Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!

Resurser

För att få den smidigaste försändelsen, har vi samlat alla instruktioner som du kan behöva – från instruktionsvideor till tulldeklarationer. Här finns allt du behöver veta för att framgångsrikt kunna skicka dina varor via MyDello.

Incoterms

Se Incoterms-tabellen

EXW [Ex Works] – Fritt fabrik (angiven leveransplats)

Säljaren gör varorna tillgängliga i sina lokaler. Köparen ansvarar för pålastningen. Detta villkor innebär att köparen har maximala skyldigheter och säljaren minimala skyldigheter. Termen Fritt fabrik används ofta när man gör en första offert avseende försäljning av varor, utan att några kostnader ingår. EXW innebär att en säljare har varorna redo för avhämtning i sina lokaler (entreprenad, fabrik, lager, anläggning) på det överenskomna datumet. Köparen betalar alla transportkostnader och står även för riskerna vid överföringen av varorna till sin slutdestination. Säljaren lastar inte varorna på hämtningsfordon och exportklarerar dem inte. Om säljaren lastar varorna, gör han det på köparens risk och bekostnad.  Om parterna vill att säljaren ska vara ansvarig för lastningen av varorna vid avresan och stå för riskerna och samtliga kostnader för en sådan lastning, måste detta klargöras genom att en uttrycklig formulering läggs till i försäljningsavtalet.

FCA [Free Carrier] – Fritt fraktföraren (angiven leveransplats)

Säljaren överlämnar varorna, som är exportklarerade, till förfogande för den första transportören (angiven av köparen) på den angivna platsen. Säljaren betalar för transporten till den angivna leveransplatsen och risken övergår när varorna överlämnas till den första transportören.

CPT [Carriage Paid To] – Fraktfritt till (angiven bestämmelseort)

Säljaren betalar för transporten. Risken övergår till köparen när varorna överlämnas till den första transportören på importplatsen.

CIP [Carriage and Insurance Paid to] – Fraktfritt inklusive försäkring (angiven bestämmelseort)

Säljaren betalar för transport och försäkring till den angivna destinationen, men risken övergår när varorna överlämnas till den första transportören.

DAT [Delivered at Terminal] – Levererad till terminal (angiven terminal i hamn eller bestämmelseort)

Säljaren betalar för transporten till terminalen, med undantag för kostnader relaterade till importklarering och tar på sig alla risker fram till den punkt då varorna lossas på terminalen.

DAP [Delivered At Place] – Levererat på plats (angiven bestämmelseort)

Säljaren betalar för transporten till den angivna platsen, med undantag för kostnader relaterade till importklarering och tar på sig alla risker fram till dess att varorna är klara för lossning av köparen.

DDP [Delivered Duty Paid] – Levererat förtullat (angiven bestämmelseort)

Säljaren ansvarar för att leverera varorna till den angivna platsen i köparens land och betalar alla kostnader för att föra varorna till destinationen, inklusive importtullar och skatter. Köparen ansvarar för lossningen. Detta villkor innebär att säljaren har maximala skyldigheter och köparen minimala skyldigheter.

Transport till sjöss och på inre vattenvägar

FAS [Free Alongside Ship] – Fritt fartygets sida (angiven utskeppningshamn)

Säljaren måste placera varorna längs med fartyget i den angivna hamnen. Säljaren måste exportklarera varorna. Denna term används vanligtvis för tung lyfttransport eller bulklast.

FOB [Free on Board] – Fritt ombord (angiven utskeppningshamn)

Säljaren måste lasta varorna ombord på det fartyg som köparen har utsett. Kostnad och risk delas när varorna faktiskt finns ombord på fartyget. Säljaren måste exportklarera varorna.

CFR [Cost and Freight] – Kostnad och frakt (angiven destinationshamn)

Säljaren måste betala kostnaderna och frakten för att föra varorna till destinationshamnen. Risken övergår dock till köparen när varorna lastas på fartyget. Försäkring för varorna ingår INTE. Denna term är tidigare känd som CNF (C&F). Endast sjötransport.

CIF [Cost, Insurance & Freight] – Kostnad, försäkring och frakt (angiven destinationshamn)

Exakt samma som CFR, förutom att säljaren dessutom måste införskaffa och betala för försäkringen. Endast sjötransport.