 8 metų, skirstomi į klases pagal kokybę.

Kroviniui tinkamas („cw“) konteineris

Dažniausiai tai B klasės konteineriai, kurie jau buvo naudoti, bet dar yra geros būklės. Jų kaina gali priklausyti nuo konteinerio kokybės ir amžiaus.

„Konteineris toks, koks yra“

Nebetinkami kroviniams konteineriai. Tokie konteineriai būna per daug surūdiję arba turi per daug konstrukcinių defektų, todėl jais gabenami kroviniai gali būti pažeisti.

Kokie yra krovinių konteinerių tipai?

Daugeliui žmonių krovinių konteineriai asocijuojasi su spalvingomis stačiakampėmis dėžėmis laivuose ar uostuose, laikomomis, kol bus pakrautos. Nors dauguma krovinių konteinerių yra „bendrosios paskirties“ arba „sausų krovinių“ konteineriai (tokios uždaros dėžės, kaip paveikslėlyje), dažniausiai naudojami sausoms prekėms gabenti, tačiau iš tikrųjų yra daug skirtingų tipų konteinerių, kurie skiriasi tiek savo paskirtimi, tiek matmenimis ir net forma.

Ocean containers come in different sizes and measurements, although 20’ and 40’ dry cargo containers are the most common

Jūriniai konteineriai būna įvairių dydžių ir matmenų, nors dažniausiai naudojami 20′ ir 40′ sausų krovinių konteineriai. © Pexels.

Nors daugiau nei 90 proc. pasaulinėje laivyboje naudojamų konteinerių sudaro sausų krovinių konteineriai, tačiau net ir jie skiriasi dydžiu. Kaip galima numanyti, krovinių konteinerių matmenys yra labai svarbūs, nes jie lemia, kiek krovinių galima pakrauti į konteinerį ir kiek tai kainuos – skirtingų dydžių konteineriai paprastai apmokestinami skirtingai.

Kai kurių prekių gali būti neįmanoma gabenti jūra įprastuose uždaruose konteineriuose. Atsižvelgiant į krovinio tipą, gali prireikti skirtingų tipų konteinerių – juk anglims ir žuviai keliami skirtingi gabenimo reikalavimai. Laimei, dėl jūrinių konteinerių standartizacijos įvairių tipų konteinerius pasirinkti ir suprasti labai paprasta.

Sausų krovinių konteineris (DC)

Picture of 20ft DC container

20 pėdų sausų krovinių konteineris

Labiausiai paplitęs konteinerių tipas neabejotinai yra sausų krovinių arba sauso sandėliavimo konteineriai, kurie sudaro apie 90 proc. visų krovinių konteinerių. Šie konteineriai dažniausiai skirstomi į 20 arba 40 pėdų dydžio konteinerius ir yra gaminami iš aliuminio arba plieno. Jie tinka daugeliui krovinių. Į aliumininius sausų krovinių konteinerius galima pakrauti šiek tiek didesnę masę nei į plieninius, bet plieninių sausų krovinių konteinerių vidinis tūris yra šiek tiek didesnis.

Labiausiai paplitę sausų krovinių konteinerių dydžiai:

 • 20 pėdų sausų krovinių konteineris = 20ft DC
 • 40 pėdų sausų krovinių konteineris = 40ft DC

Didelės kubatūros sausų krovinių konteineris (HC)

40 ft high cube container

40 pėdų didelės kubatūros konteineris.

Didelės kubatūros sausų krovinių konteineriai visais veiksniais, išskyrus aukštį, yra identiški įprastiems konteineriams. Dėl pėdos aukštesniuose konteineriuose yra daugiau vietos kroviniams. Didelės kubatūros sausų krovinių konteineriai dažniausiai būna šių matmenų:

 • 40 pėdų didelės kubatūros sausų krovinių konteineris = 40ft HC
 • 45 pėdų didelės kubatūros sausų krovinių konteineris = 45ft HC

Konteineris atviru viršumi (OT)

Picture of 20ft open top container

20 pėdų konteineris atviru viršumi.

Konteineriai atviru viršumi – tai dar vienas standartinis jūrinių konteinerių tipas, kuris dažniausiai naudojamas didelio svorio kroviniams. Į konteinerį atviru viršumi lengviau pakrauti sunkius ar griozdiškus krovinius ir juos iškrauti, o vietoj plieninio ar aliuminio dangčio juos galima uždengti tentu.

 • 20 pėdų konteineris atviru viršumi = 20ft OT
 • 40 pėdų konteineris atviru viršumi = 40ft OT
 • 40 pėdų didelės kubatūros konteineris atviru viršumi = 40ft OT HC

Platforminis konteineris (FR)

20 ft flat rack container

20 pėdų platforminis konteineris.

Konteineriai su nulenkiamais šonais yra labai lankstus sprendimas, tinkamas gabenti įvairiausias prekes, įskaitant itin sunkius krovinius, kuriuos reikia krauti iš viršaus arba iš šonų. Nulenkiami ir nenulenkiami platforminiai konteineriai gali būti su sienelėmis arba be jų.

 • 20 pėdų platforminis konteineris = 20ft FR
 • 40 pėdų platforminis konteineris = 40ft FR
 • 40 pėdų didelės kubatūros platforminis konteineris = 40ft FR HC

Refrižeratorinis konteineris (RF)

20 ft reefer container.

20 pėdų refrižeratorinis konteineris.

Refrižeratoriniai konteineriai naudojami gabenti prekes, kurioms reikia atitinkamos temperatūros, pavyzdžiui, vaisiams, daržovėms, pieno produktams ir mėsai. Juose yra šaldymo įrenginiai, kurie prijungiami prie laivo elektros energijos tinklo.

 • 20 pėdų refrižeratorinis konteineris
 • 40 pėdų refrižeratorinis konteineris

Izoliuotasis arba terminis konteineris

Šie krovinių konteineriai turi temperatūros reguliavimo valdiklius, skirtus palaikyti paprastai aukštesnei nei įprastų konteinerių temperatūrai. Tinka temperatūrai jautriems gaminiams gabenti dideliais atstumais.

 • 20 pėdų izoliuotasis konteineris
 • 40 pėdų izoliuotasis konteineris

Specialios paskirties krovinių konteineriai

Pirmiau išvardyti šeši pagrindiniai konteinerių tipai yra dažniausiai naudojami ir matomi, tačiau iš tikrųjų yra daug skirtingų vadinamųjų specialios paskirties konteinerių. Šie konteineriai dažniausiai būna siauresnės paskirties, t. y. pritaikyti tam tikro tipo kroviniams.

Tai yra, pavyzdžiui, tokie konteineriai:

Ventiliuojamas krovinių konteineris – vėdinimo sistema leidžia išeiti karštam orui ir į konteinerį patekti šviežiam orui, tai yra reikalinga tam tikroms prekėms. Tokie konteineriai dažniausiai naudojami gabenant kavą, jie kartais dar vadinami kavos konteineriais.

ISO cisterninis konteineris

Naudojamas skysčiams ir dujoms gabenti, tinka įvairiems kroviniams nuo aliejaus iki pavojingų medžiagų – daugiau apie pavojingų krovinių gabenimą galite pasiskaityti čia.

Tunelinis krovinių konteineris

Panašus į standartinius sausų krovinių konteinerius su durimis abiejuose galuose, kad būtų galima lengviau pasiekti krovinius.

Krovinių konteineris atviru šonu

Standartinio dydžio sausų krovinių konteineris su šoninėmis durimis, kad būtų galima lengviau pasiekti krovinius.

Krovinių konteineris su dvigubomis durimis

Toks pat, kaip aprašytas anksčiau, tik su durimis per visą šoną, kad būtų galima lengviau pasiekti krovinius iš šono.

Kaip tikriausiai numanote, tai dar ne visas krovinių konteinerių sąrašas. Dar daugiau apie įvairius krovinių konteinerių tipus ir jų paskirtis galite pasiskaityti čia.

Kokie jūrinių konteinerių matmenys ir talpa?

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami dažniausiai naudojamų konteinerių dydžių ir tipų matmenys. Rinkdamiesi konteinerius visada pasitikslinkite dėl konteinerių dydžių su tiekėju, kad įsitikintumėte, jog kalbate apie to paties tipo konteinerius.

 Vidinis ilgis (m)Vidinis plotis (m)Vidinis aukštis (m)Naudingoji apkrova (kg)Vidinis tūris (m3)
20 pėdų sausų krovinių konteineris5,902,352,3921 70033,2
40 pėdų sausų krovinių konteineris12,032,352,3926 80067,7
20 pėdų didelės kubatūros konteineris5,902,352,6926 50037,2
40 pėdų didelės kubatūros konteineris12,032,352,7026 50076,3
20 pėdų konteineris atviru viršumi5,892,352,3528 22032,5
40 pėdų konteineris atviru viršumi12,032,352,3426 50066,2
20 pėdų refrižeratorinis konteineris5,442,292,2727 70028,3
40 pėdų refrižeratorinis konteineris11,562,282,2529 52059,3
20 pėdų platforminis konteineris5,942,402,3530 14033,5
40 pėdų platforminis konteineris12,132,402,1440 00062,2

Išvada

Jūriniai krovinių konteineriai būna įvairių formų ir dydžių. Visiems, norintiems gabenti prekes tarptautiniu mastu konteineriuose, verta skirti šiek tiek laiko ir susipažinti su įvairiais konteinerių tipais, paskirtimi ir matmenimis – tai gali padėti sutaupyti laiko ir pinigų. Svarbu nepamiršti, kad skirtingų konteinerių kaina skiriasi.

Nors standartinio dydžio krovinių konteineriai, pavyzdžiui, 20 ir 40 pėdų sausų krovinių konteineriai, paprastai turi fiksuotas kainas, dėl specialių konteinerių paprastai reikia teirautis tiesioginio pasiūlymo iš tiekėjo.

Geriausio aktoriaus „Oskaru“ apdovanotas Matthew McConaughey pirtį užsisakė Estijos įmonėje „Iglucraft“. MyDello“ su pasididžiavimu vadovavo jos transportavimo procesui.

„MyDello“ jau kurį laiką buvo „Iglucraft“ partneris, tačiau šis atvejis buvo šiek tiek ypatingesnis. Visų pirma, galutinis klientas buvo žymus žmogus,o tai  reiškė, kad jau proceso pradžioje turėjo būti atskleistas  gavėjo adresas. Laimei, pirmąjį pasiūlymą planuoti maršrutą iš „MyDello“ galite gauti žinodami tik apytikslę vietovę. Siunta sėkmingai pasiekė Havajus, kurie Estijai nėra įprasta paskirties vieta.

„MyDello“ vaidmuo buvo svarbus

Beveik visais su logistika susijusiais poreikiais klientas pasitikėjo „MyDello“ komanda ir partneriais. Procesas prasidėjo Estijoje, Viljandžio apskrityje, kur į „Iglucraft“ gamyklą atkeliavo tuščias konteineris. Įmonė turi daug tarptautinių klientų, todėl jos gaminamos pirtys ir maži nameliai suprojektuoti taip, kad tilptų į tarptautinio standarto konteinerius. Įkėlus sauną su minkšta pakuotės medžiaga, konteineryje liko vos keli milimetrai laisvos vietos.

Iš „Iglucraft“ gamyklos siunta pajudėjo į Muugos uostą Estijoje. Iš ten ji pateko į pagrindinį Europos uostą, o iš jo nukeliavo į Los Andželo uostą. Tuo metu JAV vakarinės pakrantės uostuose buvo didžiulės spūstys ir nemažai vėlavimų, vėlavo ir ši siunta – į Los Andželo uostą ji buvo pristatyta keliais mėnesiais vėliau.

Transportavimu atvykimo šalyje paprastai rūpinasi siuntėjas arba gavėjas. Visgi Matthew McConaughey atstovai paprašė mūsų pasirūpinti visa logistika Havajų saloje. Šiam etapui pasitelkėme savo partnerį, kuris vietoje iškėlė siuntą iš konteinerio, užsakė kraną ir pristatė „Iglucraft“ siuntą į galutinę vietą.

Geriausiai tiko jūrų transportas

Jūrų transportas buvo vienintelis įmanomas būdas, nes transportavimas oru būtų kainavęs šešiaženklę sumą. Iš pradžių buvo svarstoma galimybė naudoti ir ro-ro laivą, tačiau tokiu atveju konteinerį būtų reikėję gabenti iš Europos į JAV rytinę pakrantę, o tada keliais vežti per visą Ameriką.

„MyDello“ džiaugėsi galėdama dalyvauti tokiame unikaliame projekte tiek dėl žymaus kliento, tiek dėl visos įtraukiančios  veiklos. Bet kokie papildomi veiksmai, kurių operatorius turi imtis, kad įvykdytų užduotį, reiškia kruopštų planavimą ir patikimų partnerių pasitelkimą. „MyDello“ linki Matthew McConaughey ir jo šeimai gero laiko su „Iglucraft“.

„MyDello“ logistikos platforma vos per metus tapo tūkstančių įmonių kasdienio logistikos valdymo partneriu. Nuo platformos pristatymo rinkai mes ją nuolat atnaujiname, kad logistika taptų visiškai automatizuota.

MyDello“ platforma buvo sukurta 2021 m., siekiant, kad logistika būtų paprasta ir efektyvi. Pagrindinis „MyDello“ tikslas yra pateikti paprastą sprendimą, kuriuo logistikos specialistai galėtų naudotis kasdien, o mūsų ilgalaikis tikslas yra visiškai automatizuoti visą tiekimo grandinę – tobulėjant platformai tai tampa vis labiau įmanoma.

„MyDello“ sujungia įvairias tiekimo grandinės puses: mažiname tarpininkų skaičių, skaitmeniname visą informaciją ir siekiame, kad logistikos sąnaudos būtų minimalios. Mūsų duomenimis, naudojantis platforma sąnaudos vidutiniškai sumažėja 15–20 proc., o mūsų klientai tai labai vertina.

Šiuo metu „MyDello“ galima naudotis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Planuojame plėstis ir netrukus pradėsime teikti paslaugas Švedijos įmonėms.

Skaitykite daugiau apie tai, kaip platforma aktyviai plėtojama: https://rus.delfi.ee/statja/120072924/estonskaya-innovacionnaya-logisticheskaya-platforma-aktivno-razvivaetsya.

Tarptautinė prekyba ir logistika yra sudėtingos. Šalys turi skirtingus įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl juos suprasti ir jų laikytis yra išties sudėtinga. Todėl buvo nustatytos standartizuotos pasaulinės taisyklės, vadinamos pristatymo sąlygomis, taip pat žinomos kaip Incoterms.

Pristatymo sąlygos yra standartinė sutartis, naudojama apibrėžti su prekių gabenimu susijusią pardavėjo ir pirkėjo atsakomybę ir įsipareigojimus. Paprasčiau tariant, pristatymo sąlygos nustato, kiek proceso metu prekių transportavimą užtikrins tiekėjas, ir kada transportavimą perims pirkėjas.

Reikia atsižvelgti į du pagrindinius aspektus:

 • Iki kurio momento transporto išlaidas padengia pardavėjas ir nuo kada už transportavimą moka pirkėjas.
 • Iki kurio momento krovinio sugadinimo ar praradimo rizika tenka pardavėjui ir nuo kada ją prisiima pirkėjas.

Be to, kai kurios Incoterms nustato, ar krovinys turi būti apdraustas.

Kas yra Incoterms?

Su Incoterms anksčiau ar vėliau susiduria visi  gabenantys prekes tarptautiniu mastu. Tarptautinės komercinės sąlygos, arba trumpinys Incoterms – tai iš anksto apibrėžtų komercinių sąlygų, susijusių su tarptautine komercine teise, rinkinys. Šios sąlygos nustato šalių, dalyvaujančių perkant ar parduodant prekes, teises ir pareigas.

Kodėl Incoterms reikalingos? Nes tarptautinė prekyba ir logistika yra sudėtingos, šalys turi skirtingus įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos suprasti ir jų laikytis dažnai būna sudėtinga. Taigi tarptautiniams vežėjams kyla pavojus, kad skirtingose šalyse taisyklės bus interpretuojamos skirtingai.

Kad tarptautinis gabenimas būtų suprantamesnis tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, buvo nustatytos standartizuotos pasaulinės taisyklės, vadinamos pristatymo sąlygomis, arba Incoterms.

Loadin container on a train + Incoterms 2020 official logo

Incoterms taip pat nurodo, kas atsakingas už prekių pakrovimą ir iškrovimą. Incoterms® 2020.

Kaip Incoterms taikomos?

Incoterms gali būti atpažįstamos pagal trijų raidžių santrumpą, dažnai nurodomą tarptautinėse prekių pardavimo sutartyse. Šios sąlygos įtraukiamos į pardavimo sutartis apibrėžiant standartinį pristatymo išlaidų, rizikos ir atsakomybės sprendimą. Siunčiant prekes tarptautiniu mastu, svarbu žinoti skirtingų pristatymo sąlygų reikšmes.

Incoterms žymimos trimis raidėmis, po kurių nurodoma vieta: pvz., CIF London. Tai suteikia pirkėjui ir pardavėjui informaciją apie pristatymo į vietą taisykles, riziką ir išlaidas. Norėdami suprasti šios Incoterm reikšmę, pirmiausia turime suprasti skirtingus Incoterms tipus.

Iš viso yra 11 taisyklių, kurios apibrėžia, kas ir už ką tarptautiniuose sandoriuose yra atsakingas: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIF,  CFR, CIP, DPU, DAP, DDP. Skirtingoms transporto rūšims naudojamos skirtingos Incoterms. Pagal transporto rūšis šios sąlygos skirstomos į dvi kategorijas:

 • EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP naudojamos visų tipų transportui (jūrų transportui, kelių transportui, geležinkelių transportui, oro transportui)
 • FAS, FOB, CFR, CIF naudojamos tik jūrų transportui.

Kokia yra naujausia Incoterms versija?

Naujausias Incoterms rinkinys, žinomas kaip Incoterms 2020, yra devinta oficiali Incoterms versija, paskelbta 2019 m. rugsėjo 10 d. Tarptautiniai prekybos rūmai pirmąjį tarptautinės prekybos sąlygų dokumentą paskelbė 1923 metais, bet pirmosios Incoterm oficialiai buvo paskelbtos 1936 metais ir vėliau buvo atnaujinamos.

Kodėl Incoterms yra svarbios?

Nors Incoterms naudojamos siekiant aiškumo dėl sandorių ir tarptautinio gabenimo taisyklių, iš pirmo žvilgsnio jas gali būti sunku suprasti. Neprofesionalui „CIF Incoterms“ gali nieko nesakyti. Trečiųjų šalių logistikos įmonės, tokios kaip MyDello, su Incoterms susiduria kasdien, tačiau labai svarbu, kad tiek pirkėjas, tiek pardavėjas tiksliai suprastų, ką įsipareigoja pasirašydami tarptautinę prekybos sutartį.

Be to, kai kurios Incoterms nustato, ar krovinys turi būti apdraustas. Nesuprantant Incoterms gali atsitikti taip, kad siuntos kaina gali būti daug didesnė nei planuota iš pradžių. Į Incoterms yra ir turi būti visada atsižvelgiama skaičiuojant gabenimo kainą.

Pavyzdžiui, CFR, CIF ir FAS Incoterms reikalauja, kad pirkėjas apmokėtų visas išlaidas paskirties uoste ir organizuotų transportavimą iš uosto į galutinę paskirties vietą. To nežinantis pirkėjas gali manyti, kad siunta bus pristatyta į galutinę paskirties vietą ir, kai siunta atvyks į paskirties uostą, susidurs su nemalonia staigmena, jog tolimesnis gabenimas yra jau pirkėjo rūpestis.

Pavyzdys:

Siunčiant prekes iš Londono į Šanchajų Incoterm CIP Shanghai reikš, kad JK pardavėjas bus atsakingas už jų nugabenimą į pirkėjo nurodytą paskirties vietą, šiuo atveju į Šanchajų. Tačiau rizika pereina pirkėjui pakrovus prekes iš pardavėjo patalpų. Remiantis CIP Incoterm, pardavėjas taip pat turi apdrausti gabenamas prekes pirkėjo naudai.

Jei pristatytos prekės bus sugadintos, pardavėjo draudimas atlygins pirkėjui nuostolius, nes tai buvo numatyta CIP sutartyje.

Keturi Incoterms tipai

Taigi labai svarbu suprasti jūsų tarptautinei siuntai taikomas Incoterms. Pirmiausia reikia suprasti, ką Incoterms  reiškia. Apskritai, Incoterms galima suskirstyti į keturias kategorijas, atsižvelgiant į pardavėjui ir pirkėjui priskiriamą atsakomybę:

 • „C“ sąlygos (CFR, CIF, CPT, CIP) – pardavėjas arba gamintojas yra atsakingas už prekių gabenimo sutarties sudarymą ir transporto apmokėjimą iki paskirties uosto. CIF ir CIP atveju siuntėjas privalo prekes apdrausti.
 • „D“ sąlygos (DPU, DAP, DDP) – pardavėjas arba gamintojas atsako už visas išlaidas ir rizikas, susijusias su prekių pristatymu į paskirties vietą. Didžiausia atsakomybė tenka pardavėjui.
 • „E“ sąlygos (EXW) – vienintelė sąlyga, kai pardavėjas arba gamintojas pirkėjui pateikia prekes savo patalpose. Pardavėjui tenka mažiausia atsakomybė.
 • „F“ sąlygos (FCA, FAS, FOB) – pardavėjas arba gamintojas atsako už prekių pristatymą pirkėjo nurodytam vežėjui.

Kaip matome, pirkėjai visada turėtų atkreipti dėmesį į Incoterms nurodydami bet kokio tipo siuntų pristatymo išlaidas, nesvarbu, ar tai būtų sausuma, oru ar jūra. Kai kurios Incoterms padidina atsakomybę pardavėjui, o kitos gali būti patrauklesnės pardavėjui. Bet kokiu atveju verta žinoti apie galimą tarptautinių siuntų vėlavimą ir, kad rastumėte geriausią sprendimą, visada apgalvoti kiekvieną scenarijų.

Ką skirtingos Incoterms reiškia?

Dabar, kai suprantame, kodėl Incoterms yra svarbios, kaip jos skirstomos į kategorijas ir naudojamos, galime išsamiau susipažinti su kiekviena iš šių sąlygų. Čia yra išsamiai paaiškintos visos Incoterms. Patogią ir išsamią visų Incoterms lentelę su rizika, išlaidomis ir paaiškinimais rasite čia.

Tie, kas užsiima tarptautiniu gabenimu, ypač jūrų transportu, be Incoterms, gali susidurti ir su kitomis sąvokomis bei santrumpomis. Krovinių gabenimo jūra sąlygų apžvalgą ir Incoterms rasite šiame puslapyje.

Incoterms visoms transporto rūšims (jūrų transportui, kelių transportui, geležinkelių transportui, oro transportui)

Šios Incoterms žinomos visiems tarptautinės logistikos operatoriams, prekybininkams, gamintojams, eksportuotojams ir importuotojams. Kiekviena Incoterm yra pristatymo sutarties tipo santrumpa. Šios Incoterms 2020 taikomos visoms transporto rūšims.

EXW – Ex Works (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas pateikia prekes savo patalpose, o pirkėjas prisiima visą riziką dėl prekių pristatymo į galutinę paskirties vietą. Ši sąlyga nustato maksimalius įsipareigojimus pirkėjui ir minimalius įsipareigojimus pardavėjui. EXW yra paprastai naudojamos pateikiant pirminę kainą be transportavimo išlaidų.

Jei šalys pageidauja, kad pardavėjas būtų atsakingas už prekių pakrovimą ir prisiimtų riziką bei pakrovimo išlaidas, tai turi būti aiškiai nurodyta pardavimo sutartyje įtraukiant konkrečią formuluotę.

FCA – Free Carrier (nurodyta pristatymo vieta)

Eksportui paruoštas prekes Pardavėjas pristato į nurodytą vietoje, tai gali būti ir paties pardavėjo patalpos. Prekės gali būti pristatomos pirkėjo nurodytam vežėjui arba kitai pirkėjo nurodytai šaliai.

Pardavėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą pirkėjo vežėjui, jei pristatymas vyksta pardavėjo patalpose. Jei pristatymas įvyksta bet kurioje kitoje vietoje, laikoma, kad pardavėjas prekes pristatė, kai transportas atvyksta į nurodytą vietą, o pirkėjas yra atsakingas už prekių iškrovimą ir pakrovimą į savo vežėjui.

CPT – Carriage Paid To (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas sumoka už prekių gabenimą iki nurodytos vietos paskirties šalyje. Tačiau prekės laikomos pristatytomis, kai jos perduodamos pirmajam arba pagrindiniam vežėjui paskirties šalyje. Tai reiškia, kad rizika pereina pirkėjui, kai prekės perduodamos pirmam vežėjui eksporto šalyje. Pardavėjas savo įsipareigojimą yra įvykdęs tada, kai prekės perduodamos minėtam vežėjui, o ne tada, kai jos pasiekia galutinę paskirties vietą.

Pardavėjas yra atsakingas už kilmės išlaidas, įskaitant eksporto įforminimo ir gabenimo išlaidas, susijusias su siuntimu į nurodytą paskirties vietą. Tai gali būti galutinė paskirties vieta, pavyzdžiui, pirkėjo patalpos arba paskirties uostas. Tačiau dėl to turi susitarti pardavėjas ir pirkėjas.

CIP – Carriage and Insurance Paid to (nurodyta pristatymo vieta)

Panašiai kaip ir CPT, išskyrus tai, kad pardavėjas privalo apdrausti gabenamas prekes. Pagal Incoterms 2020, CIP reikalauja, kad pardavėjas apdraustų prekes 110 % sutarties vertės. Vėlgi, pardavėjas savo įsipareigojimą yra įvykdęs tada, kai prekės perduodamos pirmam vežėjui eksporto šalyje, o ne tada, kai jos pasiekia paskirties vietą.

DAP – Delivered At Place (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjo įsipareigojimas įvykdomas, kai prekės yra paruoštos iškrauti į atvykstančią transporto priemonę nurodytoje paskirties vietoje. Pirkėjas prisiima prekių iškrovimo išlaidas ir riziką, prireikus organizuoja importo muitinės formalumus ir sumoka importo mokesčius.

DPU – Delivered At Place Unloaded (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas privalo pristatyti prekes ir jas iškrauti nurodytoje paskirties vietoje. Pardavėjas padengia visas transporto išlaidas, įskaitant eksporto mokesčius ir gabenimą, iškrovimą pagrindinio vežėjo paskirties uoste ir paskirties uosto mokesčius bei prisiima visą riziką iki atvykimo į paskirties uostą ar terminalą.

Pardavėjo įsipareigojimas įvykdomas, kai prekės iškraunamos nurodytoje paskirties vietoje, ir jis prisiima riziką iki atvykimo į paskirties uostą arba terminalą.  Visi mokesčiai po iškrovimo (pavyzdžiui, importo mokestis, kiti mokesčiai, muitai ir gabenimas) tenka pirkėjui. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad bet kokius vėlavimo ar prastovų mokesčius terminale paprastai apmoka pardavėjas.

DDP – Delivered Duty Paid (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas yra atsakingas už prekių pristatymą į nurodytą vietą paskirties šalyje ir apmoka visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu į paskirties vietą (įskaitant importo muitus ir mokesčius). Už iškrovimą atsakingas pirkėjas. Rizika pereina pirkėjui pristačius jam prekes į nurodytą paskirties vietą.

DDP reikalauja, kad pardavėjas žinotų apie bet kokias prievoles, mokesčius ir taisykles pirkėjo šalyje, todėl turėtų būti naudojamos atsargiai.

Incoterms jūrų ir vidaus vandenų transportui

Yra keturios Incoterms 2020, skirtos tarptautinei prekybai, kai gabenimas vykdomas tik vandeniu.

Reikia pažymėti, kad šios Incoterms paprastai netinka siuntoms, gabenamoms jūriniais krovinių konteineriais. Taip yra todėl, kad rizika ir atsakomybė perduodamos tada, kai prekės pakraunamos į laivą, tačiau tuo metu konteineriuose neįmanoma patikrinti prekių būklės.

FAS – Free Alongside Ship (nurodyta pristatymo vieta)

Siunta laikoma pristatyta, kai prekės yra pirkėjo laive nurodytame išsiuntimo uoste. Tai reiškia, kad nuo to momento išlaidas ir riziką prisiima pirkėjas. FAS sąlygos reikalauja, kad pardavėjas įformintų prekių eksportą. Dėl kitokių susitarimų pardavimo sutartis turi būti pakeista.

FOB – Free on Board (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas prisiima visas išlaidas ir riziką iki prekių pakrovimo į laivą. Pardavėjo įsipareigojimai apima prekių eksporto muitinės formalumus išsiuntimo šalyje.

CFR – Cost and Freight (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas sumoka už prekių gabenimą iki nurodyto paskirties uosto, tačiau rizika pereina pirkėjui jau kai prekės yra pakrautos išvykimo  uoste.

Pardavėjas yra atsakingas už kilmės išlaidas, įskaitant eksporto įforminimo ir gabenimo išlaidas, susijusias su siuntimu į nurodytą uostą. Siuntėjas nėra atsakingas už pristatymą į galutinę paskirties vietą iš uosto ar draudimo įsigijimą.

CIF – Cost, Insurance & Freight (nurodyta pristatymo vieta)

Pardavėjas yra atsakingas tol, kol prekės iškraunamos iš denio paskirties uoste. Pardavėjas turi sutvarkyti eksporto muitinės formalumus, užtikrinti transportavimą į paskirties uostą ir prekių draudimą. Pardavėjo pristatymo įsipareigojimas baigiasi, kai prekės perduodamos vežėjui.

Išvada

Incoterms suteikia svarbios informacijos apie tarptautinio gabenimo išlaidas ir atsakomybę. Svarbu atkreipti dėmesį į Incoterms tiek gaunant kainas iš prekybininko ar gamintojo, tiek teikiant transportavimo ir logistikos paslaugas.

Nežinant Incoterms jūsų siuntos gali būti nepristatytos laiku, gali atsirasti papildomų pristatymo išlaidų arba net tekti patiems organizuoti galutinį pristatymą bei patirti papildomas krovnių saugojimo išlaidas.

Incoterms 2020 table

Table 1. Incoterms 2020.

Verslas Kalėdoms turi pradėti ruoštis jau dabar

Gali atrodyti, kad Kalėdų laikotarpis dar toli, nes ir ruduo vos tik prasidėjo. Tačiau logistikos įmonės šiemet kviečia pradėti galvoti apie pasiruošimą Kalėdoms anksčiau. Kaip sakoma, „roges ruošk vasarą“ – tai labai aktualu pasiruošimo etapui. Nesvarbu, ar esate logistikos specialistas, ar įmonės vadovas, turite žinoti, kad artėjant Kalėdoms daugėja rizikos, jog siuntos gali būti nepristatytos laiku. Šiame straipsnyje pateiksime rekomendacijų, ką daryti, kad pasiruošimas Kalėdoms jūsų įmonėje vyktų sklandžiai.

Pirmas ir svarbiausias patarimas – krovinių siuntimą pradėkite planuoti jau dabar!

Iki Kalėdų liko vos keli mėnesiai. Jei norite Kalėdų laikotarpiui savo internetinės ar fizinės parduotuvės lentynas papildyti tinkamomis prekėmis, logistikos specialistai primygtinai rekomenduoja pradėti veikti laiku. Visų pirma, rudenį įvairios šalys, pavyzdžiui, JAV, Kanada ar Kinija, dėl viruso plitimo gali įvesti naujų apribojimų ir dėl to prekės į Lietuvą gali keliauti gerokai ilgiau. Stebint esamą situaciją logistikos srityje, verslininkai kviečiami prekes iš Kinijos į Europą siųsti jūrų transportu, nes šiuo metu kainos skiriasi priklausomai nuo maršruto, tačiau populiariomis Tolimųjų Rytų kryptimis kainų skirtumas siekia iki 40 proc.

Antra, daugelyje šalių, ypač JAV ir Europoje, trūksta darbo jėgos. Trečia, kai kurių oro linijų darbuotojai jau seniai streikuoja. Žmonių išlaidos auga neproporcingai pajamoms, todėl streikų gali būti vis daugiau. Dažniausiai jie vyksta didelėse įmonėse, tokiose kaip „Lufthansa“, SAS, Hamburgo uosto terminalai, kur veikia stiprios profesinės sąjungos, pasiruošusios kovoti dėl sąžiningų atlyginimų. Logistikos specialistai numato, kad streikų gali būti ir kitose su tarptautiniais pervežimais susijusiose įmonėse.

Tokio pobūdžio nenugalimos jėgos aplinkybės labai paveiks darbą su kroviniais prieš išsiuntimą ir pailgins pristatymą į Lietuvą. Būtent todėl krovinius patartina užsakyti jau rugsėjį. Nesvarbu, ar jums, kaip verslininkui, šios Kalėdos bus tik pirmosios, ar jau dešimtosios, raginame visus verslininkus laiku užsisakyti krovinius, kad vėliau nekiltų rūpesčių. Naudojantis „MyDello“ galima sutaupyti ir laiko, ir 15–20 proc. lėšų.

Antras patarimas – prieš Kalėdas būna Juodasis penktadienis

Kiekvienais metais paskutinį lapkričio penktadienį įvairiose šalyse vyksta populiarus Juodojo penktadienio išpardavimas, verčiantis daugelį prekybininkų dar greičiau ruoštis išpardavimų bumui. Remiantis ilgamete logistikos specialistų patirtimi, lapkričio mėnesį išauga oro transporto paklausa, nes tai gana greitas pristatymo būdas – šiuo laikotarpiu transportavimo kainos gali sparčiai augti, nes lapkritį verslininkai jau „kovos“ tarpusavyje dėl krovinių patekimo į krovininį lėktuvą.

Trečias patarimas – diversifikuokite tiekėjus

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, JAV ir Kinija gali reikšmingai paveikti krovinių srautus ir pristatymo laiką. Kodėl tai svarbu? Jei vienoje ar kitoje šalyje vyksta reikšmingi pokyčiai, jūs turite alternatyvų – Europos Sąjungos šalį, iš kurios galima užsisakyti, pavyzdžiui, kalėdinių lempučių ar eglučių.

Apie krovinių planavimą reikia galvoti tikrai skubiai, nes Kinijoje iki šiol niekas neatšaukė griežtos COVID-19 nulio atvejų politikos. Jei populiacijoje užfiksuojami nauji epidemijos protrūkiai, visų įmonių veikla regione griežtai ribojama ar net sustabdoma. Išimčių nedaroma nei gamybos, nei transporto ar transporto infrastruktūros įmonėms (uostai, oro uostai). Dėl to vis dar veikiančiuose transportavimo mazguose susidaro grūstys, nes jiems tenka visas uždarytų regionų krūvis.

Verslininkus raginame gerai apsvarstyti – kuo arčiau metų pabaiga, tuo didesnė rizika, susijusi tiek su COVID-19, tiek su oro linijų darbuotojų streikais. Labai tikėtina, kad šios rizikos niekam nepavyks išvengti, todėl krovinių gabenimą svarbu planuoti jau dabar.

„MyDello“ padės bet kurioje situacijoje

Nepriklausomai nuo to, ar esate mažos, vidutinės ar didelės įmonės atstovas, turite logistikos specialistą savo komandoje ar ne, vienas veiksmingiausių sprendimų užsisakyti krovinių transportavimą yra interneto platforma „MyDello“, kuria jau naudojasi daugiau nei 1000 įmonių.

„MyDello“ platforma gerokai palengvins transportavimo užsakymus, leis lengvai peržiūrėti ir palyginti krovinių siuntų kainas ir sekti siuntas bet kuriuo metu. „MyDello“ dirba patyrę logistikos specialistai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos, jie individualiai padės jums rasti kiekvienoje situacijoje geriausią sprendimą. Interneto platforma yra nemokama.

Sekite „MyDello“ naujienas: „LinkedIn“, „Facebook“ ir įmonės svetainėje.

Kiekvienas ruduo pastaraisiais metais paskatina diskusijas ir verčia išradingai, kartais ir nerimastingai planuoti logistinius uždavinius ir iššūkius. Šis ruduo vis dar neleis pamiršti apie COVID.

Kinijoje ir šiandien dešimtys miestų ar jų regionų yra karantine. Taip pat matome, kad suaktyvėjo COVID testų ir apsaugos priemonių gabenimo užsakymų. Greičiausiai ir mus pasieks dar viena COVID banga, bet šį kartą žinome ko tikėtis ir manome, kad logistikai pavyks geriau susitvarkyti su iššūkiais.

Kinija su šia pandemija visada kovoja labai griežtai, laikydamasi nulinės COVID politikos. Jų dabartinė strategija yra taikyti vietinį karantiną miestams ar rajonams. Karantinas gali trukti nuo kelių iki keliolikos dienų, priklausomai nuo naujų susirgimų skaičiaus.

Kaip tai įtakoja logistiką?

Logistikai karantino metu atsiranda griežtų kontrolės reikalavimų, tačiau ji nėra visiškai stabdoma. Tai įgalina prekių judėjimą ir verslo funkcionavimą. Prekių paėmimas ar pristatymas yra įmanomas, bet procesas gali užtrukti papildomą dieną ar dvi. Priklausomai nuo vietinių reikalavimų vežėjai turi gauti specialius leidimus, prekės ir sunkvežimiai turi būti dezinfekuojami.

O kaip su transportavimo kaina?

Šiandienai vietos lėktuvuose ar laivuose yra ir už patrauklias kainas. Jeigu ieškote greitesnio varianto nei tradicinis jūrų transportas, bet pigiau nei oro pervežimas, tačiau nenorite rizikuoti vežant prekes traukiniu per Rusiją, mes siūlome mūsų Ocean Premium sprendimą jūra – pristatymo terminas nuo uosto Kinijoje iki Lietuvos yra apie 45 dienos.