Veicat bezmaksas reģistrāciju un izbaudiet loģistikas nākotni jau šodien.
Izveidot kontu bez maksas!
Back

Kravas pārvadājumu pavadzīme un konosaments: viss, kas ir jāzina par gaisa, okeāna, dzelzceļa un autotransporta dokumentiem

22-12-2022
Aiplane at airport with MyDello logo

Starptautiskie pārvadājumi un darījumi ietver dažāda veida dokumentus. Viena no svarīgākajām dokumentācijas daļām ir pavadzīme, kura atkarībā no pārvadāšanas veida tiek saukta par CMR, konosamentu vai gaisa kravas pavadzīmi. Pavadzīme ir svarīgs dokuments, kas sniedz būtisku informāciju par sūtījumu un bieži vien darbojas kā juridisks līgums starp sūtītāju un pārvadātāju.

Šajā rakstā sniegsim pārskatu par izplatītākajiem pavadzīmju veidiem un to galvenajām atšķirībām.

Dažāda veida pavadzīmes

Pavadzīme vai konosaments ir nepieciešams veicot starptautiskus pārvadājumus ar gaisa, jūras, dzelzceļa vai autotransportu. Dokumenta galvenais mērķis ir sniegt informāciju par kravu, bet dažos gadījumos tas var darboties arī kā maksājums un būt nepieciešams apdrošināšanas nolūkos. Parasti, plānojot kaut ko nosūtīt, jums būs nepieciešama pavadzīme.

Procesi var kļūt nedaudz sarežģītāki, ja runa ir par dokumentiem, kas nepieciešami dažādiem transporta veidiem – gaisa un jūras kravām tiek pievienoti atšķirīgi dokumenti. Dažreiz pat vienam transporta veidam var būt nepieciešami dažādi dokumenti.

Vispārīgā informācija:

 • Jūras kravu pārvadājumiem ir nepieciešams konosaments.
 • Gaisa kravu pārvadājumiem ir nepieciešama aviopārvadājumu pavadzīme.
 • Pārvadājot kravas ar autotransportu, ir nepieciešams CMR (saīsinājums no “Contrat de Transport International de Marchandises par Route”).
 • Dzelzceļa kravu pārvadājumiem – CIM dokuments.

Konosaments (jūras pārvadājumi)

Veicot jūras kravu pārvadājumus, ir nepieciešams konosaments. Šo dokumentu dažreiz sauc arī par “okeāna konosamentu”, un to nevajadzētu sajaukt ar parasto pavadzīmi. Atšķirība ir tāda, ka konosaments pēc būtības ir autoritatīvs, kas nozīmē, ka tas apliecina īpašumtiesības uz kravu, proti, kam ir konosaments, tam pieder krava.

Tomēr pavadzīme un konosaments parasti satur viena veida informāciju:

 • preču aprakstu,
 • nosūtīšanas datumu,
 • līguma nosacījumus,
 • informāciju par nosūtītāju, pārvadātāju un
 • galamērķi.

Lai gan konosaments ne vienmēr ir nepieciešams (piemēram, sūtot ar uzticamiem partneriem vai sadarbojoties ar tiem), dokuments ir juridiski saistošs un garantē piegādi bez sarežģījumiem.

Tas ir nepieciešams arī tad, ja nosūtīšanas procesā ir iesaistīta trešā puse. Konosamenta sastādīšana ir salīdzinoši vienkārša, jo tiešsaistē ir pieejamas vairākas veidlapas un atliek vien aizpildīt vēlamo veidlapu ar korektu informāciju. Konosamentu aizpilda pārdevējs, taču, lai tas būtu juridiski saistošs, tas ir jāparaksta pilnvarotajam aģentam. Lai procesi neizskatītos tik vienkārši, patiesībā ir arī dažāda veida konosamenti. Vairāk par tiem varat lasīt šeit.

Divi okeāna kuģi ar konteineriem ostā

Jūras kravu pārvadājumiem ir nepieciešams konosaments. Dažādi pavadzīmju veidi. © Foto: Pixabay.

Gaisa kravas pavadzīme (gaisa kravas)

Gaisa kravas pavadzīme (AWB), kā norāda nosaukums, tiek izmantota veicot gaisa kravu pārvadājumus kopā ar precēm, kas tiek sūtītas ar gaisa transportu, sniedzot informāciju par sūtījumu un iespēju sekot tā atrašanās vietai.

Tāpat kā konosaments, arī AWB starptautiskajā tirdzniecībā ir juridiski saistošs kravas pārvadājuma līgums starp nosūtītāju un pārvadātāju un kalpo kā apliecinājums, ka aviokompānija ir saņēmusi kravu. Tā nosaka sūtījuma noteikumus un nosacījumus. Tāpat kā jebkuras citas pavadzīmes gadījumā, visām iesaistītajām pusēm tiek nodrošinātas vairākas kopijas.

Gaisa kravas pavadzīme satur informāciju par:

 • nosūtītāja nosaukumu un adresi,
 • saņēmēja nosaukumu un adresi,
 • nosūtīšanas un galamērķa lidostu kodus (trīs burti).

Tāpat ir jānorāda sūtījuma muitas vērtība, svars un cita informācija par sūtījumu, kā arī jebkādi īpašie norādījumi. Juridiskajā dokumentā ir ietverti arī pārvadātāja noteikumi un nosacījumi, piemēram, atbildības ierobežojumi un prasību iesniegšanas kārtība.

Kāda ir atšķirība starp gaisa kravas pavadzīmi un konosamentu?

Galvenā atšķirība starp AWB un konosamentu ir tā, ka pirmais nav apspriežams, kas nozīmē, ka tajā nav norādīts, kad sūtījums tiks nosūtīts vai saņemts. Lai gan konosaments ir juridisks dokuments starp nosūtītāju un pārvadātāju, kurā ir arī sīki aprakstīts preču veids, daudzums un galamērķis, tas darbojas arī kā sūtījuma saņemšanas apstiprinājums, kad preces tiek piegādātas. Tomēr AWB, kas nav apspriežams dokuments, neietver preces vērtību – tas ir vienkārši līgums par transporta pakalpojumiem.

CMR (autopārvadājumi)

Zināma arī kā CMR pavadzīme. Šis dokuments ir nepieciešams veicot starptautiskus sūtījumus ar autotransportu. CMR ir ļoti līdzīga parastajām pavadzīmēm, bet ar vienu būtisku atšķirību, proti, tā darbojas arī kā apdrošināšanas dokuments. Ja pārvadāšanas laikā prece tiek bojāta vai nozaudēta, CMR dod preces īpašniekam tiesības celt prasību pret pārvadātāju par zaudējumu atlīdzību.

Kopumā dokuments kalpo kā pierādījums autopārvadājuma līguma noslēgšanai, nosaka darbības apjomu un atbildību, kā arī apraksta iesaistītās puses. Plašāku informāciju par starptautisko sūtījumu apdrošināšanu var apskatīt šeit.

CMR noteikumus regulē un tā nosaukums ir iegūts no “Contrat de Transport International de Marchandises par Route” (no franču valodas “Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu”), kas ir plaši piemērota starptautiskos autopārvadājumos vairāk nekā piecus gadu desmitus. CMR dokumentu parasti pārvadātājam (šoferim) izsniedz sūtītājs, jo tajā var būt arī norādījumi pārvadātājam.

Divas kravas automašīnas uz lielceļa

Svarīgi atzīmēt: dažādiem transporta veidiem ir nepieciešamas dažāda veida pavadzīmes. © Foto: Pixabay.

CIM pavadzīme (dzelzceļa kravu pārvadājumi)

Dzelzceļa transporta dokumentus vai dzelzceļa pavadzīmes visbiežāk sauc par CIM pavadzīmēm vai vienkārši CIM dokumentiem. CIM dokumenti tiek izmantoti dzelzceļa pārvadājumu gadījumā, lai apstiprinātu, ka dzelzceļa pārvadātājs ir saņēmis preces, un pierādītu, ka starp pārdevēju un pārvadātāju ir noslēgts pārvadājuma līgums.

Tas palīdz būt informētam, ka starptautiskie dzelzceļa pārvadājumi ievēro starptautisko un vienoto OTIF (Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija) likumu sistēmu. Tiesību aktu sistēma ir pazīstama kā COTIF (Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem), un šīs konvencijas B pielikums tiek saukts par CIM dokumentu (Vienoti noteikumi par starptautisko dzelzceļa kravu starptautisko pārvadājumu līgumu). Tāpēc jebkurš transporta dokuments, kas ir sastādīts saskaņā ar CIM konvenciju, ir pazīstams kā CIM pavadzīme vai CIM dokuments.

Ir svarīgi atzīmēt, ka CIM pavadzīme nav apspriežams transporta dokuments, kas nozīmē, ka tas nav preču dokumenta nosaukums un ka visi dzelzceļa pārvadātāji var piegādāt preces saņēmējam bez transporta dokumenta oriģināla. Tas, savukārt, nozīmē arī to, ka eksportētājiem un bankām jābūt uzmanīgiem, strādājot ar akreditīvu, kurā kā pārvadājuma dokuments tiek pieprasīta dzelzceļa transporta pavadzīme, jo nedz eksportētāji, nedz arī bankas nevarētu nodrošināt preces kā ķīlu.

Kopsavilkums

Kravu pārvadājumu pavadzīmes, konosamenti vai citi līdzīgi dokumenti (atkarībā no transporta veida) ir būtiski dokumenti, pārvadājot preces ar gaisa, jūras vai sauszemes transportu. Dažādiem transporta veidiem ir nepieciešamas dažāda veida pavadzīmes, taču būtībā tās visas darbojas kā līgums starp sūtītāju un pārvadātāju un ietver informāciju par sūtījumu.

Lai gan tiešsaistē ir pieejamas dažādas veidlapas un norādes pavadzīmju sastādīšanai, tas var būt mulsinošs uzdevums ikvienam iesācējam starptautiskajā loģistikas nozarē. MyDello katru dienu nodarbojas ar starptautiskiem transporta un tirdzniecības dokumentiem un zina visas sīkākās detaļas par šīm procedūrām. Ja jums ir nepieciešams padoms saistībā ar pavadzīmēm vai vēlaties uzticēt savus sūtījumus pieredzējušai trešajai pusei, sazinieties ar mums.