Bli medlem och få tillgång till framtidens logistiklösning kostnadsfritt.
Skapa ditt gratiskonto!
Back

Vad är ett EORI-nummer och hur får du ett?

15-11-2022
Ocean vessel with containers

Varje företag som sysslar med import, transit, export eller andra tullrelaterade aktiviteter inom den Europeiska unionen kommer vid något skede stöta på och behöva ett EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

I själva verket är det obligatoriskt att ha ett när man exporterar eller importerar varor till eller från någon medlemsstat enligt EU:s tullag. Detta unika identifieringsnummer används för att identifiera ditt företag som importör och därmed ger dig rätten att få tillbaka din importmoms.

Vem behöver egentligen ha ett EORI-nummer, var används det och hur ansöker man om ett?

Vem behöver ett EORI-nummer?

Enligt definitionen, krävs ett EORI-nummer för alla ekonomiska aktörer, som är registrerade i EU och som sysslar med internationell handel. Ett EORI-nummer krävs även för alla aktörer från ett tredje land, som planerar att transportera eller sälja varor till EU.

Detta nummer används av tullar i varje medlemsstat i EU vid samtliga handelsaktiviteter och procedurer.

Man bör beakta att ett EORI-nummer inte är begränsat till endast företag, utan kan även utfärdas för och användas av privatpersoner, som sysslar med internationell handel. Kortfattat, alla som planerar att genomföra handelsverksamhet inom eller med EU kommer att behöva ett EORI-nummer.

Det enda fallet, där du inte behöver ett EORI-nummer, är när din företagsverksamhet endast sker inom en medlemsstat, till exempel endast i Sverige och export/import från eller till andra länder saknas – eller när det gäller personligt flyttgods.

Var använder man ett EORI-nummer?

Eftersom EORI är helt enkelt ett företags identifieringsnummer i EU, används det i samtliga tullförfaranden, som genomförs av de ekonomiska aktörerna. Det spelar ingen roll huruvida du importerar varor till EU, Storbritannien eller andra länder – så omfattas du av EU:s tullar och behöver därmed ha ett EORI-nummer.

Varför behöver du ha ett EORI-nummer utanför eller inom EU?

Varje tullmyndighet inom EU kommer behöva ett EORI-nummer för att kunna behandla samtliga företags eller enskilda personers dokument. Medan ett EORI-nummer krävs för samtliga företag och personer med säte i EU, kommer ekonomiska aktörer som planerar att importera, transportera eller på annat sätt handla med medlemsstater också behöva ett EORI-nummer för tullagstiftning.

Ekonomiska aktörer som inte har säte i EU kommer att behöva ett EORI-nummer i följande fall:

  • för att lämna in tulldeklarationer inom EU:s tullområde;
  • för att lämna in införseldeklarationer (ENS) eller utförseldeklarationer (EXS);
  • för att lämna in deklarationer för tillfällig förvaring inom EU:s tullområde;
  • för att agera som en transportör sjövägen, på inre vattenvägar eller för lufttransporter;
  • för att agera som en transportör, som är kopplad till tullsystemet och vill erhålla meddelanden, som föreskrivs i tullagstiftningen.

Enskilda personer eller andra personer än ekonomiska aktörer, måste registrera ett EORI-nummer i samma situationer.

Hur ansöker man om ett EORI-nummer?

Samtliga företag som vill bedriva verksamhet i EU eller med någon av dess medlemsstater, måste därför ansöka om ett EORI-nummer. Personer eller företag som har säte i EU:s tullområde, bör ansöka om numret hos tullmyndigheten i det land som de är registrerade i.

Ekonomiska aktörer eller enskilda personer utanför EU, bör lämna in sin ansökan om registrering till tullmyndigheten i denna EU-stat, där de först kommer att lämna in en deklaration eller ansöka om ett beslut.

Detta är vanligtvis den stat där den första ankomsthamnen i EU ligger, dvs. om dina varor först hamnar i Malta, bör du registrera ett EORI-nummer hos Maltas EU-tullmyndighet.

Du kan hitta en lista över alla webbsidor till EU-medlemsstaters nationella tullmyndigheter på denna länk.

Registreringsprocessen i sig är rätt så enkel och bör inte ta alltför lång tid. Det kan variera mellan olika medlemsstater, men i snitt tar det mellan 3 till 10 dagar för att slutföra hela processen. I vissa länder som Estland, Finland eller Lettland, kan det gå mycket enklare och snabbare, medan i länder som Frankrike och Tyskland kan processen ta längre tid.

Handläggningstiden kan även bero på sökandens ursprungliga registreringsland, så väl som på andra faktorer.

Bra att veta, tredjepartsansökan

Att ansöka för eller till och med avgöra huruvida ditt företag behöver ett EORI-nummer kan verka svårt vid första anblicken. Särskilt när ärendet gäller andra länders tullmyndigheter. Vissa företag föredrar att anlita extern hjälp för att ombesörja registreringsprocessen avseende ett EORI-nummer i deras namn, även om det är möjligt att göra det på egen hand.

Sådana företag kan hjälpa till med att lämna in en korrekt ansökan och ge råd om de bästa förfaringssätten samt informera om de senaste nyheterna och ändringarna inom EU:s tullagar. På MyDello är vi stolta över vår expertis och kunskaper i ämnet samt den positiva återkopplingen från kunder, oavsett om det gäller EORI-registrering eller andra tullkrav.

Du är välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring rättsliga eller logistiska krav inom och utanför EU. Vi rekommenderar att du även tar del av den officiella informationen om EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) här.