Registreeru ja koge logistika tulevikku juba täna.
Loo tasuta konto!
Back

Millal kasutada kaubakindlustust?

11-02-2022
Ookeanivedu - laev koos merekonteineritega

Ei ole vahet, kas sinu kaup liigub kulleri või konteinerveosena – igal juhul tasub kursis olla transpordiga seotud riskidega.

Kui sinu äris on olulisel kohal saadetiste transport, siis on mõistlik võtta endale mõned minutid, et tutvuda transporditeenusega kaasnevate riskidega ning kaubakindlustuse võimalustega.

Transporti tellides on eesmärgiks üldjuhul kauba liigutamine saatja juurest saaja juurde, sealjuures ilma igasuguste viivituste, kahjustuste ega muude probleemidega. Olenemata sellest, kas transpordid oma kaubad lennutranspordi, meretranspordi, raudteetranspordi või kulleri abil, võib reaalses elus ette tulla ootamatuid olukordi ka professionaalsetel logistikutel. Igaüks, kellel on logistikas kogemusi teab, et ootamatud olukorrad võivad hetkega pöörata sinu logistika pea peale. Üldjuhul on nendeks ootamatuteks sündmusteks tehnilised tõrked ja nendest tingitud viivitused, ilmast põhjustatud viivitused, aga ka vääramatu jõud (force majeure). Lisaks tuleb ette kaupade vale käsitlemist ja sorteerimist, mille tulemusena võivad kaubad oma teekonnal viga saada või kaduma minna.

Sellest artiklist leiate kasulikku infot veosekindlustuse kohta ning selle kohta, kuidas maandada riske, mis on seotud ootamatute olukordadega logistikas.

Mis on vedaja vastutuskindlustus?

Iga saadetis, mis on üle antud ekspedeerijale või vedajale on kaetud vedaja vastutuskindlustusega. Tuleb silmas pidada, et vedaja vastutuskindlustus katab kahjusi vaid veoliigipõhiste piirmäärade ulatuses ning vaid juhul, kui ekspedeerija või vedaja on teinud vea või on olnud hooletu.

Juhul, kui ekspedeerija või vedaja vea või hooletuse tõttu on kaubad saanud viga, saab võtta ekspedeerija või vedaja selle eest vastutusele. Vedaja või ekspedeerija vastutuskindlustus on piiratud maksimaalse piirmääraga, mis erineb vastavalt veoliigile, tulenevalt kohaldatavatest standardtingimustest.

Transpordi liikMaksimaalne vastutusStandardtingimused
LennutransportSDR 22.00 per kgMontreali konventsioon
MeretransportSDR 2.00 per kgHaag–Visby reeglid
MaanteetransportSDR 8.33 per kgCMR konventsioon

Tabel 1. Vedaja või ekspedeerija vastutuskindlustuse maksimummäärad.

SDR (Special Drawing Rights) on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poolt loodud arvestusühik. Selle väärtust arvestatakse viiest põhivaluutast koosneva korvi alusel: USA dollar, euro, Jaapani jeen, Suurbritannia naelsterling ja Hiina jüaan. SDR’i väärtus on 1.234 eurot (3. veebruaril 2022). Loe rohkem SDR’i kohta siit.

Tarnetingimused – Incoterms 2020

Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) on loonud tarnetingimused, et luua ühtne standard ja lihtsustada rahvusvahelise kaubavahetuse käigus tehtavaid tehinguid. Täna on Incoterms 2020 tarnetingimuste kasutamine laialt levinud aluseks igasuguste rahvusvaheliste kaubavahetust puudutavate tehingute juures. Loe rohkem Rahvusvahelise Kaubanduskoja kodulehelt siit. (Tekst on inglise keeles.)

Kaupade transportimisel on tarnetingimused abiks ja aitavad reguleerida ostja ja müüa vahel õigusi ja kohustusi. Nende reeglite alusel määratakse ka transpordi käigus kahju kannatanud kaupade puhul kahjude eest vastutust kandev osapool. Siin on välja toodud enam kasutatud tarnetingimused.

  • EXW (Ex Work) – Müüja kohustus on teha kaubad kättesaadavaks oma territooriumil. Ostja vastutab kogu transpordi, kaasa arvatud tollivormistuste eest.
  • FOB (Free on Board) – Müüja vastutab transpordi eest kuni rahvusvahelise veovahendini ja sellele laadimise eest. Ostja vastutus algab alates rahvusvahelise veovahendi väljumisest.
  • DAP (Delivered at Place) – Müüja vastutab transpordi eest kui tarnetingimusega mainitud kohani. Üldjuhul on selleks kohaks Ostja asukoht. Müüja ei vastuta tollivormistuse eest sihtriigis.
  • CPT (Carriage Paid to) – Müüja vastutab transpordi eest kuni sihtriigi terminalini. Ostja vastutab rahvusvaheliselt transpordivahendilt mahalaadimise, teiste kaubakäsitlemisega seotud tegevuste, importtollivormistuse ja saajani kohaletoimetuse eest. Rohkem infot tarnetingimuste kohta leiate siit.

Millal kasutada kaubakindlustust?

Veosekindlustuse eesmärk on kaitsta kauba omanikku võimaliku majandusliku kahju eest, mis võib tekkida kauba kahjustumise või kadumise tõttu. Veosekindlustuse rakendamist võiks kaaluda, kui kaupade väärtus ületab ekspedeerija või vedaja vastutuskindlustuse maksimaalse määra.

Veosekindlustus katab mitmesuguseid kahjustusid kaubale, näiteks kriimustunud ja mõlkis pinnad, aga ka niiskuskahjustused. Kindlustuspoliisi tingimuste määramisel on võimalik ka kindlustada potentsiaalne ärikahju, mis kindlustusjuhtumi korral võib tekkida.

Korrektne pakendamine on oluline

Kindlustusjuhtumi puhul katab veosekindlustus kahjud vaid siis, kui saatja on pakendanud kauba turvaliselt, ning on pakendamisel kasutanud ainult sobivaid pakkematerjale. Kui saatja annab kauba vedajale üle ebapiisava pakendatusega või väliste kahjustustega, teeb vedaja vastava märke. Kui kaubad antakse üle saajale, on saaja kohustus üleandmisel jälgida, ega väliseid kahjustusi pole saadetisele tekkinud. Kõik kahjustused ja puudused tuleb märkida kauba üleandmisel saatelehele, sest nii tõendab saateleht, et kahjustused on leidnud aset transpordi käigus.

Veosekindlustus kaitseb ka transpordi käigus kadunud kaupade eest. Kui kaubasaaja avastab üleandmise käigus, et osa kaubast on puudu, tuleb see samuti märkida saatelehele, sest see tõendab, et kaup on kadunud transpordi käigus.

Kahjustada saanud pappkastid

Kahjustatud saadetis

Milliste riskide eest kaubakindlustus kaitseb?

Siin on toodud enam levinud riskid ja meetmed, millega tasub arvestada ning mille alla sinu saadetised võivad transpordi käigus sattuda.

1. Kahjustatud kaubad

Kui kaubad on antud üle vedajale korralikult pakendatuna, kasutades ainult sobivaid pakkematerjale, ning kaubad on transpordi käigu saanud kahjustada, katab veosekindlustus kaubakahju kogu kahjustunud kauba väärtuse ulatuses.

2. Vargus

Et kauba kadumine klassifitseeruks varguse alla, peab olema vargus tõestatav. Juhul, kui kaupade üleandmisel saaja tuvastab, et osa kaubast on kadunud, tuleb see ka märkida saatelehel. See näitab, et kaupade kadumine on aset leidnud ajal, mil saadetis oli vedaja käes. Varguse tõestamise kohustus lasub selle osapoole peal, kelle käes kaubad varguse hetkel olid. Kui vargust tõestada ei ole võimalik, käsitletakse intsidenti kui kaupade kadumist.

3. Hilinemised

Olgugi, et kaubad võivad jõuda saajani igasuguste kahjustuste või puudustega, võib siiski esineda juhtumeid, kus hilinenud tarne tõtte tekib kahju, näiteks majanduslik. Tavapärasekt on garanteeritud transiitajaga või graafikuga kaetud vaid spetsiaalsed premium teenused. See tähendab, et enamustel juhtudel ei ole transiitaeg garanteeritud, mis omakorda tähendab, et ekspedeerija või vedaja ei kanna vastutust ka hilinemise või sellest tulenevate kahjude ees. Küll on mõnedel juhtudel võimalik kindlustada end sellise potentsiaalse kahju eest kaitses sellega oma finantse ja potentsiaalselt kaotatud kasumeid.

4. General average ehk üldavarii

Üldavarii on kasutusel ainult meretranspordis. Selle põhimõte on merel sõitva laeva kollektiivne kahjude ja kulude katmine selliste olukordade lahendamisel, kus on otseses ohus laev, selle meeskond või selle last. Üldavarii katab nii laeva kahjusi, kaubakahjusi, aga ka laeva kaitsmise, päästmise ja kahjude likvideerimisega seotud tegevuste kulusi. Üldavarii puhul jagatakse kulud proportsionaalselt laevaomanike ja kaubaomanike vahel.

Juhused, kus üldavarii välja kuulutatakse ja kaubaomanik peab kahjusi kandma on harva esinevad, ning veosekindlustus üldjuhul kaitseb kaubaomanikke selle eest. Siiski üks viimaseid näiteid, kus üldavarii välja kuulutati, on seotud Suessi kanali blokeerimisega laeva Ever Given poolt, mille kohta saab rohkem lugeda siit. (Tekst on inglise keeles.)

Kuidas esitada kahjunõuet?

Olenemata sellest, kas sinu saadetisele on vormistatud veosekindlustus või mitte, peaks kaubaomanik alati esitama kahjuavalduse esmalt ekspedeerijale või vedajale.

Kui sinu saadetisele on vormistatud täiendav veosekindlusus, esita kahjuavaldus koos detailidega ka kindlustusandjale. Kui kahjunõue rahuldatakse, maksab kindlustusandja kahju välja vastavalt poliisis kokkulepitule , ning kindlustusandja nõuab ise omalt poolt ekspedeerijalt või vedajalt välja kahju nende vastutuse ulatuses, vastavalt kohaldatavale regulatsioonile.