Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

Havscontainrar: en fullständig överblick över fraktcontainrar

07-11-2022
Ocean containers loaded on the ocean vessel

Internationell frakt över havet innebär vanligtvis att man staplar upp färgade containrar på ett lastfartyg – en bild som vi alla har sett. Även om fraktcontainrar kan för många av oss se ut som likadana rektangulära containrar, finns det i själva verket ett brett utbud av olika fraktcontainrar med standardiserade mått och storlekar.

Tack vare ett internationellt överenskommet system för fraktcontainrar, kan de till synes likadana containrarna användas för olika transportsätt. Dessa fraktcontainrar kallas även för intermodala containrar, vilket innebär att de kan användas överallt från sjötransport till järnvägs- och vägtransport. Även om dessa containrar kan verka likadana vid första anblicken, är det viktigt att känna till skillnaden mellan olika typer av fraktcontainrar för var och en som planerar att transportera gods internationellt sjövägen.

Den första frågan som vanligtvis uppstår kring havscontainrar är hur mycket gods man kan frakta med dem? Containrar kan även kategoriseras efter typ så väl som storlek, dock bör du beakta huruvida containern du väljer är egentligen lämplig för internationell frakt. I detta inlägg försöker vi besvara alla dessa frågor.

Havscontainrarnas historia

Användningen av internationella standardiserade fraktcontainrar i stål sträcker sig tillbaka till 1940- och 50-talet när både kommersiella rederier och USA:s militär började utveckla sådana enheter. Tidigare hade standardiserade fraktcontainrar använts i Europa på 1930-talet, men det dröjde till mitten av 1950-talet innan dessa containrar, som vi känner till idag, fick en utbredd användning.

Rederierna har alltid sökt efter de mest effektiva sätten för frakt av gods sjövägen och med hjälp av andra transportsätt. Tillsammans med globaliseringen kom behovet av att standardisera fraktprocesserna mellan olika länder och operatörer och därmed utvecklades de moderna intermodala containrarna och relevanta regelverk, som kallas för ISO-standarder.

ISO-standarderna som gavs ut mellan 1968 och 1970, fastställer enhetliga regler för lastning, transport och lossning av gods i hela världen. Utvecklingen och den utbredda användningen av internationellt standardiserade containrar har avsevärt gynnat den globala handeln och har spelat en stor roll i globaliseringen.

Kvalitetsklasser av fraktcontainrar

När du är ute efter olika fraktcontainrar, kan du stöta på begrepp såsom ”container i befintligt skick” (as-is container) eller ”vind- och vattentät container” (wwt container). Begreppen avser containerns kvalitet.

Vilka är de olika kvalitetsklasserna och varför är det viktigt att känna till dem?

Containrar av olika kvaliteter debiteras vanligtvis olika. Även om visst gods som t.ex. råmaterial ofta kan fraktas i vanliga torrlastcontainrar eller taköppna containrar, har många godsklasser specifika krav för frakt. Följande kvalitetsklasser för containrar används för att ge kunden uppgifter om kvaliteten, åldern och typen av container, t.ex. huruvida containern är luft- eller vattentät.

Container i A-klass

Dessa containrar är av högsta kvalité, vanligtvis rör det sig om helt nya containrar utan repor eller tecken på slitage.

Engångsanvänd container

Helt nya containrar som endast har levererats från tillverkaren till destinationslandet. För det mesta utan tecken på slitage med undantag för mindre repor.

Vind- och vattentät (wwt) container

Containrar som läcker mycket sällan eller som inte har några hål. En container anses vara wwt om luft eller vatten inte kan tränga in i den. Vanligtvis är de över åtta år gamla och fördelas i kvalitetsklasser beroende på deras skick.

Godsduglig (cargo worthy, cw) container

De vanligaste containrarna i kvalitetsklassen B, som redan har använts för frakt, men som fortfarande är i användbart skick. Priset kan bero på containerns kvalitet eller ålder.

I befintligt skick – containrar som inte längre är dugliga för frakt av gods. Dessa containrar är antingen för rostiga eller har en struktur som inte längre är pålitlig, vilket innebär att godset kan skadas under frakt.

Vad finns det för olika typer av fraktcontainrar?

De flesta människor förknippar fraktcontainrar med färgglada containrar på fartyg eller i hamnar, som väntar på att bli lastade. Även om de allra flesta fraktcontainrar är containrar för ”allmänt ändamål” eller ”torrlast” – precis samma slutna containrar som på bilden, som används huvudsakligen för att transportera torrvaror – finns det i själva verket en stor mängd av olika typer av fraktcontainrar, som har olika användningsområden, mått och till och med former.

Ocean containers come in different sizes and measurements, although 20’ and 40’ dry cargo containers are the most common

Havscontainrar finns tillgängliga i olika storlekar och mått, dock är 20-fots och 40-fots torrlastcontainrar de vanligaste. © Pexels.

Även om torrlastcontainrar utgör över 90 procent av världens fraktcontainrar, skiljer sig även de i storlek. Uppenbarligen är containerns mått oerhört viktiga, eftersom de avgör hur mycket gods man kan lasta in (eller på) containern och hur mycket det kommer att kosta – containrar i olika storlekar har olika prissättningar.

Visst gods går inte att transportera sjövägen med vanliga slutna containrar. Beroende på typen av gods, kan det behövas olika containertyper – trots allt har kol och fisk olika krav avseende frakt. Som tur är, har standardiseringen av havscontainrar gjort det mycket lättare att välja och förstå olika typer av containrar inom hela branschen.

Torrlastcontainer (Dry Cargo, DC)

20 ft dry container

20-fots torrlastcontainer.

Den vanligaste containertypen är utan tvekan torrlast- eller torrförvaringscontainrar, som utgör ungefär 90 procent av alla fraktcontainrar. Dessa containrar kan i sin tur fördelas huvudsakligen i 20- eller 40-fots storlekar och de är tillverkade antingen av aluminium eller stål. De är lämpliga för de flesta typer av gods. Torrlastcontainrar i aluminium har en något större nyttolast än de i stål, och torrlastcontainrar i stål har en något större inre volym.

De vanligaste storlekarna för torrlastcontainrar är:

 • 20-fots torrlastcontainer = 20ft DC
 • 40-fots torrlastcontainer = 40ft DC

Torrlastcontainer med utökad höjd (High Cube Dry Cargo, HC)

40 ft high cube container

40-fots torrlastcontainer med utökad höjd.

Torrlastcontainrar med utökad höjd är identiska med vanliga containrar i alla avseenden, förutom i höjdled. Med sin extrahöjd på en fot, rymmer de mer gods. Torrlastcontainrar med utökad höjd har huvudsakligen följande mått:

 • 40-fots torrlastcontainer med utökad höjd = 40ft HC
 • 45-fots torrlastcontainer med utökad höjd = 45ft HC

Taköppen container (Open Top container, OT)

20 ft open top container

20-fots taköppen container.

Taköppna containrar är en annan standardtyp av havscontainrar, som används huvudsakligen för transport av tungt gods. Det öppna taket underlättar lastningen och lossningen av tungt eller svårhanterligt gods och istället för ett tak i stål eller aluminium, kan de täckas med presenning.

 • 20-fots taköppen container = 20ft OT
 • 40-fots taköppen container = 40ft OT
 • 40-fots taköppen container med utökad höjd = 40ft OT HC

Flat Rack container (FR)

20 ft flat rack container

20-fots Flat Rack container.

Med sina hopfällbara sidor är flat rack containrar mycket flexibla och är lämpliga för transport av många olika typer av gods, inklusive extremt tungt gods som måste lastas från sidan eller ovanifrån. Hopfällbara och icke-hopfällbara flat rack containrar finns tillgängliga med eller utan väggar.

 • 20-fots flat rack container = 20ft FR
 • 40-fots flat rack container = 40ft FR
 • 40-fots flat rack container med utökad höjd = 40’ FR HC

Kylcontainer (Refrigerated container, RF)

20ft reefer container

20-fots kylcontainer.

Kylcontainrar används för transport av gods, som kräver temperaturkontrollerade förhållanden vid frakt, såsom frukt, grönsaker, mejeriprodukter och kött. Den är försedd med en kylanläggning, som är ansluten till lastfartygets strömförsörjning.

 • 20-fots kylcontainer
 • 40-fots kylcontainer

Isolerad eller termisk container

För dessa fraktcontainrar finns möjligheten att justera temperaturen, vanligtvis för att upprätthålla en högre temperatur än i vanliga containrar. Passar för långväga transporter av temperaturkänsliga varor.

 • 20-fots isolerad container
 • 40-fots isolerad container

Fraktcontainrar för särskilda ändamål

De sex ovan nämnda containertyperna är de vanligast förekommande inom branschen, men det finns många olika så kallade fraktcontainrar för särskilda ändamål. Dessa containrar har vanligtvis ett mer specifikt ändamål, vilket innebär att de är skräddarsydda för en specifik typ av gods.

Bland sådana containrar finns:

Ventilerad fraktcontainer

Ventilationssystemet för ut den varma luften och för in färsk luft i containern, vilket är bra för vissa typer av gods. De används för det mesta för att frakta kaffe och därför kallas de även ibland för kaffecontainrar.

ISO tankcontainer

Dessa används för transport av vätskor och gaser och kan därmed användas för en stor mängd av gods, från olja till farliga ämnen – du kan läsa mer om transport av farligt gods här.

Tunnelcontainer (Tunnel shipping container)

Liknar vanliga torrlastcontainrar, men har dörrar på båda kortsidor, vilket underlättar åtkomsten.

Container med dörr på långsidan (Open side)

En torrlastcontainer i standardstorlek, med sidodörrar för lättare åtkomst.

Dubbeldörrcontainer (Double door)

Samma som den förra typen, med den skillnaden att dörrarna kan täcka hela sidan, vilket förbättrar åtkomsten.

Som du kanske redan har gissat, så slutar inte listan över fraktcontainrar ens här. Du kan läsa mer om olika typer av fraktcontainrar och deras ändamål här.

Vilka är måtten och lastkapaciteten på havscontainrar?

Följande tabell visar måtten för de vanligaste containerstorlekarna och typen i det metriska systemet. När du väljer fraktcontainrar, se till att alltid bekräfta containerstorlekarna med din leverantör, för att säkerställa att ni talar om samma containertyp.

 Inre längd (m)Inre bredd (m)Inre höjd (m)Nyttolast (kg)Volym (m3)
20-fots torrlastcontainer5,902,352,3921 70033,2
40-fots torrlastcontainer12,032,352,3926 80067,7
20-fots med utökad höjd5,902,352,6926 50037,2
40-fots med utökad höjd12,032,352,7026 50076,3
20-fots taköppen5,892,352,3528 22032,5
40-fots taköppen12,032,352,3426 50066,2
20-fots kylcontainer5,442,292,2727 70028,3
40-fots kylcontainer11,562,282,2529 52059,3
20-fots Flat Rack5,942,402,3530 14033,5
40-fots Flat Rack12,132,402,1440 00062,2

Slutsats

Havscontainrar finns tillgängliga i många olika former och storlekar. Kunskaper och insikter om olika typer av containrar, deras ändamål och mått kan spara både tid och pengar för var och en som planerar att frakta gods internationellt i havscontainrar. Det är viktigt att beakta att olika containrar har olika kostnader.

Medan standardcontainrar såsom 20- och 40-fots torrlastcontainrar, vanligtvis har fasta priser, kräver containrar med ett särskilt ändamål en direkt offert från leverantören.