Registreeru ja koge logistika tulevikku juba täna.
Loo tasuta konto!

Infonurk

Selleks et saatmine oleks võimalikult sujuv, oleme kokku kogunud kõik juhised, mida sul võib vaja minna, alates õppevideotest kuni tollideklaratsioonini. Siin on kõik, mida pead teadma oma kauba edukaks saatmiseks MyDello kaudu.

Tarneklauslid

Vaata tarneklauslite tabelit

EXW – hangitud tehasest (tarnekoha nimi)

Müüja teeb kauba oma territooriumil kättesaadavaks. Ostja vastutab pealelaadimise eest. See tingimus seab maksimaalse vastutuse ostjale ja minimaalse vastutuse müüjale. Terminit „hangitud tehasest“ kasutatakse sageli kauba müümisel esialgse pakkumise tegemiseks, kaasamata ühtegi muud kulu. See tähendab, et müüjal on kaup kokkulepitud kuupäeval tema territooriumil (ettevõte, tehas, ladu) pealevõtmiseks valmis. Ostja maksab kõik transpordikulud ja vastutab kauba sihtkohta toimetamisega kaasnevate riskide eest. Müüja ei laadi kaupu veovahendile ega korralda nende tollivormistust. Kui müüja kauba laadib, teeb ta seda ostja riskil ja kulul. Kui pooled soovivad, et müüja vastutaks kauba laadimise eest väljasaatmisel ja vastutaks laadimisega seotud riskide eest ning tasuks sellega seotud kulud, tuleb see selgesõnaliselt välja tuua, lisades müügilepingusse vastava klausli.

FCA – franko vedaja (tarnekoha nimi)

Müüja annab ekspordi tollivormistuse läbinud kauba üle esimesele (ostja määratud) vedajale nimetatud kohas. Müüja maksab veo eest nimetatud tarnekohani ja risk läheb kauba üleandmisel üle esimesele vedajale.

CPT – vedu makstud kuni (sihtkoha nimi)

Veo eest tasub müüja. Risk läheb müüjalt ostjale üle kauba impordikohas üleandmisel esimesele vedajale.

CIP – vedu ja kindlustus makstud kuni (sihtkoha nimi)

Samane CIF-iga konteiner-/multimodaalse transpordi puhul. Müüja maksab veo ja kindlustuse eest nimetatud sihtkohani ja risk läheb kauba üleandmisel üle esimesele vedajale.

DAT – tarnitud terminalis (terminali nimi sadamas või sihtkohas)

Müüja maksab transpordi eest terminalini, v.a impordi tollivormistusega seotud kulud, ning võtab endale kõik riskid kuni punktini, kus kaubad terminali laaditakse.

DAP – tarnitud kohale (sihtkoha nimi)

Müüja maksab transpordi eest nimetatud kohani, v.a impordi tollivormistusega seotud kulud, ning võtab endale kõik riskid kuni punktini, kus kaubad on ostjapoolseks mahalaadimiseks valmis.

DDP – tarnitud, toll tasutud (sihtkoha nimi)

Müüja vastutab kaupade veo eest nimetatud kohta ostja riigis ja tasub kõik kaupade sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sh impordilõivud ja -maksud. Ostja vastutab mahalaadimise eest. See tingimus seab maksimaalse vastutuse müüjale ja minimaalse vastutuse ostjale.

Ookeani- ja siseveetransport

FAS – franko laeva kõrval (lähtesadama nimi)

Müüja peab panema kauba valmis nimetatud sadamas laeva kõrvale. Müüja peab korraldama kauba ekspordi tollivormistuse. Seda tarnetingimust kasutatakse tavaliselt raske või koguka kauba puhul.

FOB – franko laeva pardal (lähtesadama nimi)

Müüja peab laadima kaubad ostja nimetatud laeva pardale. Kulud ja vastutus jagatakse siis, kui kaup on tegelikult laeva pardal. Müüja peab korraldama kauba ekspordi tollivormistuse.

CFR – hind ja prahiraha (sihtsadama nimi)

Müüja peab tasuma kulud ja transpordi maksumuse kaupade toimetamiseks sihtsadamasse, kuid vastutus läheb ostjale üle alles siis, kui kaubad on laeva laaditud. Hind EI sisalda kauba kindlustust. Seda tarnetingimust tunti varem CNF (C&F) nime all. Kasutatakse ainult meretranspordi puhul.

CIF – hind, kindlustus ja prahiraha (sihtsadama nimi)

Täpselt sama, mis CFR, kuid müüja peab lisaks hankima kindlustuse ja selle eest tasuma. Kasutatakse ainult meretranspordi puhul.