Rasmus Kodres

Digitala lösningar, så som plattformen MyDello, är troligen framtiden för hantering av leveranskedjan. Speciellt eftersom det underlättar logistikarbetet. På MyDello får man en lista med olika alternativ till transportrutter, utan att behöva skicka och sortera e-post och man får ett omedelbart erbjudande, utan att behöva vänta i flera dagar.