Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!
Back

Incoterms izskaidrojums: viss, kas jums jāzina par preču piegādes noteikumiem

09-12-2022
Loading container on train + Incoterms 2020 official logo

Starptautiskā tirdzniecība un loģistika ir sarežģīta. Dažādās valstīs ir atšķirīgi likumi un noteikumi, un tik tiešām nav viegli tos izprast un ievērot. Tāpēc ir ieviesti standartizēti globālie noteikumi, ko dēvē par preču piegādes noteikumiem un kas pazīstami arī kā Incoterms.

Piegādes noteikumi ir standarta līgums, ko izmanto, lai noteiktu pārdevēja un pircēja atbildību par preču pārvadāšanu. Vienkārši sakot, piegādes noteikumi nosaka, cik lielā mērā piegādātājs nodrošina preču pārvadāšanu un kurā brīdī pircējs pārņem atbildību par pārvadāšanas procesu.

Jāņem vērā divi galvenie aspekti:

  • Līdz kuram brīdim pārdevējs sedz frakta izmaksas un kopš kura brīža par transportu maksā pircējs.
  • Līdz kuram brīdim pārdevējs atbild par kravas bojājumu vai nozaudēšanas risku un kopš kura brīža par to atbild pircējs.

Turklāt daži Incoterms noteikumi nosaka, vai krava ir jāapdrošina.

Kas ir Incoterms?

Ar Incoterms agrāk vai vēlāk saskaras ikviens, kurš ir iesaistīts starptautiskajos preču pārvadājumos. Incoterms — Starptautisko tirdzniecības noteikumu saīsināts nosaukums — ir iepriekš definētu tirdzniecības noteikumu kopums, kas attiecas uz starptautiskajām komerctiesībām. Šie noteikumi nosaka preču pirkšanā vai pārdošanā iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

Kāpēc ir nepieciešami Incoterms? Tāpēc, ka starptautiskā tirdzniecība un loģistika ir sarežģīta un dažādās valstīs ir atšķirīgi likumi un noteikumi, kurus bieži vien ir grūti izprast un ievērot. Tādējādi pastāv risks, ka dažādās valstīs starptautisku kravas pārvadājumu noteikumus var interpretēt atšķirīgi.

Lai starptautiskos kravas pārvadājumus padarītu saprotamākus gan pircējiem, gan pārdevējiem, ir ieviesti standartizēti globālie noteikumi, ko sauc par Starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem jeb Incoterms.

Loading container on a train + Incoterms 2020 official logo

Incoterms® 2020.

Kā pielieto Incoterms?

Incoterms var pazīt pēc trīs burtu terminu kombinācijām, kādas visbiežāk sastopamas starptautiskajos preču tirdzniecības līgumos. Šie noteikumi tiek iekļauti tirdzniecības līgumos, lai nodrošinātu standarta risinājumus attiecībā uz piegādes izmaksām, riskiem un atbildību. Veicot starptautiskus preču pārvadājumus, nepieciešams zināt, ko nozīmē dažādi preču piegādes termini.

Katru Incoterms noteikumu apzīmē ar trim burtiem, kam seko atrašanās vietas nosaukums, piemēram, CIF London. Tas sniedz pircējam un pārdevējam informāciju par pārvadāšanas noteikumiem, riskiem un izmaksām par kravas nogādāšanu noteiktajā vietā. Lai izprastu šī Incoterms noteikuma nozīmi, mums vispirms jāiepazīstas ar dažādiem Incoterms veidiem.

Pavisam ir 11 noteikumi par to, kurš par ko atbild starptautiskos tirdzniecības darījumos: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIF, CFR, CIP, DPU, DAP, DDP. Dažādi Incoterms noteikumi attiecas uz dažādiem kravas pārvadājumu veidiem. Atkarībā no pārvadājuma veida šos noteikumus iedala divās kategorijās:

  • EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP un DDP attiecina uz visiem pārvadājumu veidiem (jūras pārvadājumi, autopārvadājumi, dzelzceļa pārvadājumi, gaisa pārvadājumi)
  • FAS, FOB, CFR, CIF attiecina tikai uz jūras pārvadājumiem.

Kura ir jaunākā Incoterms versija?

Jaunākais Incoterms noteikumu kopums ir Incoterms 2020 — devītā oficiālā Incoterms versija, kas publicēta 2019. gada 10. septembrī. Starptautiskās Tirdzniecības palātas pirmā publikācija par starptautiskās tirdzniecības noteikumiem iznāca 1923. gadā, bet pirmie Incoterms oficiāli tika publicēti 1936. gadā, un nākamajos gados tos atjaunināja.

Kāpēc Incoterms ir svarīgi?

Lai gan Incoterms tiek izmantoti, lai nodrošinātu skaidrību par darījumiem un starptautisko pārvadājumu noteikumiem, pirmajā acu uzmetiena tie var šķist nesaprotami. Nespeciālistam frāze “CIF Incoterms” neko daudz nenozīmē. Trešās puses loģistikas uzņēmumi, piemēram, MyDello, katru dienu strādā ar Incoterms, taču ir ļoti svarīgi, lai gan pircējs, gan pārdevējs saprastu, ko tieši viņi paraksta, kad pauž piekrišanu starptautiskam tirdzniecības līgumam.

Turklāt daži Incoterms noteikumi nosaka, vai krava ir jāapdrošina. Ja nesaprotat Incoterms, tad tas nozīmē, ka jums var būt daudz lielākas kravas transporta izmaksas, nekā sākotnēji plānojat. Tādēļ Incoterms vienmēr jāņem vērā, sastādot pārvadājumu izmaksu aplēses.

Piemēram, CFR, CIF un FAS Incoterms pircējam prasa segt visas izmaksas galamērķa ostā un organizēt pārvadāšanu no ostas līdz galamērķim. Pircēji, kas par to nav informēti, var iedomāties, ka sūtījums tiks piegādāts galamērķī, bet viņus sagaida nepatīkams pārsteigums, kad sūtījums nonāk galamērķa ostā.

Piemērs:

Sūtījumam no Londonas uz Šanhaju Incoterms CIP Shanghai nozīmē, ka pārdevējs Apvienotajā Karalistē ir atbildīgs par preču pārvadāšanu uz pircēja norādīto galamērķi, šajā gadījumā — Šanhaju. Tomēr risks tiek nodots pircējam, kad preces no pārdevēja telpām iekrauj kuģī. Saskaņā ar Incoterms noteikumu CIP pārdevējam arī jāapdrošina preces pircēja labā pārvadāšanas laikā.

Ja atklājas, ka preces pēc ierašanās galamērķī ir bojātas, pārdevēja apdrošināšana sedz pircēja izmaksas, jo tā paredz CIP līgums. Saskaņā ar CPT pircējs pats sedz šādus zaudējumus.

Četri Incoterms veidi

Tāpēc ir jāizprot Incoterms noteikumi, kuri attiecas uz jūsu starptautiskajiem preču pārvadājumiem. Tātad vispirms mums ir jāsaprot, kā tiek lasīti Incoterms un ko tie nozīmē. Kopumā Incoterms noteikumus var iedalīt četrās kategorijās atkarībā no atbildības, kādu tie uzliek pārdevējam un pircējam:

  • “C” Incoterms noteikumi (CFR, CIF, CPT, CIP) — pārdevējs vai ražotājs atbild par preču pārvadāšanas līguma noslēgšanu un samaksu par pārvadāšanu, bet neatbild par papildu izmaksām vai preču zudumu pēc preču nosūtīšanas. Pārdevējs preces neapdrošina.
  • “D” Incoterms noteikumi (DPU, DAP, DDP) — pārdevējs vai ražotājs atbild par visām izmaksām un riskiem, kas saistīti ar preču piegādi galamērķī. Uz pārdevēju gulstas lielākā daļa atbildības.
  • “E” Incoterms noteikums (EXW) — vienīgais noteikums, saskaņā ar kuru pārdevējs vai ražotājs preces pircējam nodod savās telpās. Tad pārdevēja atbildība ir vismazākā.
  • “F” Incoterms noteikumi (FCA, FAS, FOB) — pārdevējs vai ražotājs atbild par preču piegādāšanu pircēja norādītajam pārvadātājam.

Kā redzam iepriekš, pircējam vienmēr jāpievērš uzmanība Incoterms noteikumiem, kad tiek norādītas piegādes izmaksas jebkuram pārvadājumu veidam — neatkarīgi no tā, vai pārvadājumu veic pa sauszemi, pa gaisu vai pa jūru. Daži Incoterms noteikumi uzliek pārdevējam lielāku atbildību, savukārt citi pārdevējam var šķist pievilcīgāki. Jebkurā gadījumā nepieciešams ņemt vērā iespējamos starptautisko pārvadājumu kavējumus un vienmēr apdomāt visas iespējas, kas ļautu atrast jums piemērotāko risinājumu.

Ko nozīmē dažādie Incoterms noteikumi?

Tagad, kad saprotam, kāpēc Incoterms noteikumi ir svarīgi un kā tie tiek iedalīti kategorijās un izmantoti, ir pienācis laiks izskaidrot katru no tiem sīkāk. Lūk, visu Incoterms noteikumu padziļināts izskaidrojums. Šeit ir labi pārskatāma un visaptveroša tabula ar visiem Incoterms noteikumiem, to riskiem, izmaksām un paskaidrojumiem.

Komersanti, kuri nodarbojas ar starptautiskiem pārvadājumiem, jo īpaši ar jūras kravu pārvadājumiem, papildus Incoterms noteikumiem var saskarties vēl ar citiem noteikumiem un saīsinājumiem. Pārskats par jūras kravu pārvadājumu noteikumiem līdztekus Incoterms ir atrodams šajā lapā.

Incoterms noteikumi visiem pārvadājumu veidiem (jūras pārvadājumi, gaisa pārvadājumi, dzelzceļa pārvadājumi, autopārvadājumi)

Šie Incoterms noteikumi ir zināmi visiem starptautiskajiem loģistikas operatoriem, tirgotājiem, ražotājiem, eksportētājiem un importētājiem. Katrs Incoterms noteikums ir piegādes līguma veida nosaukuma saīsinājums. Tālāk uzskaitītie Incoterms 2020 noteikumi attiecas uz visiem pārvadājumu veidiem.

EXW – Ex Works (nosaukta piegādes vieta)

Pārdevējs izsniedz preces savās telpās, bet pircējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu galamērķī. Šis noteikums uzliek maksimālu atbildību pircējam un minimālu atbildību pārdevējam. EXW regulāri tiek izmantots, iesniedzot sākotnējo preču pārdošanas piedāvājumu bez transporta izmaksām.

Ja puses vēlas, lai pārdevējs uzņemas atbildību par preču iekraušanu un par riskiem un izmaksām, kas saistītas ar iekraušanu, tad tas ir jāprecizē, pievienojot konkrētu formulējumu tirdzniecības līgumā.

FCA – Free Carrier (nosaukta piegādes vieta)

Pārdevējs preces, kam saņemta eksporta atļauja, piegādā noteiktā vietā, tostarp arī paša pārdevēja telpās. Preces var tikt piegādātas pircēja norādītam pārvadātājam vai citai pircēja norādītai pusei.

Pārdevējs atbild par preču iekraušanu pircēja norādītā pārvadātāja transportlīdzeklī, ja piegāde notiek pārdevēja telpās. Ja piegāde notiek kādā citā vietā, tad tiek uzskatīts, ka pārdevējs preces ir piegādājis, kad tās ir piegādātas norādītajā vietā, bet tālāk pircējs ir atbildīgs gan par preču izkraušanu, gan par to iekraušanu sava pārvadātāja transportlīdzeklī.

CPT – Carriage Paid To (noteikta galamērķa vieta)

Pārdevējs maksā par preču transportēšanu līdz noteiktajai vietai galamērķa valstī. Taču preces tiek uzskatītas par piegādātām, kad tās ir nodotas pirmajam jeb galvenajam pārvadātājam. Tas nozīmē riska nodošanu pircējam, kad preces nosūtīšanas vietā eksportētāja valstī tiek nodotas šim pārvadātājam. Pārdevējs ir izpildījis savas saistības, kad preces ir nodotas pārvadātājam, nevis tad, kad tās sasniedz galamērķi.

Pārdevējs ir atbildīgs par sākotnējām izmaksām, ieskaitot eksporta muitošanas un kravas pārvadājuma izmaksas nosūtīšanai uz norādīto galamērķa vietu. Tas var būt pats galamērķis, piemēram, pircēja telpas, vai galamērķa osta. Par to ir jāvienojas pārdevējam un pircējam.

CIP – Carriage and Insurance Paid to (noteikta galamērķa vieta)

Līdzīgi kā CPT gadījumā, bet pārdevējam jāapdrošina preces pārvadāšanas laikā. Saskaņā ar Incoterms 2020 CIP noteikums prasa, lai pārdevējs apdrošinātu preces par 110% no līguma vērtības. Arī šeit pārdevējs ir izpildījis savu pienākumu brīdī, kad preces nodotas pārvadātājam, nevis tad, kad preces sasniedz galamērķi. Risks no pārdevēja tiek nodots pirmajam pārvadātājam, kad tas pieņem preces.

DAP – Delivered At Place (noteikta galamērķa vieta)

Pārdevēja pienākums ir izpildīts, kad preces ir gatavas iekraušanai padotajā transportlīdzeklī norādītajā galamērķa vietā. Pircējs uzņemas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču izkraušanu, nepieciešamības gadījumā organizē importēto preču atmuitošanu un importa nodokļa samaksu.

DPU – Delivered At Place Unloaded (noteikta galamērķa vieta)

Pārdevējam preces ir jāpiegādā un jāizkrauj noteiktajā galamērķa vietā. Pārdevējs sedz visas transporta izmaksas, ieskaitot eksporta nodevas un pārvadājumu izmaksas, veic izkraušanu no galvenā pārvadātāja galamērķa ostā un samaksā galamērķa ostas nodevu, kā arī uzņemas visu risku līdz nogādāšanai galamērķa ostā vai terminālī.

Pārdevēja pienākums ir izpildīts, tiklīdz preces ir izkrautas norādītajā galamērķī, un viņš uzņemas risku līdz brīdim, kad tās nonāk galamērķa ostā vai terminālī.  Visas izmaksas pēc izkraušanas (piemēram, ievedmuitu, nodokļus, muitas un pārvadāšanas izmaksas) sedz pircējs. Tomēr noteikti jāņem vērā, ka jebkādas kavēšanās vai dīkstāves izmaksas terminālī parasti sedz pārdevējs.

DDP – Delivered Duty Paid (noteikta galamērķa vieta)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādāšanu norādītajā vietā galamērķa valstī un sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču nogādāšanu galamērķī (t.sk. ievedmuitas nodevas un nodokļus). Pircējs atbild par izkraušanu. Risks pāriet pie pircēja, kad preces ir piegādātas norādītajā galamērķa vietā.

DDP prasa, lai pārdevējs būtu informēts par visām nodevām, nodokļiem un noteikumiem pircēja valstī, tāpēc šis noteikums jāizmanto piesardzīgi.

Jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu Incoterms

Šie ir četri Incoterms 2020 noteikumi starptautiskajai tirdzniecībai, kad pārvadājumi notiek tikai pa ūdeni.

Tomēr šie Incoterms parasti netiek piemēroti pārvadājumiem okeāna kravas konteineros. Tas tāpēc, ka riska un atbildības nodošana notiek brīdī, kad preces tiek iekrautas kuģī, bet šobrīd nav iespējams pārbaudīt preču stāvokli konteineros.

FAS – Free Alongside Ship (norādīta nosūtīšanas osta)

Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad preces novietotas pie pircēja kuģa norādītajā nosūtīšanas ostā. Tas nozīmē, ka no šī brīža pircējs sedz izmaksas un uzņemas riskus. FAS pēc noklusējuma prasa, lai pārdevējs atmuito preces eksportam. Ja paredzēta citāda rīcība, tad līgums ir jāgroza.

FOB – Free on Board (norādīta nosūtīšanas osta)

Pārdevējs sedz visas izmaksas un uzņemas riskus līdz brīdim, kad preces tiek iekrautas kuģī. Pārdevēja pienākumos ietilpst preču atmuitošana eksportam nosūtīšanas valstī.

CFR – Cost and Freight (norādīta galamērķa osta)

Pārdevējs maksā par preču pārvadāšanu līdz norādītajai galamērķa ostai. Risku nodošana pircējam notiek līdz ar preču iekraušanu kuģī eksportētāja valstī.

Pārdevējs ir atbildīgs par sākotnējām izmaksām, tostarp par eksporta atmuitošanas un fraktēšanas izmaksām pārvadāšanai uz norādīto ostu. Kravas nosūtītājs nav atbildīgs par piegādi galamērķī no šīs ostas vai par apdrošināšanu.

CIF – Cost, Insurance & Freight (norādīta galamērķa osta)

Pārdevējs ir atbildīgs līdz brīdim, kad preces ir izkrautas no kuģa galamērķa ostā. Pārdevējam jāveic atmuitošana, jānodrošina galvenais transports uz galamērķa ostu un preču apdrošināšana. Pārdevēja piegādes pienākumi beidzas līdz ar preču nodošanu pārvadātājam.

Noslēgums

Incoterms noteikumi sniedz vitāli svarīgu informāciju par starptautisko kravas pārvadājumu izmaksām un līgumslēdzēju atbildību. Nepieciešams pievērst uzmanību Incoterms noteikumiem, gan saņemot piedāvājumus no tirgotāja vai ražotāja, gan arī no transporta un loģistikas uzņēmumiem.

Incoterms noteikumu nepārzināšana var izraisīt kravas piegādes aizkavēšanos un arī to, ka jums būs jāsedz piegādes papildu izmaksas vai arī pašam jāorganizē transports piegādes maršruta pēdējā posmā.

Table 1. Incoterms 2020.