Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

Så lyckas du på den svenska marknaden

11-12-2022
National flag of Sweden

Att komma in på en utländsk marknad kräver ett mycket grundligt förarbete, en genomtänkt strategi och marknadsföring samt logistiska lösningar. Eftersom logistikplattformen MyDello nyligen har kommit in på den svenska marknaden, delar vid med oss praktiska tips och råd om vad du bör ha i åtanke när du utvidgar din verksamhet till Sverige och vad du bör veta om den svenska affärskulturen.

Lär känna dina nya kunders beteende- och konsumtionsmönster

Även om det kan verka som om globaliseringen har gjort konsumtionskulturen väldigt likartad i hela Europa, har varje land kvar sina egna vanor.

Ta reda på de lokala bestämmelser, som omfattar din affärsverksamhet

Många branscher regleras av interna EU-bestämmelser, dock kan det i vissa fall tillkomma lokala krav och standarder.

Underskatta inte det lokala språket

Svenskar är mycket bra på engelska, dock kommer du alltid mycket längre om du kommunicerar med dem på svenska.

Det är av avgörande betydelse att skapa tillit och bygga långvariga förbindelser för att lyckas i Sverige. Ester och svenskar har mycket gemensamt, dock finns det vissa detaljer du bör ha i åtanke när du gör affärer med svenskar:

  1. Njut av möten. Svenskar älskar möten. Du bör därför vara beredd för informationsmöten, planeringsmöten, organisationsmöten och uppföljande möten. Håll dig till agendan och förbered dig alltid noggrant.
  2. Allt handlar om planering. Eftersom svenskar föredrar att planera saker i förväg, är planeringsförmågan oerhört viktig. Det finns inget utrymme för spontanitet i den svenska affärskulturen.
  3. Beslutsfattandet tar tid. Förvänta dig inte snabba beslut och resultat. Eftersom svenskar fattar beslut gemensamt, tar det lång tid att fatta beslut. Särskilt inom stora organisationer. Beslut baseras på fakta, alla aspekter övervägs och analyseras noggrant. Du bör därför vara tålmodig och konsekvent och inse att det tar tid för beslutsfattare att nå resultat och överenskommelser.
  4. Tacka aldrig nej till en kopp kaffe. Kaffepauser, dvs. ”fika” är en integrerad del av den svenska affärskulturen. Kom ihåg: Undvik att prata om jobbet under kaffepausen. Fika är ett bra tillfälle för att umgås och lära känna varandra bättre. Det finns vanligtvis två fikapauser om dagen – en på morgonen och en på eftermiddagen.
  5. Småprat är viktigt. Börja varje möte med småprat. Det har en viktig roll när du bygger och upprätthåller relationer. Småprat tar också bort pressen och leder till ett mer djupgående samtal. Vanligtvis handlar småpratet om vädret, planerna inför helgen och andra neutrala ämnen.
  6. Ta det lugnt. Organisationer i Sverige saknar hierarki. De anställda är jämlika, attityden gentemot cheferna är informell, kommunikationen är direkt och öppen. Detta skapar en trevlig och lugn arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi att du gör ett grundligt förarbete innan du ger dig in på den svenska marknaden. Ta reda på den svenska marknadens särdrag och var tålmodig. Dessutom är det viktigt att besöka relevanta mässor, där du kan skapa kontakter med potentiella samarbetspartners.