Back

Merekonteinerite tüübid: täielik ülevaade erinevatest transpordi konteineritest

07-11-2022
Ocean containers loaded on the ocean vessel

Rahvusvaheline meretransport hõlmab tavaliselt kaubalaevale värviliste konteinerite üksteise otsa ladumist – pilt, mis on meile kõigile kasvõi filmidest tuttav. Kuigi merekonteinerid võivad paljudele inimestele tunduda tavaliste ristkülikukujuliste kastidena, on tegelikult olemas suur hulk erinevaid kaubakonteinereid, erinevate standardiseeritud mõõtmete ja suurustega.

Tänu rahvusvaheliselt kokkulepitud mere- või kaubakonteinerite süsteemile saab samu “kaste” kasutada eri transpordiliikide puhul. Seega tuntakse merekonteinereid sageli intermodaalsete konteineritena – alates mereveost kuni raudtee- ja maismaaveoni. Ja kuigi need konteinerid võivad esmapilgul tunduda sarnased, on erinevate veokonteinerite tundmine oluline kõigile, kes soovivad kaupu rahvusvaheliselt transportida.

Kõige esimene merekonteineritega seotud küsimus on tavaliselt see, et kui palju kaupa nendega vedada saab? Konteinereid saab aga tegelikult liigitada nii tüübi kui ka suuruse järgi ning samuti tasub tähele panna, et valitud konteiner oleks ka päriselt rahvusvaheliseks laevanduseks sobiv. Püüame selles artiklis kõigile nendele punktidele vastused anda.

Merekonteinerite ajalugu

Rahvusvaheliste standardiseeritud terasest merekonteinerite kasutamine pärineb 1940. ja 50. aastatest, mil nii laevaoperaatorid kui ka USA sõjavägi hakkasid selliseid konteinereid välja töötama. Euroopas olid standardiseeritud kaubakonteinerid tegelikult kasutusel juba 1930. aastatel, kuid meile kõige tuttavamaid ja tänapäevastele sarnaseid konteinereid hakati laialdaselt kasutama 1950. aastate keskel.

Laevandusettevõtete eesmärk oli alati üks – leida kõige tõhusam viis kauba transportimiseks üle ookeani ja teiste transpordiliikide vahel. Globaliseerumisega kaasnes vajadus veoprotsessi eri riikide ja ettevõtete vahel standardiseerida, mis viis kaasaegsete ühendveo konteinerite ja nendega seotud ISO standardite nime all tuntud eeskirjade leiutamiseni.

Aastatel 1968-1970 avaldatud ISO standardid kehtestavad ühtsed eeskirjad kaupade laadimiseks, transportimiseks ja mahalaadimiseks kogu maailmas. Rahvusvaheliselt standardiseeritud konteinerite väljatöötamine ja laialdane kasutamine aitas oluliselt kaasa ülemaailmsele kaubandusele ning mängis olulist rolli maailma globaliseerumise suurenemises.

Konteinerite kvaliteedimärgised

Erinevate merekonteinerite otsimisel võite sageli kohata selliseid mõisteid nagu “as-is-container” või “wwt-container”. Need terminid viitavad konteineri kvaliteedile. Millised erinevad kvaliteediklassid olemas on ja miks on oluline neid teada?

Erineva kvaliteediga konteinerite eest küsitakse tavaliselt ka erinevat hinda. Kuigi mõnda kaupa, näiteks toorainet, võib sageli transportida tavalistes kuivlastikonteinerites või avatud konteinerites, on paljudel kaupadel spetsiifilised veonõuded.

Järgnevad konteineri kvaliteedinõuded annavad klientidele teavet konteineri kvaliteedi, vanuse ja tüübi kohta – nt kas konteiner on õhu- või veekindel või mitte.

 

 • A-klassi konteiner (grade A container) – need on kõige kõrgema kvaliteediga konteinerid, mis on tavaliselt täiesti uued, ilma kriimustuste ja kulumisjälgedeta.
 • Ühe reisi konteiner (one-trip container) – täiesti uued konteinerid, mis on teinud ainult reisi tootjalt sihtriiki. Enamasti ilma igasuguste kulumisjälgedeta, välja arvatud väikesed kriimustused.
 • Tuule- ja veekindel konteiner (wind and water tight container – wwt) – konteinerid, mis väga harva lekivad või millel puuduvad augud. Konteiner loetakse wwt-ks, kui sinna ei pääse õhku ega vett. Tavaliselt üle 8 aasta vanad, jaotatud kvaliteediklassidesse.
 • Kaubakõlblik konteiner (cargo worthy container – cw) – kõige sagedamini kasutatavad B-klassi konteinerid, mis on juba palju sõite teinud, kuid on veel töökorras. Nende hind võib sõltuda konteineri kvaliteedist ja vanusest.
 • As-is konteiner – enam mitte kaubakõlblikud konteinerid. Nendes konteinerites on kas liiga palju roostet või liiga palju konstruktsiooni vigasid, mis tähendab, et last võib veo käigus kahjustada saada.

Millised on kaubakonteinerite erinevad tüübid?

Enamik inimesi seostab merekonteinereid värviliste ristkülikukujuliste kastidega, mis seisavad laevadel või ootavad sadamates laadimist. Kuigi enamik konteinereid on tuntud kui “üldotstarbeliste” (general) või “kuiva kauba” (dry) konteineritena – needsamad kinnised kastid, mida kasutatakse peamiselt kuiva kauba veoks –, on tegelikult palju erinevat tüüpi merekonteinereid, mis erinevad nii kasutusotstarbe, mõõtmete kui ka kuju poolest.

Ocean containers come in different sizes and measurements, although 20’ and 40’ dry cargo containers are the most common

Merekonteinerid on erineva suuruse ja mõõtmetega, kuid kõige levinumad on 20′ ja 40′ kuivlastikonteinerid. © Pexels.

Kuigi kuivlastikonteinerid moodustavad üle 90 protsendi maailma merekonteineritest, on ka need tegelikult erineva suurusega. Nagu arvata võib, on merekonteineri mõõtmed äärmiselt olulised, sest need määravad, kui palju kaupa te oma konteinerisse laadida saate ja kui palju transport maksma läheb – eri suurusega konteinerite eest küsitakse tavaliselt erinevat tasu.

Mõned kaubad ei pruugi ka tavaliste kinniste konteineritega mereveoks sobida. Sobiv konteineri tüüp sõltub kauba liigist – puidu ja kala vedamisele kehtivad erinevad veonõuded. Õnneks on mereveokonteinerite standardiseerimine erinevate konteinertüüpide valimise ja mõistmise üldjoontes väga lihtsaks muutnud.

Kuivlastikonteiner (Dry Cargo container – DC)

20ft Dry Container.

Kuivlasti ehk “dry cargo” konteinerid on kahtlemata kõige levinumat tüüpi konteinerid, mis moodustavad umbes 90 protsenti kõigist merekonteineritest. Need konteinerid jagunevad peamiselt 20 või 40 jala pikkusteks ja neid valmistatakse kas alumiiniumist või terasest. Need sobivad enamiku lastitüüpide jaoks. Alumiiniumist kuivkonteinerite kandevõime on veidi suurem kui terasest omal ja terasest kuivkonteineritel on veidi suurem sisemine mahutavus.

Kõige levinumad kuivlastikonteinerite suurused on järgmised:

20′ kuivlastikonteiner = 20′ DC

40′ kuivlastikonteiner = 40′ DC

High Cube kuivlastikonteiner (High Cube Dry Cargo container – HC)

40’ high cube dry cargo container.

Kõrge kuubiku kujuga HC kuivlastikonteinerid on tavaliste konteineritega identsed kõigis aspektides, välja arvatud kõrgus. Kuna nad on ühe jala (ca 30 cm) võrra kõrgemad, võimaldavad nad rohkem lastiruumi. High Cube kuivlastikonteinereid on peamiselt järgmiste mõõtmetega:

 • 40’ high cube dry cargo container = 40’ HC
 • 45’ high cube dry cargo container = 45’ HC

Avatud konteiner (Open Top container – OT)

20ft Open Top container.

Avatud või lahtised ehk “open top” konteinerid on samuti standard tüüpi merekonteinerid, mida kasutatakse enamasti raskekaalulise lasti veoks. Avatud ülemine osa võimaldab raskete või ebamugava kujuga veoste lihtsamat peale- ja mahalaadimist ning teras- või alumiiniumkatuse asemel saab neid katta tarpidega.

 • 20′ avatud konteiner = 20′ OT
 • 40′ avatud konteiner = 40′ OT
 • 40′ avatud kõrge kuubikuga konteiner = 40′ OT HC

Platvormkonteiner (Flat Rack container – FR)

20ft Flat Rack container.

Kokkupandavate külgedega “flat rack” või platvormkonteinerid on väga paindlikud ja sobivad mitmesuguste kaupade, sealhulgas väga raske lasti, mida tuleb laadida ülevalt või külgedelt, transportimiseks. Kokkupandavad ja mitte-kokkupandavad “flat rack” konteinerid võivad olla nii otsmiste seintega kui ka ilma.

 • 20’ flat rack konteiner = 20’ FR
 • 40’ flat rack konteiner = 40’ FR
 • 40’ flat rack high cube konteiner = 40’ FR HC

Külmutuskonteiner (Refrigerated container – RF)

20ft Reefer container.

Külmutus- või külmkonteinereid kasutatakse kaupade, näiteks puuviljade, köögiviljade, piimatoodete ja liha transportimiseks, mis vajavad transpordiks kontrollitud temperatuuri. See on varustatud külmutusseadmega, mis on ühendatud laeva elektrivõrku.

 • 20′ külmkonteiner
 • 40′ külmkonteiner

Isoleeritud või termiline konteiner

Nendes konteinerites on temperatuuri reguleerimiseks kontrollseadmed, tavaliselt kõrgema temperatuuri säilitamiseks kui tavalistes konteinerites. Sobivad temperatuuritundlike toodete pikamaavedudeks.

 • 20′ isoleeritud konteiner
 • 40′ isoleeritud konteiner

Eriotstarbelised merekonteinerid

Eespool loetletud kuus peamist konteineritüüpi on kõige sagedamini kasutatavad ja tööstuses nähtavad, kuid tegelikult on olemas palju erinevaid nn eriotstarbelisi merekonteinereid. Nendel konteineritel on tavaliselt kitsam otstarve, mis tähendab, et nad sobivad konkreetset tüüpi lasti transportimiseks.

Sellised konteinerid on järgmised:

 • Ventilatsiooniga merekonteiner – ventilatsioonisüsteem võimaldab kuuma õhu väljumist ja värske õhu sisenemist konteinerisse, mis on hea teatud tüüpi kaupade jaoks. Enamasti kasutatakse neid konteinereid kohvi veoks, mistõttu nimetatakse neid mõnikord ka kohvikonteineriteks.
 • ISO-mahutikonteiner – kasutatakse vedelike ja gaaside veoks, mahutikonteinerid mahutavad mitmesugust kaupa alates naftast kuni ohtlike aineteni – ohtlike kaupade veo kohta saate rohkem lugeda siit.
 • Tunnel-veokonteiner – sarnaneb tavaliste kuivlastikonteineritega, millel on mõlemas otsas uksed, mis võimaldavad lihtsamat juurdepääsu.
 • Avatud külgmine veokonteiner – standardsuuruses kuivlastikonteiner, millel on lihtsamat juurdepääsu võimaldavad külgmised uksed.
 • Kahe uksega merekonteiner – sama nagu eelmine, kuid uksed võivad katta kogu külje, mis võimaldab parimat küljepääsu.

Nagu juba arvata võite, ei lõpe merekonteinerite nimekiri tegelikult isegi siinkohal. Veelgi rohkematest erinevatest konteinerite tüüpidest ja nende otstarvetest saate lugeda siit.

Millised on merekonteinerite mõõtmed ja mahutavus?

Järgnevas tabelis on esitatud kõige tavalisemate konteineri tüüpide mõõtmed meetrites. Konteinerite valimisel kinnitage alati oma logistikapartneriga konteineri mõõtmed, et tagada, et te mõlemad räägite samast konteineri tüübist.

 Sisemine pikkus (m)Sisemine laius (m)Sisemine kõrgus (m)Kandevõime (kg)Mahutavus (m3)
20 ft Dry Container5,902,352,3921 70033,2
40 ft Dry Container12,032,352,3926 80067,7
20 ft High Cube5,902,352,6926 50037,2
40 ft High Cube12,032,352,7026 50076,3
20 ft Open Top5,892,352,3528 22032,5
40 ft Open Top12,032,352,3426 50066,2
20 ft Reefer Container5,442,292,2727 70028,3
40 ft Reefer Container11,562,282,2529 52059,3
20 ft Flat Rack5,942,402,3530 14033,5
40 ft Flat Rack12,132,402,1440 00062,2

Kokkuvõte

Merekonteinerid on mitmesuguse kuju ja suurusega. Kõik, kes soovivad kaupu rahvusvaheliselt merekonteineritega transportida, peaksid võtma hetke ja tutvuma erinevate konteinerite tüüpide, otstarvete ja mõõtmetega, et säästa nii enda aega kui ka raha. Konteinerite puhul on tähtis meeles pidada, et erinevate konteinerite veokulud on erinevad.

Kui standardsuuruses merekonteineritel, näiteks 20′ ja 40′ kuivlastikonteineritel, on tavaliselt fikseeritud hinnad, siis spetsiaalsete laevakonteinerite puhul tuleb tavaliselt küsida teenusepakkujalt eraldi hinnapakkumist.