Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!

Resursi

Lai nodrošinātu pārvadājumu pieredzi bez aizķeršanās, mēs esam apkopojuši visas jums nepieciešamās instrukcijas – no pamācības video līdz pat muitas deklarācijas iesniegšanai. Šeit ir viss, kas jums ir jāzina, lai veiksmīgi pārvadātu savas preces ar MyDello.

Incoterms

Skatīt Incoterms tabulu

EXW – Ex Works (nodošanas vietas nosaukums)

Pārdevējs nodrošina preču pieejamību savās telpās. Pircējs atbild par iekraušanu. Šis nosacījums nosaka maksimālas saistības pircējam un minimālas saistības pārdevējam. Ex Works nosacījums bieži vien tiek izmantots, sagatavojot sākotnējo cenas piedāvājumu preču pārdošanai, neiekļaujot izmaksas. EXW nozīmē, ka pārdevējs ir sagatavojis preces saņemšanai savās telpās (darbā, rūpnīcā, noliktavā, ražotnē) saskaņotajā datumā. Pircējs apmaksā visas transportēšanas izmaksas, kā arī uzņemas risku par preču nogādi līdz to galamērķim. Pārdevējs neiekrauj preces savākšanas transportlīdzekļos un nemuito tās eksportam. Ja pārdevējs iekrauj preces, risku un izmaksas par to uzņemas pircējs. Ja puses vēlas, lai pārdevējs būtu atbildīgs par preču iekraušanu pirms izbraukšanas un uzņemtos visu šādas iekraušanas risku un izmaksas, tad tas ir skaidri jānorāda pirkuma-pārdevuma līgumā.

FCA – franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

Pārdevējs pēc eksporta muitas formalitāšu nokārtošanas nodod norādītajā vietā preces pirmā pārvadātāja (kuru ir nosaucis pircējs) rīcībā. Pārdevējs maksā par pārvadājumu līdz norādītajai piegādes vietai, un visi riski par pārvadājumu pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam.

CPT – transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs apmaksā transportēšanu. Riski pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam importēšanas vietā.

CIP – pārvadājums un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Konteineru transporta / multimodāla transporta ekvivalents nosacījumiem CIF. Pārdevējs maksā par pārvadājumu un apdrošināšanu līdz nosauktajai piegādes vietai, bet riski pāriet pircējam brīdī, kad preces tiek nodotas pirmajam pārvadātājam.

DAT – piegādāts līdz terminālim (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktam terminālam, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā terminālā.

DAP – piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai, kuru veic pircējs.

DDP – piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču nogādi līdz norādītajai vietai pircēja valstī un apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar preču nogādi līdz galamērķim, ieskaitot importa nodevas un nodokļu nomaksu. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu. Šis nosacījums uzliek maksimālu atbildību pārdevējam, bet minimālu atbildību pircējam.

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

FAS – franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava līdz kuģim nosauktajā ostā. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes. Parasti šo terminu izmanto smagsvara vai beramām kravām.

FOB – franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava ar uzkraušanu uz kuģa, kuru nosaucis pircējs. Izmaksas un riski pāriet brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes.

CFR – cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas par kravas nogādi līdz galamērķa ostai. Taču riski pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Kravas apdrošināšana NAV iekļauta cenā. Šis nosacījums iepriekš bija pazīstams kā CNF (C&F). Tikai jūras transportam.

CIF – cena, apdrošināšana, frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Tieši tas pats, kas CFR, taču pārdevējam ir papildus jānokārto un jāapmaksā kravas apdrošināšana. Tikai jūras transportam.