Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

COVID kommer inte rasera logistiken i Kina!

28-12-2022
MyDello app on tablet

Varje år för hösten med sig nya ämnen för diskussion och nya utmaningar som skall lösas. Även denna gång omfattas covid. Vi ser redan nu nya lokala nedstängningar i Kina och vi har också märkt att transportvolymen av pandemirelaterade produkter som skyddsutrustning och covid-tester börjar öka igen. En ny våg är på väg, men denna gång är världen rustad för att klara av den.

Kina har alltid utövat strängare åtgärder vid pandemibekämpning. För tillfället tillämpar Kina lokala nedstängningar om antalet fall ökar i en viss stad eller region. Dessa nedstängningar kan pågå i allt från ett par upp till 10 dagar, beroende på antalet nya dagliga fall.

Hur påverkars logistiken?

Logistiken upphör inte under nedstängningarna. Dock tillämpas försiktighetsåtgärder. Skillnaden mellan de två är stor och bidrar till att hålla näringsverksamheten och godstransporter igång. Detta innebär att upphämtning och leveranser kan genomföras men att det kan ta en eller två dagar extra, eftersom det i vissa regioner krävs tillstånd och i vissa fall krävs desinfektering av försändelsen och lastbilen.

Vad händer med fraktkostnaderna?

Till och med i dessa tider är godstransporter tillgängliga både med flyg- och sjötransport – och detta till lockande priser. Om du är ute efter något snabbare än sjöfrakt men billigare än flygfrakt och du inte vill ta riskerna som följer med järnvägsfrakt, är vår Ocean-premiumtjänst ett bra val med en transittid på 45 dagar.