Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!
Back

Vai kravu pārvadāšanas apdrošināšana ir nepieciešama?

21-02-2022
Jūras kravu pārvadājumi

Neatkarīgi no tā, vai preci pārvadā kurjers, vai tiek izmantots konteiners, vienmēr ir vērts zināt par riskiem, kas saistīti ar transportēšanu. 

Ja jūsu uzņēmējdarbība ir atkarīga no kravu pārvadājumiem, ir vērts veltīt brīdi, lai saprastu galvenos kravu apdrošināšanas principus un to, kā jūsu preces tiek aizsargātas pret jebkādiem neparedzētiem gadījumiem.  

Ikviens, kurš preču piegādei izmanto transporta pakalpojumus, vēlas, lai krava tiktu nogādātā no nosūtītāja līdz saņēmējam bez aizkavēšanās, preču bojājumiem utt. Reālajā dzīvē nav nozīmes, vai krava tiek pārvadāta, izmantojot gaisa transportu, jūras konteinerus vai pa dzelzceļu, jo reizēm neparedzēti notikumi rodas pat ļoti pieredzējušiem transporta speciālistiem. Ikviens, kam ir pieredze loģistikā, var pateikt, ka neparedzēti notikumi var apgriezt jūsu kravas piegādi kājām gaisā vienā sekundē. Neparedzēti gadījumi var būt transporta kavēšanās tehnisku problēmu, laikapstākļu vai nepārvaramas varas dēļ, kā arī saistīti ar nepareizu pārvadāšanu, kā rezultātā preces var tikt nozaudētas vai sabojātas. 

Šis raksts palīdzēs uzzināt vairāk par kravu pārvadājumu apdrošināšanu un to, kā pasargāt kravu un sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. 

Kāda ir pārvadātāja atbildība? 

Katru sūtījumu, kas ir nodots kravas pārvadātājam, līdz noteiktai robežai aizsargā pārvadātāja vai ekspeditora atbildība. Svarīgi paturēt prātā, ka jūsu pārvadātājs vai ekspeditors var tikt saukts pie atbildības tikai tad, ja zaudējumi vai bojājumi transportēšanas laikā ir radušies pārvadātāja kļūdas vai nolaidības dēļ.  

Gadījumā, ja kravas pārvadāšanas laikā bojājumi vai zaudējumi ir radušies ekspeditora vai pārvadātāja kļūdas vai nolaidības dēļ, par zaudējumiem ir atbildīgs pārvadātājs. Ņemiet vērā, ka atbildībai ir ierobežojumi, kas atšķiras atkarībā no izmantotā transporta veida. 

Transporta veids Atbildības apjoms Standarta noteikumi 
Gaisa kravu pārvadājumi SDR 22,00 par kg Monreālas konvencija 
Jūras kravu pārvadājumi SDR 2,00 par kg Hāgas-Visbijas noteikumi 
Auto kravu autopārvadājumi SDR 8,33 par kg CMR konvencija 

1. tabula. Pārvadātāja maksimālā atbildība atkarībā no transportēšanas veida. 

SDR jeb speciālās aizņēmuma tiesības kā starptautiskus rezervju aktīvus izveidoja SVF. SDR vērtība ir saistīta ar piecām valūtām: ASV dolāru, eiro, Ķīnas juaņu, Japānas jenu un Lielbritānijas sterliņu mārciņu. SDR pašreizējā vērtība 2022. gada 3. februārī ir 1,234 eiro. Uzzināt vairāk par Speciālām aizņēmuma tiesībām šeit. 

Incoterms 2020

Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) ir ieviesusi Incoterms noteikumus, lai standartizētu un vienkāršotu visu starptautiskās tirdzniecības mijiedarbību, kas saistīta ar preču tirdzniecību. Mūsdienās Incoterms 2020 ir standarta noteikumu kopums, ko plaši izmanto starptautiskajā tirdzniecībā un preču pārvadājumos. Uzzināt vairāk par Incoterms Starptautiskās Tirdzniecības palātas tīmekļa vietnē. 

Incoterms noteikumi ir paredzēti, lai palīdzētu un noteiktu pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, nosūtot kravas. Šie noteikumi palīdz definēt arī to, kurš ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies preču pārvadāšanas laikā. Visbiežāk lietotie Incoterms noteikumi starptautiskajā tirdzniecībā: 

  • EXW (Ex Work) — pārdevēja pienākums ir nodrošināt preču pieejamību savās telpās. Pircējs ir atbildīgs par visu transportēšanu, tostarp muitošanu; 
  • FOB (Free on Board) — pārdevējs ir atbildīgs par piegādi līdz brīdim, kad preces ir nogādātas līdz nosūtīšanas ostai; 
  • DAP (Delivered at Place) — pārdevējs ir atbildīgs par preču transportēšanu līdz Incoterms nosauktajai vietai jeb noteiktajam galamērķim. Parasti noteiktais galamērķis ir pircēja atrašanās vieta. Pārdevējs nav atbildīgs par muitošanu pircēja galamērķa valstī; 
  • CPT (Carriage Paid to) — pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi līdz galamērķa ostai. Visus pienākumus, kas saistīti ar preču izkraušanu, muitošanu un piegādi galamērķī, uzņemas pircējs. 

Sīkāku informāciju par Incoterms var atrast šeit. 

Kādos gadījumos izmantot kravu apdrošināšanu? 

Kravu apdrošināšana ir paredzēta, lai aizsargātu preču īpašnieku no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties bojātu preču vai kravas nozaudēšanas gadījumā. Kravu pārvadāšanas apdrošināšanu ieteicams apsvērt tādā gadījumā, ja nosūtīto preču vērtība ir lielāka par to, ko sedz pārvadātāja atbildība. 

Kravu pārvadāšanas apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu visus sūtījumam radītos bojājumus. Tā ir paredzēta, lai segtu, piemēram, visus saskrāpētos vai saspiestos priekšmetus, kā arī ūdens radītos bojājumus.  

Formējot apdrošināšanas polisi, var izvēlēties apdrošināt arī neiegūtās peļņas zaudējumu kompensēšanai, kas var rasties apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dēļ. 

Pareiza iepakošana ir ļoti svarīga 

Apdrošināšana segs zaudējumus tikai tādā gadījumā, ja būs iespējams pierādīt, ka nosūtītājs ir pienācīgi iepakojis preces, izmantojot piemērotu iepakojumu. Ja nosūtītājs nodod sūtījumu pārvadātājam bez piemērota un droša iepakojuma vai ar tā redzamiem bojājumiem, pārvadātājs to reģistrē. Taču, ja saņēmējs konstatē vizuālus bojājumus, saņemot kravu piegādes vietā, saņēmējam ir jāatzīmē tas piegādes dokumentos, jo tas kalpos kā pierādījums, ka bojājumi radušies kravas pārvadāšanas laikā. 

Kravu pārvadāšanas apdrošināšana sedz arī kravas nozaudēšanu tranzīta laikā. Ja sūtījuma nodošanas laikā saņēmējs konstatē, ka kāda no precēm trūkst, saņemšanas brīdī šis fakts ir jāatzīmē pārvadājuma dokumentā, jo tas kalpo kā pierādījums nozaudēšanai vai zādzībai, kas notikusi transportēšanas laikā.  

Damaged cargo boxes

Kā darbojas kravu pārvadāšanas apdrošināšana? 

Tālāk ir norādīti izplatītākie riski un pasākumi, kuri var ietekmēt jūsu sūtījumu transportēšanas laikā. 

1. Bojātas preces

Ja nosūtītājs ir nodevis pārvadātājam sūtījumu, kurš ir pienācīgi iepakots un bez bojājumiem, taču sūtījuma saņemšanas brīdī saņēmējs ir konstatējis bojājumus, radušos zaudējumus sedz kravu pārvadāšanas apdrošināšana. 

2. Preču zādzība

Lai nozaudētas preces atzītu par nozagtām, zādzībai ir jābūt pierādāmai. Gadījumā, ja kravas saņemšanas brīdī tiek atklāts, ka trūkst kāda no precēm, šis fakts ir jāatzīmē pārvadājuma dokumentos, lai pierādītu, ka preces ir nozaudētas, kamēr tās atradās pārvadātāja atbildībā. Pienākums pierādīt zādzību gulstas uz pusi, kuras valdījumā sūtījums bija zādzības brīdī. Ja zādzība nav pierādāma, piemēram, ar videonovērošanas ierakstu palīdzību vai citādi, gadījums tiks uzskatīts par nozaudēšanu. 

3. Piegādes kavēšanās

Lai gan jūsu preces var piegādāt bez zaudējumiem vai bojājumiem, var gadīties, ka novēlota piegāde rada izrietošas sekas vai finansiālus zaudējumus. Parasti tranzīta laiks ir garantēts tikai tad, ja tiek izmantots papildus maksas pakalpojums ar īpašu un garantētu grafiku. Tas nozīmē, ka vairumā gadījumu tranzīta laiks netiek garantēts, kā rezultātā pārvadātāji vai ekspeditori neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kas radies kravas piegādes kavēšanās rezultātā. Tomēr atsevišķos gadījumos ir iespējams apdrošināties pret iespējamu izrietošu kaitējumu vai īpašiem zaudējumiem, lai aizsargātu savas finanses un minimizētu neiegūtās peļņas zaudējumu riskus. 

4. General average — jūras tiesību principa jeb vispārējais likums

Šis princips tiek izmantots tikai jūras kravu pārvadājumos. Tas nosaka, ka visa kompensācija par zaudējumiem, kas radušies jūras kuģiem un kas apdraud kuģi, apkalpi vai kravu, tiek proporcionāli kopīgi sadalīta. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek segti gan kuģa, gan arī tā kravas bojājumi, kā arī jebkādas darbības, kuru mērķis ir aizsargāt apdraudēto kuģi, vai visas glābšanas operācijas izmaksas, ieskaitot visu šajā procesā bojāto preču vērtību. Radušies zaudējumi tiek proporcionāli sadalīti starp kuģa un kravu īpašniekiem. 

Tas gan ir rets gadījums, kad jūras kravu nosūtītājam ir jāsedz daļa no šiem zaudējumiem, jo parasti to sedz kravas apdrošināšana. Šobrīd visplašāk zināmais gadījums ir Suecas kanālā iestrēgušā kuģa īpašnieku pieteikums: Ever Given blocking the Suess canal.    

Kā iesniegt pretenziju? 

Neatkarīgi no tā, vai jums ir kravas apdrošināšana, vai nav, vispirms vienmēr ir jāiesniedz pretenzija kravas pārvadātājam vai ekspeditoram, lai sauktu to pie atbildības.  

Ja jūsu kravas pārvadājumam ir apdrošināšana, jums ir jāvēršas pie sava apdrošinātāja pēc tam, kad būsiet cēlis prasību pret atbildīgo ekspeditoru vai pārvadātāju. Ja jūsu pretenzija ir apstiprināta, jūsu apdrošinātājs atlīdzinās zaudējumus saskaņā ar apdrošināšanas polisi. Apdrošinātājs savukārt pieprasīs pārvadātājam vai ekspeditoram segt zaudējumus saskaņā ar viņu atbildību, ko regulē spēkā esošie noteikumi.