Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

Även kända skådespelare använder MyDello

28-12-2022
Back of the plane with MyDello logo and sauna of Iglugraft

Matthew McConaughey, som har vunnit en Oscar för bästa skådespelare, har beställt en bastu av det estniska företaget Iglucraft. MyDello har haft äran att sköta transportprocessen.

MyDello har varit en partner till Iglucraft ett bra tag nu, men denna gång rörde det sig om något mer speciellt. Först och främst var slutkunden anmärkningsvärd, vilket innebar för MyDello att den exakta adressen behövde döljas vid början av processen. Som tur är kan du få ditt första preliminära prisoffert från MyDello endast genom att ange det ungefärliga området. Godset transporterades till Hawaii, vilket är inte heller direkt den vanligaste destinationen från Estland.

MyDello hade en viktig roll

Kunden överlät nästan allt som hade med logistiken att göra till MyDellos team och partners. Processen började i Viljandi län i Estland, där en tom container levererades till Iglucrafts fabrik. Företaget har många internationella kunder och har därmed designat sina bastur och små hus så att de ryms i internationella standardcontainrar. När bastun har försetts med stötdämpande emballage återstår bara några få millimetrars tomt utrymme.

Från Iglucrafts fabrik fortsatte godset till hamnen Muuga i Estland. Därifrån transporterades det till Europas största hamn och därefter till hamnen i Los Angeles. Vid den här tidpunkten förekom det en hel del förseningar vid hamnarna på USA:s västkust, vilket även drabbade den här försändelsen. Förseningen i Los Angeles hamn ökade leveranstiden med några månader.

Avsändaren eller mottagaren hanterar vanligtvis leveransen på plats. Dock bad Matthew McConaugheys företrädare oss att ta hand om all logistik på Hawaii. Vi använde vår partner, som lossade försändelsen från containern på plats, beställde en lyftkran och placerade Iglucraft på dess slutliga plats.

Sjöfrakt passade bäst

Transport via hav var det enda tänkbara sättet, eftersom flygfrakt skulle ha inneburit en sexsiffrig leveranskostnad. Användning av ett ro-ro-fartyg var också ett alternativ i början, men i så fall hade man behövt leverera containern från Europa till USA:s östkust och därefter frakta den hela vägen genom USA på vägar.

Vi på MyDello var glada över möjligheten att få delta i ett så pass unikt projekt både avseende kunden och alla stödjande aktiviteter. Alla extraåtgärder som transportören måste vidta för att transportera sådant innehåll innebär noggrann planering och användning av tillförlitliga samarbetspartners. Detta händer bara några gånger om året, vilket gör det ännu mer intressant. Vi hoppas att Matthew McConaughey och hans familj får mycket glädje av sin Iglucraft.